WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психокорекція підлітків із психопатіями й акцентуаціями характеру - Курсова робота

Психокорекція підлітків із психопатіями й акцентуаціями характеру - Курсова робота

класів. Причини виникнення шкільної тривожності різні. Зникає тривога за умови, коли учень починає чітко розуміти, що йому потрібно робити в певній ситуації. Учні з високим рівнем тривожності потребують особливої уваги з боку педагогів, психологів, батьків. Тривожність може бути результатом різноманітних впливів. Серед них можна назвати наслідки будь-якої психотравми, неблагополуччя у значимій для підлітка сфері діяльності, порушення самооцінювання, внутрішньо особистісні конфлікти.
Розрізняють поняття тривоги і тривожності.
Тривога - переживання емоційного дискомфорту, невизначеної безоб'єктивної загрози, пов'язаної з очікуванням неблагополуччя, передчуттям небезпеки. Даний стан відчувається при соціальній загрозі особистості, а саме її становищу в суспільстві, міжособистісним стосункам, уявленням про себе, потребам Я.
Розрізняють ситуативну тривогу, що характеризується станом суб'єкта в певний момент, ітривожність як відносно стійке утворення. Залежно від наявності в ситуації об'єктивної загрози виділяється також об'єктивна, реальна тривога і тривога неадекватна, або власне тривога, що проявляється в нейтральних, незагрозливих умовах.
Тривожність - індивідуальна психологічна особливість, яка проявляється в схильності людини до частих та інтенсивних переживань стану тривоги. Тривожність розглядається як особисте утворення або якість темпераменту, що обумовлена слабкістю нервових процесів. Тривожність є показником неблагополуччя розвитку особистості, і, у свою чергу, має негативний вплив. Дана особливість може бути провісником неврозу, а також його симптомом і механізмом розвитку. З тривожністю пов'язані фобії, іпохондрія, істерія, нав'язливі стани та інше. Важливо визначити шляхи допомоги підлітку, оскільки тривожність знижує можливості дитини, успіхи в її діяльності, гальмує розвиток особистості.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНІНГУ
Мета даного тренінгу
Корекція особистісної та ситуативної тривожності полягає у навчанні та самовдосконаленні людини через утворення безпосереднього життєвого досвіду в спеціально організованому груповому контексті за сприяння ведучого-психолога.
Основні завдання тренінгу:
o подолання тривожності у підлітків;
o діагностика проблемного поля і ставлення особистості до тривожності та тривожних ситуацій;
o рейтингове виділення тривожних ситуацій та визначення шляхів їх вирішення;
o розвиток особистісних якостей, які допомагають нейтралізувати переживання емоційного дискомфорту;
o оволодіння навичками самоконтролю власного емоційного стану;
o навчання раціонального та образного шляхів вирішення тривожних ситуацій, аналітичний розгляд тривог і страхів;
o вироблення механізму самоаналізу та саморегулювання, оволодіння механізмами подолання тривожності шляхом обміну ідеями в групі.
Механізм ведення тренінгу
Розвивати компетентність вирішення тривожних ситуацій допомагає механізм інтрапсихічних змін, який полягає у "феномені впливу міжособистісного поля на особистість учасників групи".
Ще один механізм поєднання індивідуально-групового підходу забезпечує активну соціально-психологічну підготовку для вирішення проблем тривожності.
Форми і методи
Форма тренінгу особистісно-розвиваюча, спрямована на розвиток спеціальних умінь, механізмів подолання проблемних ситуацій (тривожності) та поглиблення аналізу та самоаналізу.
У даній комплексній програмі використовуються наступні методи:
o ігровий (дидактична гра, контргра);
o дискусійний (аналіз ситуації, групова дискусія);
o невербальний (психогімнастика, проекція).
Умови роботи в групі
На ефективність тренінгу безпосередньо та опосередковано впливають наступні фактори фізичного та соціального середовища:
o організація ізольованого приміщення та розміщення учасників по колу, за столами;
o технічне забезпечення кожного учасника ігровим набором елементів;
o склад групи добирається за результатами діагностики рівня тривожності, незалежно від виду тривоги;
o створення атмосфери довіри, психологічної безпеки та про-дуктивності у групі;
o досвід психолога як ведучого групового процесу;
o використання в основному авторитарного стилю ведення групи, заміна його на демократичний та безконтрольний згідно із ситуацією у групі;
o проблемна ситуація може розглядатися безпосередньо або опо-середковано (закодовано);
o за необхідності додатково використовується індивідуальний розгляд проблемного поля;
o наявність стійкої мотивації, емоційна залученість у роботу.
Принципи роботи у тренінгу, які визнаються й дотримуються Ті учасниками:
o Принцип "тут і зараз" зосереджує учасників на подіях, які відбуваються в цей час і в цій групі, та обмежує можливість учасників входити у сферу загальних суджень.
o Принцип "активності" передбачає реальне залучення кожного учасника до роботи.
o Принцип "конфіденційності" полягає у тому, що зміст спілкування й події, які відбуваються у групі, залишаються у межах групи.
o Принцип "персоніфікації висловлювань" передбачає вираження власної позиції, вживання суджень в особовій формі, формування власних ситуацій тривоги.
o Принцип "акцентування мови відчуттів" - увага на емоційних станах (своїх і партнерів).
o Принцип "щирості", насамперед, щодо самого себе.
o Принцип "усвідомлення проблем".
o Принцип "реальності уявлень".
Методичні рекомендації з проведення тренінгу
1. Тренінг складається із системи взаємопов'язаних занять.
2. В основі кожного заняття лежить проективно-корекційна гра "С.П.Д.", яка допомагає звільнитися від тривожних ситуацій і коригує проблемне поле учня, яке викликає тривожність. Дана гра допомагає оволодіти механізмом вирішення проблемних ситуацій, механізмом звільнення від тривожності. Від заняття до заняття гра розвивається в дії.
3. До структури кожного заняття входить релаксаційний комплекс як засіб профілактики і боротьби зі стресами. Прийоми релаксації використовуються для гальмування тривожних реакцій, навіювання позитивних емоцій. Релаксація знімає емоційну напругу і дає можливість людині вільно думати і діяти, аналізуючи та вирішуючи власні проблеми, які викликають тривогу. Деякі релаксаційні комплекси поєднані з психогімнастикою та аутотренінгом.
4. До структури кожного заняття входять конкретні прийоми по-долання тривожності. Тренування подумки, репетиція, доведення до абсурду, переформулювання завдання, виконання ролі, дихання, контроль голосу і жестів, приємний спогад, переорієнтація, кодування. Вони розширюють можливості учня за рахунок формування у нього умінь і навичок.
5. Кожного заняття проводиться рефлексія власних відчуттів та самооцінювання власного емоційного стану за допомогою "термостату", научіння прийомів оволодіння власними емоційними

 
 

Цікаве

Загрузка...