WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Становище, розвиток і сучасний стан психології в нашій країні - Реферат

Становище, розвиток і сучасний стан психології в нашій країні - Реферат


Реферат
на тему:
"Становище, розвиток і сучасний стан психології в нашій країні"
План
1. Зародження психологічної науки на території України.
2. Психологічні напрямки та школи, які розвивались на Україні починаючи з ХІХ ст. по наш час
3. Сучасний стан психологічної науки в нашій країні
Використана література
1. Зародження психологічної науки на території України.
З найдавніших часів знання самої людини, розуміння властивостей і механізмів її поведінки, законів її психічної діяльності, фактів і умов її розвитку та формування, складали і складають по сьогоднішній день одну з найбільш необхідних частин професійних знань учителя, одну з основ його педагогічної діяльності. В розв'язанні цього важливого завдання велика роль належить і українській психології.
На шляху становлення української психології як науки, виникали різні школи, напрями і концепції. За своїм характером вони були різними, часто суперечили одна одній. Так, в радянській психологічній науці, на основі комуністичної ідеї, ставилось завдання виробити один, моністичний підхід до вивчення і пояснення психічних явищ. Методологічною основою дослідження психіки мала стати діалектико-матеріалістична орієнтація, насамперед ленінська теорія відображення. Проте, не зважаючи на ідеологічний тиск, єдиний підхід до вивчення психіки виробити не вдалося. В конкретних дослідженнях радянського періоду інколи прямо, а в більшості випадків замасковано використовувалися положення психологів різних напрямків і шкіл, що стало свідченням творчого використання здобутків світової психологічної науки.
Перші прояви формування прикладної наукової психології вже можна спостерігати в Київській Русі. Глибока та яскрава культура Київської Русі відбилася і в започаткованих принципах допомоги не тільки старцям та убогим, але й "бісним", тобто психічнохворим. У XVIII ст. душевнохворі розміщувалися в монастирях (Києво-Печерська Лавра, Києво-Межигірський монастир), створювалися нові форми піклування про психічнохворих.
В 1804-1805 рр. на території колишнього Кирилівського монастиря було побудовано вісім кам'яних корпусів, з них два для богадільні і будинку для божевільних", інвалідів і богадільні, та офіційного відкриття в 1806 р. Кирилівських богоугодних закладів, вони були заповнені переважно хронічними психічнохворими. Від цього року починає свою історію одна з найбільших не тільки в Україні, а й в Європі психіатрична лікарня. В 1835-1836 рр. остаточно поєднались для спільного адміністративно-господарського і медичного обслуговування всі згадані заклади, а лікарня стала основним медичним закладом у Києві, щодо всіх видів медичної допомоги психічнохворим.
2. Психологічні напрямки та школи, які розвивались на Україні починаючи з ХІХ ст. по наш час
Але не тільки прикладна медична психологія розвивалася на Україні. Так, концепція психології народів один із напрямків у соціальній психології, який виник у Німеччині (середина ХІХ століття) була розвинута в також і в Україні. Головним дослідником цього напрямку був вчений О. Потебня (1835 - 1891) та інші.
Згідно з цією концепцією, головною рушійною силою історії є народ, "дух цілого", що виражає себе в мистецтві, релігії, вихованні, мові, міфах, легендах, звичках, тощо. Представники цієї концепції виходять з того, що індивідуальна психіка, свідомість особистості є продуктом такого цілого, ланкою в соціально - психологічному зв'язку цілого. Психологію народів вони вважали окремою наукою.
Психологія вчинку започаткована українським психологом В.А. Роменцем. На сучасному етапі вона виступає як концепція, в якій її автори намагаються об'єднати гуманістичні ідеї з іншими, які виникли в минулому.
Видатний український психолог Г.С.Костюк (1899-1982) зробив значний внесок у психологічну теорію особистості. За його концепцією , індивід стає суспільною істотою, особистістю в міру того, як у нього формуються свідомість і самосвідомість, утворюється система психічних властивостей, здатність брати участь у житті суспільства, виконувати соціальні функції.
Повоєнний період слід вважати часом завершення формування самостійних київських психіатричних шкіл, що характеризуються поглибленою розробкою біологічного, психофізіологічного, а також клініко-психопатологічного та соціального напрямків. В повоєнному Києві працювали два психіатричних заклади: науково-дослідний психоневрологічний інститут і міська лікарня ім. акад. І. П. Павлова. В клініках інституту працювали академік В. П. Протопопов, професори А. Л. Абашев-Константиновський, Я. П. Фрумкін, А. С. Шмарьян. З ліквідацією в 1948 р. інституту, яка без сумніву зашкодила розвитку психіатричної науки в Україні, всі дослідження в галузі психіатрії зосередились у лікарні ім. І. П. Павлова. Тут знаходились кафедра психіатрії Київського інституту удосконалення лікарів, очолювана професором Й. А. Поліщуком, а потім - професором В. С. Шапошніковим, доцентом В. М. Кузнєцовим - керівником створеної в останні роки Асоціації психіатрів України; кафедра дитячої психоневрології, якою завідували професори П. І. Коваленко, Л. О. Булахова; відділ патології вищої нервової діяльності, керівниками якого були професор В. П. Бірюкович, а потім доктор медичних наук В. М. Синицький. Кафедрою психіатрії Київського медичного інституту завідував Я. П. Фрумкін. В клініці працювали доценти І. Я. Завілянський, Б. В. Шаров, Н. С. Керкіс, І. Д. Шевчук, а також І. А. Мізрухін та І. Е. Сливко, які після захисту докторських дисертацій очолили кафедри психіатрії Вінницького та Донецького медичних інститутів. У 60-і роки були виконані та захищені докторські дисертації практичними лікарями-психіатрами. С. М. Лівшиць став відомим завдяки дослідженням в галузі судової психіатрії, підготовці висококваліфікованих експертів. В. М. Блейхером була створена перша в Україні патопсихологічна лабораторія та організована підготовка патопсихологів у Київському державному університеті. О. Й. Теплицька багато років читала курс психопатології в Київському педагогічному інституті. За ініціативою Б. М. Куценка почав діяти консультативний психоневрологічний центр МОЗ України.
3. Сучасний стан психологічної науки в нашій країні
Також історія психології в Україні тісно повязана з історією розвитку психології в різних навчальних закладах України, Так, у Черкаському держуніверситеті вона була започаткована в жовтні 1974 року, коли після поділу кафедри педагогіки була створена кафедра психології, яку незмінно очолює Т.С.Яценко.
Кафедра психології обслуговувала всі спеціальності інституту. У 1991 році було відкрито першу психологічну спеціальність "Російська філологія та психологія". З часом склад кафедри змінювався. На кафедрі працювали у 1995 р. доцент, канд. психол. наук В.М.Глазиріна; доцент, канд. пед. наук М.Г.Чобітько; канд. філолог. наук Н.М.Рискаль, доцент, канд. психол. наук Г.М. Горбач; асистенти: Л.В. Мошенська, В.І. Коновальчук, Г.П. Войнова, Т.А. Кіслих, С.А. Мукомел,Т.В. Васильєва, Н.Є. Герасимова, І.С. Дударенко, І.М. Сергієнко, О.М. Лисенко, О.Г. Біла, С.М. Аврамченко, І.В. Яловеженко, Л.М. Мосієнко, О.Ю. Гребенюк Зав. кафедри психології на 1995 рік професор, доктор психологічних наук Т.С. Яценко - уже академік АПН України.
В 1999 році кафедра психології ввійшла до складу біолого-психологічного факультету. 12 років на кафедрі функціонує аспірантура, в якій навчалися О.Г. Біла, О.М. Лисенко, Л.В. Мошенська, В.І. Коновальчук, О.Г. Гребенюк, С.А. Мукомел, П.В. Теслюк, Н.В. Шавровська.
Під керівництвом академіка АПН України, професора Т.С. Яценко захищено 2 докторські та 6 кандидатських дисертацій. Наукові дослідження на кафедрі здійснюються в руслі практичної психології. Наукова проблема кафедри, при усіх варіаціях формулювань, відповідає одному напряму - оптимізація процесу спілкування суб'єкта методами групової корекції. Відчутний прогрес дослідження, що провадяться на

 
 

Цікаве

Загрузка...