WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Когнітивна сфера особистості - Реферат

Когнітивна сфера особистості - Реферат


Синтез:
Мисленнєве об'єднання частин або властивостей в одне ціле.
Порівняння:
Зіставлення предметів і явищ, відшукування схожості й відмінностей між ними.
Узагальнення:
Мисленнєве об єднання предметів і явищ за їхніми спільними й суттєвими ознаками.
Абстрагування:
Виділення одних ознак і абстрагування від інших (здійснюється на основі аналізу).
2. Мислення та розв язування задач
Мислення та розв язування задач тісно пов язані один з одним. Але їх не можна співставляти, зводячи мислення до розв язку задачі. Розв язок задачі здійснюється тільки з допомогою мислення, а не інакше. Але мислення проявляється не тільки в розв язуванні задачі. Мисленнєва діяльність необхідна і для самої постановки задач, для виявлення і визнання нових проблем. Мислення потрібно також для засвоєння знань, для розуміння тексту в процесі читання та у інших таких випадках.
Хоча мислення не зводиться до рішення задач, найкраще всього формувати його іменно в ході рішення задач, коли учень зіштовхується з проблемами і питаннями які йому підсилу, і формує їх. За останній час на основі психологічних досліджень проблемною ситуацією і рішенням задач розробляються методи проблемного вивчення учнів. Ці методи вивчення направлені на те щоб поставити навчаючого в положення першовідкривача, дослідження деяких посильних для нього проблем.
Допомога і управляючий зі сторони педагога складаються не в усуненні цих труднощів, а в тому, щоб готувати навчаючого до їх усунення.
3. Принцип єдиного інтелекту і становлення мислення професіонала.
Усі наведені види й типи мислення неодмінно співіснують в інтелекті дорослої людини, взаємодоповнюючи один одного. Залежно від конкретної мети діяльності й задачі, що розв язується, той чи інший тип мислення може перевалювати, переважати або в даний конкретний момент або в певній професійній діяльності. Однак мислить себ єкт, і всі задачі, які стоять перед ним, він вирішує завдяки своєму інтелектові.
Принцип єдиного інтелекту має важливе значення для з ясування сутності професійного мислення. Поняття "професійне мислення" широко застовується в другій половині ХХ ст. у зв язку з об єктивною інтелектуалізацією праці, потребою у формуванні в професіонала мислення, яке дає змогу оновлювати знання, підвищувати класифікацію, критично мислити.
Професійне мислення - це інтелектуальна діяльність щодо розв язування професійних задач.
4. Регулююча функція оперативного образу.
Оперативний образ - це певна образна інформація про об єкт, яка відображена у свідомості й активно взаємодіє із сигнальною інформацією, тобто з тією, яка надходить іззовні під час діяльності. Оперативні образи мають ряд специфічних властивостей. Оперативний образ, побудований на базі порівняння еталонного образу з наявною інформацією, лежить в основі прийняття оперативного рішення. Саме тому роль оперативного образу в оперативному мисленні є надзвичайно важливою, вирішальною.
5. Особистісна зумовленість мислення.
Мислячи, особистість розв язує задачі. Задача завжди викликає певне ставлення до себе, має для людини особистісний смисл. Це ставлення може бути позитивним або негативним, відрізняється за об єктом, формою виразу та його проявом. Крім того, задачі мають ту або іншу соціальну й індивідуальну значущість, яка залежить від їх співвідношення з суспільними та індивідуальними потребами.
Основною умовою, яка забезпечує розгортання процесу розв язування задачі, коли вона поставлена ззовні, є акт її прийняття, котрий пов язує задачу з актуалізованою в певній ситуації мотиваційною структурою.
Мотивація - головна характеристика суб єкта діяльності, основне джерело його активності.
Діяльність із розв язування задач, як і діяльність взагалі, полімотивана. Суб єкт характеризується ієрархією мотивів, тому акт прийняття задачі - це ставлення її зв язку з групою мотивів, різних за їхньою значущістю для суб єкта.
Мислить людина, особистість, розв язує роззумові задачі суб єкт. Чи не найяскравішим доказом особистісної зумовленості мислення та інтелекту є поняття інтелектуальної активності особистості. Йдеться про активність особистості в пошуку, постановці й розв язуванні інтелектуальних задач.
6. Проблема мисленнєвих стратегій.
Психологічно досліджувати мислення як процес - означає вивчити внутрішні, скриті причини, приводячи ло освіти тих чи інших пізнавальних результатів. Наприклад, люба психологічна дія впливає на чоловіка не прямо і не безпосередньо, а опосередковано - проломлюючись через психічний стан даного чоловіка, в залежності від його почуттів, думків і т.д.
7. Критичність мислення та його продуктивність.
Зважаючи на на зазначену роль мовлення, варто критично оцінювати судження про роботу мислення, які грунтуються лише на даних інтроспекції. Це стосується як висновків представників Вюрцбурзької школи психології мислення( Зельц; Кюльпе. ),які вважали мислення сукупністю "чистих" операцій, тобто безсловесним, безобразним актом, так і свідчень видатних мислителів. Наприклад, А. Ейнштейн, відповідаючи на запитання математика Ж. Адамара, заявив: "Слова, написані або висловлені, не відіграють, напевно, щонайменшої ролі в в механізмові мого мислення. Психічними елементами мислення є якість, більш чи менш чіткі, знаки чи образи, які можуть бути "за бажанням" відтворені й скомбіновані... З психічного погляду ця комбінаційна гра, мабуть, є головною характеристикою творчої думки - до переходу до логічної побудови в словах або знакахіншого типу, за допомогою яких цю думку можна буде повідомити іншим людям".
8. Експертні системи в сучасній науці й техніці.
Основним напрямом подальшого розвитку комп ютерних наук є наближення до "людського" процесу розв язування, і це засвідчує один із найсучасніших здобутків штучного інтелекту - експертні системи.
Експертні системи - це комп ютерні програми, здатні виконувати найрізноманітніші функції. Можна визначити такі основні особливості експертних систем:
1. це комп ютерні системи;
2. вони побудовані на принципах обробки знань;
3. це системи, орієнтовані на на розв язування досить складних задач;
4. це системи, які розв язують задачу аналогічно тому, як це робить людина.
Експертні системи - інтелектуальні системи, тому що досягають семантичного рівня обробки інформації.
9. "Комп'ютерна метафора" та її роль у розумінні механізмів інтелекту людини.
"Комп ютерна метафора" розглядає людину як канал передання інформації, а психічні процеси як такі, що реалізують інформаційний обмін з навколишнім середовищем.
Сучасним варіантом "комп ютерної метафори" є поняття "штучного інтелекту". Сфера досліджень штучного інтелекту характеризується спробами визначити, як система сприймає, аналізує, передає та узагальнює інформацію, і за допомогою цих даних досліджувати конкретні ситуації й знаходити розв язування задач.
10. Формування інтелектуальної активності

 
 

Цікаве

Загрузка...