WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Потреба і особистість. Формування потреб - Контрольна робота

Потреба і особистість. Формування потреб - Контрольна робота


КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з предмету "Психологія"
на тему:
"Потреба і особистість. Формування потреб"
Людські потреби, що є джерелом активності, дуже мінливі і різноманітні. Їх аналіз свідчить про те, що в процесі задоволення вони змінюються, збагачуються і зростає їх кількість. Причиною цього є незавершеність вигляду продукту людської діяльності, який постійно вдосконалюється і видозмінюється. Це приводить до зміни потреб, які породжують нові форми активності.
Потреби людини мають і особистий і суспільний характер. Навіть у задоволенні вузько особистої потреби бере участь багато членів суспільства. Так, наприклад, при задоволенні потреби в їжі хліб виступає як оречевлена праця багатьох людей: агрономів, трактористів, комбайнерів, мукомелів, пекарів тощо.
Всю різноманітність людських потреб розрізняють за походженням і предметом.
За своїм походженням потреби бувають природні і культурні.
До природних потреб відносять ті, що життєво необхідні для людини, незадоволення яких протягом тривалого часу може призвести до загибелі організму. Так, усім людям властиві природні потреби в їжі, сні, одягу, житлі, особі протилежної статі тощо. Хоч природні потреби людини не змінилися на протязі всього періоду її історичного розвитку, проте за своєю психологічною суттю вони докорінно відрізняються від природних потреб тварин. Змінюються способи і знаряддя задоволення, зазнають змін і самі потреби.
У культурних потребах виявляється залежність активної діяльності людини від продуктів людської культури. До об"єктів культурних потреб відносять як предмети необхідні для задоволення природних потреб ( тарілка, ложка тощо ), так і предмети необхідні для спілкування і громадського життя людини ( книга, радіо, телевізор тощо ). З розвитком суспільства змінюється характер культурних потреб.
За характером предмету потреби поділяють на матеріальні і духовні.
В матеріальних потребах виявляється залежність людини від предметів матеріальної культури ( потреба в житлі, одязі тощо ), в духовних - залежність від предметів суспільної діяльності. Обидва види потреб тісно пов"язані між собою. Для задоволення духовних потреб використовуються матеріальні предмети ( газети, книги, телевізор та ін.).
Отже, природна за походженням потреба може бути матеріальною за предметом, а культурна за походженням може бути матеріальною або духовною за предметом. В потребах залежність суб"єкта від умов існування виступає своєю активною стороною як мотивація поведінки чи діяльності. Причому не сама потреба, а суспільно встановлені норми її задоволення визначають стиль поведінки людини. Наприклад, побачивши в магазині предмет, необхідний для задоволення певної своєї потреби, вона не кидається на нього як хижак на здобич, а здобуває його способом дій, який прийнятий в суспільстві (спочатку розглядає товар, узнає ціну, оплачує в касі виписаний чек і тільки після цього одержує куплену річ.).
Людина в системі суспільних відносин виступає і як суб'єкт і як активний діяч. Відкіля ця активність? Різні психологічні теорії дають різні відповіді. 1. Фрейдизм: активність особистості виростає з глибинних інстинктивних потягів. Половий потяг - джерело енергії (кожна людина заряджена нею з народження, згодом енергія вивільняється відповідно до норм суспільства. Це називається сублімацією). 2. Абрахам Маслоу (гуманістична теорія): джерело - визначені уроджені потреби. Вони носять у людини ієрархічний характер у плані своєї появи в онтогенезі. Порядок появи: 1. прості біологічні потреби (їжа, тепло); 2. потреба в безпеці (safety); 3. потреба в приналежності і любові (родина, суспільство); 4. потреба в оцінці з боку навколишніх; 5. потреба в самоактуалізації. Кожна людина має з народження ці потреби, але вони виражені в різному ступені. 3. Феноменологічні потреби активності особистості. Кожна людина виявляє уроджену своєрідність у формуванні образів навколишнього світу (феномен у філософії - образ формування навколишнього світу). Своєрідність у формуванні навколишнього світу визначає активність особистості (Приклад: вечірка - один говорить, що це гарна людина, іншої говорить, він поганий, виходить, у кожного є своє сприйняття світу). Ці теорії шукають джерело активності усередині людини, його біологічних потребах. У сучасній психології такий підхід критикується, тому що на основі такого набору потреб навряд чи можуть з'являтися такі різні особистості. Існують теорії, що роблять упор на зовнішньому. 1. Неофрейдисти : (Ерік Фромм, К. Хорні, Гаррі Стек-Саллімен) джерело активності особистості криється в соціальному оточенні людини. Людина - осередок великої соціальної мережі - суспільства. Отже, усі властивості суспільства стають наявні якої-небудь особистості, тобто проектуються на людину. 2. Диспозиційний підхід: (Герберт Мюррей, Гордон Олпорт) особистість - це комбінація стабільних як набутих, так і уроджених рис, що виступають як схильність до диспозиції (визначеному поводженню). У цій теорії незрозуміло, як взаємодіють між собою диспозиції і ситуації. 3. Когнітивистсько-біхевіористський підхід: активність особистості - це пучок поведінкових реакцій, що виникли в результаті научения завдяки підкріпленню. Ми поводимося в житті, як нас учили. Погано те, що особистість втрачає свою активність, тобто активність з'являється ззовні. Висновок: Одні теорії наголошують на зовнішньому (соціальному), інші на внутрішньому (біологічному). Мотиваціонно-потребна сфера особистості як джерело її активності. Діяльний підхід: у вітчизняній психології сформульована теорія активності особистості - петребово-мотиваційна концепція. Джерело: потреби людини, що дуже різноманітні (на відміну від Маслоу, що говорить, що потреб багато). Потреба - це напружена активно-спонукальний стан індивіда, створюваний випробовуваної їм нестатком в об'єктах, необхідних для його існування і розвитку. Потреба виникає в силу нестатку. потреби різноманітні, тому що людина живе і діє у світі людських відносин і об'єктів. З появою на світ в людини дуже обмежений фонд нестатків і інстинктів. Ці нестатки й інстинкти починають задовольнятися предметами, винайденими людьми. Його первинні інстинкти перетворяться (у тварини цього не відбувається). Багатство потреб людини залежить від багатства окремого світу, способів дії з предметом.Чим більше ми маємо, тим більше хочемо мати.

 
 

Цікаве

Загрузка...