WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Види і роль емоцій у житті працівників ДПС - Реферат

Види і роль емоцій у житті працівників ДПС - Реферат

відповідно як органічну (афективно-емоційну) чутливість, предметні почуття й узагальнені світоглядні почуття. До афективно-емоційної чутливості ставляться, на його думку, елементарні задоволення і невдоволення, переважно пов'язані з задоволенням органічних потреб. Предметні почуття пов'язані з володінням визначеними предметами і заняттями окремими видами діяльності. Ці почуття відповідно їхнім предметам підрозділяються на матеріальні, інтелектуальні і естетичні. Вони виявляються в замилуванні одними предметами, людьми і видами діяльності й у відразі до інших. Світоглядні почуття пов'язані з мораллю і відношеннями працівників ДПС до світу, людям, соціальним подіям, моральним категоріям і цінностям.
Емоції працівників ДПС насамперед пов'язані з його потребами. Вони відбивають стан, процес і результат задоволення потреби. Цю думку неодноразово підкреслювали практично усе без винятку дослідники емоцій, незалежно від того, яких теорій вони притримувалися. По емоціях, вважали вони, можна точно судити про те, що в даний момент часу хвилює працівників ДПС, тобто про те, які потреби й інтереси є для нього актуальними.
Люди як особистості в емоційному плані відрізняються друг від друга по багатьма параметрах: емоційної збуджуваності, тривалості й усталеності виникаючих у них емоційних переживань, домінуванню позитивних (стениче-ских) або негативних (астенічних) емоцій. Але найбільше емоційна сфера розвитих особистостей різниться по силі і глибині почуттів, а також по їхньому утриманню і предметної спрямованості. Ця обставина, зокрема, використовується психологами при конструюванні тестів, призначених для вивчення особистості. По характері емоцій, що у працівників ДПС викликають подані в тестах ситуації і предмети, події і люди, судять про їхній особистій якості.
Експериментальним шляхом було встановлено, що на виникаючі емоції великий вплив роблять не тільки супровідні їхні вегетативні реакції, але і вселяння - пристрастна, суб'єктивна інтерпретація ймовірних наслідків Впливу на емоції даного стимулу. Через психологічний настрой, когнітивній чинник виявилося можливим у широких межах маніпулювати емоційними станами людей. Це лежить в основі різноманітних систем психотерапевтичних впливів, що поширилися в нашій країні за останні роки (на жаль, більшість із них науково не обґрунтовані і з медичної точки зору не перевірені).
Питання про зв'язок емоцій і мотивації (емоційних переживань і системи актуальних потреб працівників ДПС) рекомендується не таким простим, яким може показатися на перший погляд. З одного боку, найпростіші види емоційних переживань навряд чи володіють для працівників ДПС вираженою мотивуючою силою. Вони або безпосередньо не впливають на поводження, не роблять його цілеспрямованим, або зовсім його дезорганізують (афекти і стреси). З іншого боку, такі емоції, як почуття, настрої, пристрасті, мотивують поводження, не тільки активізуючи його, але направляючи і підтримуючи. Емоція, виражена в почутті, бажанні, потягу або пристрасті, безсумнівно містить у собі спонукування до діяльності.
Другий істотний момент, пов'язаний із особистим аспектом емоцій, полягає в тому, що сама система і динаміка типових емоцій характеризує працівників ДПС як особистість. Особливе значення для такої характеристики має опис почуттів, типових для працівників ДПС. Почуття одночасно містять у собі і виражають відношення і спонукування працівників ДПС, причому те й інше в глибокому людському почутті звичайно разом у одному. Вищі почуття, крім того, несуть у собі моральний початок.
Одним із таких почуттів є совість. Вона пов'язана з моральною усталеністю працівників ДПС, його прийняттям на себе моральних зобов'язань перед іншими людьми. Совісна людина завжди послідовна і стійкий у своєму поводженні, завжди співвідносить свої вчинки і рішення з духовними цілями і цінностями, глибоко переживаючи випадки відхилення від них не тільки у власному поводженні, але й у діях інших людей. Такій людині звичайно соромно за інших людей, якщо вони себе ведуть невиховано. На жаль, ситуація в нашій країні, коли створювався даний підручник, така, що бездуховність реальних людських відношень через багаторічні відхилення в моральності, пов'язаних із розбіжностями в пануючій ідеології і реальному поводженні тих, хто її пропагував, стала нормою повсякденного життя.
Емоції працівників ДПС виявляються у усіх видах людської, діяльності й особливо в художній творчості; Власна емоційна сфера художника відбивається у виборі сюжетів, у манері листи, у засобі розробки обраних тим И сюжетів. Все це разом узяте складає індивідуальна своірідність художника.
Емоції входять у багато хто психологічно складні стани працівників ДПС, виступаючи як їхня органічна частина. Такими комплексними станами, що включають мислення, відношення й емоції, є гумор, іронія, сатира і сарказм, що також можна трактувати як види творчості, якщо вони набувають художньої форми. Гумор - це емоційний прояв такого відношення до чого-небудь або до кого-небудь, що несе в собі сполучення кумедного і доброго. Це сміх над тим, що любиш, засіб прояву симпатії, притягнення уваги, створення гарного настрою. Іронія - це сполучення сміху і неповажного відношення, частіше всього зневажливого. Таке відношення, проте, ще не можна назвати недобрим або лютим. Сатира являє собою викриття, що точно містить осуд об'єкта. У сатирі він, як правило, рекомендується в непривабливому виді. Недобре, люте найбільше виявляється в сарказмі, що являє собою пряме глузування, глузування над об'єктом.
Крім перерахованих складних станів і почуттів, варто назвати ще трагізм. Цей емоційний стан, що виникає при сутичці сил добра і зла і перемозі зла над добром.
Багато цікавих спостережень, життєвих емоцій,що розкривають правдиво роль, у людських особистих взаємовідносинах, зробив відомий філософ Б.Спиноза. З деякими з його узагальнень можна сперечатися, відхиляючи їхню загальність, але те, що вони непогано відбивають реальне інтимне життя людей, сумніви не викликає. От що у свій час писав Спиноза (призведемо точні цитати з його творів, оскільки вони як не можна краще виражають закладену в них думка):
"Природа людей по більшій частині така, що до тих, кому зле, вони почувають співчуття, а кому добре, тому заздрять і ставляться з тим більшою ненавистю, чим більше вони люблять що-небудь, що уявляють у володінні іншого..."
"Якщо хто уявляє, що улюблений їм предмет знаходиться з Будь-ким у такий же або ще більш тісного зв'язку дружби, якої він володів їм один, те їм опановує ненависть до улюбленого їм предмета і заздрість до цього другому..."
ЛІТЕРАТУРА
1. Вилюнас В.К. Психология емоційних явищ. - М., 1976. (Структура емоційних явищ: 41-46. Функції емоційних переживань: 47-60. Еволюційна необхідність емоцій: 78-85. Функціональна класифікація емоцій: 100-105. Емоційні явища: 106-123.)
2. Додонов Б.И. У світі емоцій. - Київ, 1987. (Функції емоцій у житті працівників ДПС: 7-18. Емоції і потреби: 18-22. Емоції й особистість: 22-25, 37-48, 79-116. Класифікація емоцій: 25-37. Почуття: 75-79.)
3. Изард К.Е. Эмоции человека. - М., 1980. (Роль емоцій у житті працівників ДПС: 13-25. Теорії емоцій: 31-51. Емоції і мотивація: 52-71, 163-209. Емоції й експресія: 72-91. Емоції і свідомість: (17-138. Емоції і поводження: 139-162).
4. Селье Г. Стресс без дистресса. - М., 1982. (Що таке стрес: 25-31. Розвиток концепції стресу; 31-51. Мотивація і стрес: 52-83).
5. Симонов П.В. Эмоциональный мозок. Фізіологія. Нейроанатомия. Психологія емоцій. - М., 1981. (Що таке емоція: 10-39).

 
 

Цікаве

Загрузка...