WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Розвиток когнітивної сфери підлітка - Реферат

Розвиток когнітивної сфери підлітка - Реферат

при явних акцентуаціях особливості характеру загострюються, а з впливом психогенних чинників можливі порушення адаптації, відхилення у поведінці. Підліток демонструє свій тип характеру в сім'ї та школі, з однолітками та дорослими, у навчанні та на відпочинку, у праці та розвагах, в умовах звичайних або у складних ситуаціях. Усюди та завжди гіпертимний підліток надто енергійний, шизоїдний ховається від оточуючих, істероїдний намагається привернути до себе увагу інших. З віком особливості характеру залишаються яскраво вираженими, хоча іноді компенсуються та не заважають адаптації.
Приховані акцентуації більш відповідають звичайним варіантам норми. У звичайних умовах, риси певного типу характеру виражені мало або зовсім ні. Але акцентуйо-вані риси іноді яскраво виявляються в екстремальних життєвих ситуаціях під впливом психічних травм. У таких випадках не спостерігається помітна соціальна дезадаптація, але з метою швидкого подолання таких моментів необхідно знати, за яким типом акцентуації підліток відреагує на психогенні впливи середовища.
Розвиток особистості підлітка
Вступ дитини в підлітковий період характеризується якісним по-штовхом у розвитку самосвідомості. У підлітка починає формуватися позиція дорослої людини. Навіть, якщо ця позиція ще не відповідає об'єктивному статусу підлітка в житті, але її поява означає, що підліток суб'єктивно вже ввійшов у нові стосунки з оточуючим світом дорослих, зі світом їхніх цінностей, мотивів поведінки та діяльності.
Виникнення потреби у пізнанні власних особливостей, цікавість до себе та роздуми про себе - характерна особливість дітей підліткового віку. До аналізу своєї особистості підліток звертається як до засобу, який допомагає в організації стосунків та діяльності, у досягненні особисто значущих завдань у теперішньому та майбутньому.
Соціально-регулююча функція роздумів про себе виявляється в тому, що підліток спочатку звертає увагу на свої недоліки та має потребу в їх подоланні, а вже згодом - на особливості особистості в цілому, свої можливості та переваги.
Важливий стимул виникнення у підлітка міркувань про себе - його потреба мати повагу в колі однолітків та прагнення знайти близьких товаришів, друга. Підліток починає порівнювати себе з оточуючими людьми: однолітками, батьками, дорослими. Таке порівняння надає підліткові знань про інших людей, особливості їхнього характеру та поведінки.
Уявлення про інших людей та самого себе не завжди реалістичні. У багатьох підлітків самооцінюван-ня деяких якостей завищене. На цій основі іноді виникає уявлення про несправедливе ставлення до підлітка дорослого, наприклад, батьків або вчителя. Це може привести до виникнення у підлітка афекту та комплексу специфічних особливостей: з'являється образливість, підозріливість, недовірливість, іноді агресивність і завжди - надмірно підвищена чутливість до оцінок інших. На перші невдачі підліток, як правило, реагує афек-тивно, а хронічні невдачі підвищують невпевненість у собі. У деяких підлітків знижується рівень домагань, а у деяких з'являється бажання обов'язково подолати труднощі, довести можливість цього собі та "усім".
Особливість підлітка - турбота про власну самостійність. З віком сфера претензій на самостійність інтенсивно розширюється.
Вони охоплюють не лише конкретні дії та вчинки, а й деякі вибори, рішення, думки. Джерело суперечок підлітків не лише реальні незгоди, а й прагнення відстояти свою думку. У підлітковому віці починається формування власної позиції з деяких проблем, наприклад, морально-етичних.
Молодші підлітки часто не вміють керувати своєю поведінкою. Для старших підлітків характерне прагнення оволодіти власними афективними реакціями та поведінкою в цілому. Багато з них уже вміють стримуватися, а за потреби приховувати свої наміри, настрої, думки, ставлення. У поведінці з'являється двоплановість. З віком збільшується тенденція організовувати себе, з'являється ставлення до власного зросту, контроль за ним, самокритика. Підліток починає сам створювати себе, спонукати себе до розвитку згідно з певними зразкам та конкретно значущими завданнями і намірами, які пов'язані з потребами сьогодення та майбутнього.
Визначення типових труднощів когнітивної сфери підлітків
Феноменологія
труднощів Можливі психологічні причини Психодіагностичні методики
1. Неуспішність у навчанні
1. Низький рівень сприймання
просторових ознак.
2. Коливання уваги.
3. Слабка концентрація уваги.
4. Низький рівень розподілу уваги.
5. Порушення стійкості уваги і динаміки працездатності.
6. Низький рівень розвитку здатності до переключення уваги.
7. Низький рівень самоконтролю.
8. Низький рівень опосередкованого
запам'ятовування.
9. Слабка продуктивність
запам'ятовування.
10. Невизначеність типу
запам'ятовування і відтворення матеріалу.
11 . Малий обсяг логічної та механічної пам'яті.
12. Низький рівень аналітико-синтетичної діяльності мислення.
13. Низький рівень вправності мислення.
14. Низький рівень мовних асоціативних здібностей.
15. Низький рівень мотивації до навчання.
16. Інші психологічні проблеми 1. Методики "Годинник" і "Компаси".
2. Методика Мюнстенберга.
3. Методика "Коректурні спроби".
4. Методика Л.Черемошкіної "Чорно-білі таблиці Шульте".
5. Методика О.Козиревої "Таблиці Шульте" (1 - 5).
6. Методика В.Худика "Модифікація методик Є.Крепеліна"
7. Методика П.Гальперіна та С.Кабиліцької.
8. Методика Л.Виготського.
9. Методика О.Лурії.
10. Медодика П.Нечаєва.
11. Методика "Запам'ятай пару".
12. Методика "Графічні матриці" Дж.Равена.
13. Методика Дж.Гідфорда.
14. Методика С.Медника.
15. Методики "Використання" й "Оцінки" В.Мельникова, Л.Ямпольського, методика "Шкала Крауна-Марлоу"
2. Неадекватність
поведінки 1. Нестійкість емоційної сфери.
2. Високий рівень тривоги.
3. Високий рівень акцентуації характеру.
4. Інші психологічні проблеми 1. Методика Г. Айзенка.
2. Методика Кондаша.
3. Методика ОКСТ О.Зворикіна (2, 3, анкети)
Визначення типових труднощів особистісної сфери підлітків
Феноменологія труднощів Можливі психологічні причини Психодіагностичні методики
1. Напружені стосунки з учителями, батьками
1. Порушення соціально-психологічної адаптації.
2. Високий рівень ситуаційної тривоги.
3. Неадекватні способи реагування на
конфліктні ситуації.
4. Високий рівень акцентуації характеру.
5. Інші психологічні проблеми 1. Опитувальник Роджерса-Даймонда.
2. Опитувальник Ч.Спілбергера.
3. Опитувальник К.Томаса.
4. Методика ОКСТ О.Зворикіна (2, 3 анкети)
2. Напружені стосунки з однолітками 1. Низький рівень товариськості.
2. Підвищене відчуття самотності.
3. Низький рівень суб'єктивного
4. Інші психологічні проблеми 1. Опитувальник "О-сортування"
2. методика Расела -Ферпосона.
3. Методика "РСК" Бажина - Еткінда контролю.

 
 

Цікаве

Загрузка...