WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Спілкування. Його етика, психологія, проблеми, особливості - Курсова робота

Спілкування. Його етика, психологія, проблеми, особливості - Курсова робота

психофізіологічних людських проявів: плачу, кашлю, сміху, зітхання. Просодичними і екстралінгвістичними засобами регулюється і потік бесіди, економляться мовні засоби спілкування, вони доповнюють, заміняють словесні висловлювання, виявляють емоційні стани.
Енепузізм, радість і недовіра звичайно передаються високим голосом, гнів і страх - також досить високим голосом, але в більш широкому діапазоні тональності, сили і висоти звуків. Горе, сум, втому передають м'яким і приглушеним голосом.
Швидкість розмови також відображають почуття: швидка бесіда - переживання і стривоженість; повільна бесіда свідчить про пригнічений настрій, горе, зарозумілість чи стомленість.
До такесичних засобів спілкування відносяться динамічні дотики в формі рукостискання, похлопування, поцілунку. Доведено, що динамічні дотики біологічно необхідною формою стимуляції, а не тільки синтементальною дрібницею людського спілкування.
Використані людиною в спілкуванні динамічні дотики виявляються багатьма факторами. Серед них велике значення має статус партнерів, вік, стать, степінь їх знайомства.
Рукостистканн. Наприклад, ділиться на три типи: домінуюче (рука зверху, долоні розвернуті вниз), покірне (рука знизу, долоні розвернуті вверх) та рівноправне.
Такий такесичний елемент, як похлопування по плечу можливий при умові близьких відносин, рівенства соціального положення партнерів по спілкуванню.
Спілкування завжди просторово організовано. Одним з перших просторову структуру спілкування став вивчати американський антрополог Е.Холл, який ввів термін "проксеміка", дослівний переклад якого означає "близькість". До проксемічних характеристик відноситься орієнтація парнерів в момент спілкування і дистанція між ними. На проксемічні характеристики спілкування прямо впливають культурні і національні фактори. Е.Холл описав норми приближення партнерів по спілкуванні - дистанції. Ці норми визначені чотирма відстанями:
Інтимна відстань (від 0 до 45 см) - спілкування самих близьких людей;
Особиста (від 45 до 120 см) - спілкування з знайомими людьми;
Соціальна (від 120 до 400 см) - спілкування з чужими людьми;
Суспільна (від 400 до 750 см) - при виступів перед різними аудиторіями.
Порушення оптимальної дистанції спілкування сприймається негативно.
Орієнтація і кут спілкування - проксемічні компоненти невербальної системи. Орієнтація, виражена в повороті тіла і носка ноги в напрямку партнера чи в сторону від нього, сигналізує про направлення думок.
Позиції спілкуючихся сторін за столом виділяються характером спілкування:
Якщо спілкування носить суперницький чи захисний характер, люди сідають навпроти; при звичайній дружній розмові - займають кутову позицію; при кооперативній поведінці - займають позицію ділової взаємодії з одної сторони столу; незалежна позиція визначається в розміщенні по діагоналі.
Слід відзначити, що невербальна поведінка особистості багатофункціональна:
Створює образ партнера по спілкуванню;
Виражає взаємовідносини партнерів по спілкуванню, формує ці відносини;
Постає індикатором актуальних психічних станів особистості;
Виступає в ролі уточнення. Зміна розуміння вербального повідомлення, підсилює емоційну насиченість сказаного;
Виступає в якості показника статусно-рольових відносин.
Вербальні засоби спілкування. Як би не були важливі почуття емоції, відносини людей, та ділове спілкування передбачає не стільки передачу емоційних станів, скільки передачу інформації.
Зміст інформації передаються за допомог. Мови, тобто приймає вербальну чи словесну форму. При цьому суть частини інформації перекручується, а частина втрачається.
При передачі інформації потрібно ідею, що виникла спочатку словесно оформити в внутрішній мові, потім пе6ревести із внутрішньої мовив зовнішню, тобто висловити. Це висловлення повинно бути почуте і зрозуміло.
Границя
уяви Активний
мовний фільтр Мовний бар'єр
словниковий
Задумано запас Фільтр уяви
100% і бажання Об'єм
запам'я-
отримала товування
словесну форму Висловлено
80% співрозмо-
никами почуто зрозуміло
70% 60% залишилось
в пам'яті 24%
На кожному етапі відбувається втрата інформації і ї перекручення.. Величина цих втрат визначається і загальною недосконалістю людської мови, неможливістю повно і точно втілити думки в словесну форму.
Процес обміну інформації може бути схематично поданий як система з зворотнім зв'язком і шумом. До того ж, обмін повідомленнями відбувається не "просто так, а заради досягнення цілей спілкування тому треба враховувати особисту мету, вкладену в повідомлення. В спілкуванні ми не просто передаємо інформацію, а інформуємо, обмінюємось знаннями про трудності вирішення ідеї, жаліємося. Тобто, успішна комунікація можлива тільки з урахуванням особистісного фону, на якому передається інформація.
В психології розроблені демонстраційні моделі, що полегшують розуміння процесу спілкування. Одна з таких моделей, запропонована модель фон Тутон враховує як зміст повідомлення, так і його особистісну суть.
Ефективною комунікація буде тоді, коли отримувач повідомлення правильно розшифрує всі його чотири сторони. Якщо ж отримувач не взмозі розшифрувати всі сторони повідомлення чи реагує не на ту його сторону, то виникає нерозуміння.
Класичний приклад з безсмертної комедії Гоголя "Ревізор".
Суть діла зрозуміла: їде ревізор. Що ще хотів сказати городничий? Яке його відношення до чиновників?
Очевидно:
- Знаю я вас
- Тримайтесь
Відношення передаються невербальними засобами: мімікою, жестами, інтонацією. Більшість конфліктів виникає при неправильному розшифруванні відношення. Часто сприймають не суть справи, а відношення і реагують саме на нього.
На стороні саморозкриття можна запропонувати наступне:
- Мені страшно!
- Я почуваю себе невпевнено
- Я вийшов із звичної колії
- Я здивований
Четверта сторона повідомлення містить заклик чи звертання. Відправник інформації своїм посланням хоче чогось добитися. В нашому випадку може виглядати так:
- Допоможіть в цій неприємній ситуації
- Не здавайте мене
- Давайте рятуватись разом!
Максимальне наближення між передаючим і сприймаючим інформацію можливе тоді, коли задається достатня кількість питань, коли відправнику інформації повертається посланий ним "м'яч" і може дізнатися, що отримувач інформації її дійсно сприйняв. Необхідні зворотні зв'язки: "Якщо я вас правильно зрозумів, то ..." , "Ви маєте на увазі, що ..." і т.д. Такими фразами сигналізують, що стараються зрозуміти співрозмовника і дають йому можливість ще ясніше і чіткіше сформувати свої думки.
Якщо перейти відзагальних теоретичних моделей передачі і прийому інформації до практики, то для ділового спілкування це перш за все вміння говорити і вміння слухати.
Умінню говорити, чи ораторському мистецтву вчили в античності. Воно передбачає вміння

 
 

Цікаве

Загрузка...