WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Розвиток пам'яті в молодшому шкільному віці та її роль в засвоєнні знань - Курсова робота

Розвиток пам'яті в молодшому шкільному віці та її роль в засвоєнні знань - Курсова робота

відтворення стає розумова діяльність, здійснювана мовними засобами. Її роль виявляється в розвитку свідомої цілеспрямованості запам'ятовування. У зростанні його продуктивності стосовно абстрактних знань, суджень і понять, виражених у словесній формі. На основі дослідів виявлено, що у підлітків зростає здатність краще запам'ятовувати саме словесний матеріал, ніж наочний.
Далі більше місце займаються умовно-символічні позначення (формули, схеми, графіки). Результати запам'ятовування виражаються у взаємозв'язаних уявленнях про запам'ятовані об'єкти. У підлітковому віці істотно посилюється використання різного роду "опор", які відіграють опосередковану роль у запам'ятовуванні та відтворенні.
У підлітків виникає потреба користуватися такими прийомами заучування навчального матеріалу, як поділ тексту на частини, повторення, записування. Саме в підлітковому віці вони стають продуктивними, вперше свідомо регульованими прийомами пам'яті. У підлітків внутрішні прийоми дедалі виразніше виступають на перший план, що виявляється в намаганні спершу зрозуміти, а потім заучувати матеріал. У учнів VI-VII класів на перший план виступає змістова сторона частин, їх логічно закінчений зміст, заучування їх відбувається не ізольовано, а в процесі мисленого їх співвідношення.
Уміння складати план і користуватись ним є показником вищого рівня функціонування пам'яті. У розвитку пам'яті підлітків характерною є така суперечність: з одного боку, вони свідоміше використовують досконаліші прийоми запам'ятовування, а з другого - у них уповільнюється утворення нових зв'язків, їм доводиться при заучуванні матеріалу докладати більше зусиль. До того новоутворені зв'язки в них менш стійкі, ніж ті, що виробилися раніше і тому зникають швидше (Н.Осипова). У підлітків повільніше виробляються асоціації за суміжністю, тобто знижується здатність механічно запам'ятовувати.
На відміну від молодших школярів у підлітків змінюється організація процесу заучування матеріалу. Вони не схильні просто повторювати читаний текст, але розбивають його на частини.
У цьому віці змінюють і способи пригадування, а саме складання плану, який допомагає обдумувати відтворюване, аналізувати його, оживляти і систематизувати потрібні асоціації.
Змінюється і співвідношення між мимовільним і довільним запам'ятовуванням. Мимовільно підліток запам'ятовує яскраве, барвисте, те, що пов'язане з емоціями. У підлітків певною мірою виробляється вміння чергувати заучування й відтворення, використовуючи відтворення як засіб контролю і підвищення ефективності запам'ятовування. Далеко не всі підлітки можуть організувати таке продуктивне їх чергування, оволодіння підлітком прийомами запам'ятовування вносить якісні зміни в процес відтворення, бо підліток починає свідомо керувати цим процесом.
Розвиток пам'яті в підлітковому віці виявляється також в зміні співвідношення її основних видів, а саме: рухової, образної, емоційної і словесно-логічної. Особливо зростає значення словесно-логічної пам'яті.
3. Основна тенденція в розвитку пам'яті старшокласників характеризується подальшим зростанням і зміцненням її довільності. Довільне запам'ятовування стає в цей період набагато ефективнішим від мимовільного. Відбуваються істотні зміни і в перебігу процесів логічного запам'ятовування. Помітно зростає продуктивність пам'яті на думки, на астрактний матеріал. Намічається спеціалізація пам'яті. Удосконалюються і способи заучування за способом свідомого застосування раціональних його прийомів.
Старшокласники самі високо оцінюють таке засвоєння матеріалу, в якому виявляється розуміння понять, оригінальна інтерпретація чи формулювання того, що викладено в підручнику. Важливу роль у процесах запам'ятовування відіграє настанова на засвоєння матеріалу, яка водночас включає в себе і настанову на його усвідомлення.
Логічне запам'ятовування успішно формується в учнів у процесі шкільного навчання.
Специфічного характеру набуває в старшому шкільному віці мимовільна пам'ять. Продуктивність її також залежить від організації розумової роботи учнів з навчальним матеріалом. Матеріал запам'ятовується старшокласниками краще, якщо він входить у мету їх розумової діяльності і коли ця діяльність має активний характер. На власному досвіді старшокласники переконуються, що запам'ятовування не зводиться до розуміння, що потрібні спеціальні прийоми запам'ятовування й відтворення, збереження свідомо засвоєної інформації. У ранньому юнацькому віці виникає в учнів прагнення оволодіти своєю пам'яттю, керувати нею, підносити її продуктивність.
ІІІ. Пам'ять учнів слід тренувати. Раціональні прийоми розвитку пам'яті:
- важливою умовою продуктивного запам'ятовування і тривалого зберігання є правильний розподіл повторень в часі;
- концентроване повторювання дає значно менший ефект, ніж розподілене в часі;
- гарячкова підготовка до іспитів не призводить до глибоких знань. Може бути заключною ланкою в загальному ланцюгу систематичного повторення навчального матеріалу;
- найкращий вид повторення - це включення засвоєного матеріалу в подальшу пізнавальну діяльність щоразу в нових зв'язках;
- початок і кінець інформації запам'ятовується краще, середина засвоюється гірше. Враховуй "ефект краю";
- краще запам'ятовується наочний матеріал, який розміщений в верхньому лівому куті;
- особливості пам'яті пов'язані з емоційним станом учня і наскільки він комфортно себе відчуває на уроці. Важливо, щоб дитина відчувала позитивні емоції. Використовувати техніку на основі інтегруванні переживань;
- деякі діти прив'язуються до "опори" і довго невзмозі перейти до самостійної роботи. Так через 2-3 уроки необхідно "опору" перенести на праву сторону дошки. Це допомагає дитині усвідомити, що "опора" тимчасова;
- другий прийом - це коли учні зі слабкою пам'яттю по завданню вчителя, опираючись на схему, коментують хід рішення вголос;
- перед учнями слід ставити спеціальні мнемічні завдання, які допомагають використовувати необхідне в даний час правило.
Можна використовувати різного роду "пам'ятки".
Пам'ятка
1. Приготування уроків починай з роботи над віршем.
2. Тихо прочитай вірш вголос. Пам'ятай, що ти читаєш вірш, щоб запам'ятати. Не пропускай незнайомі слова.
3. Голосно читай вірш. Злови ритм і мелодію вірша.
4. Прочитай вірш втретє.
5. Через 2 хвилини повтори вірш вголос. Уяви собі ті події, які є вписані в вірші.
6. Через 3 години повтори 2-3 рази, не заглядаючи в книгу.
7. Перед сном повтори ще раз.
8. Вранці прочитай з книги і розкажинапам'ять.
Пам'ятка
День 1. Прочитай вірш про себе. Виясни всі незрозумілі слова. Ще раз прочитай про себе.
День 2. Домовся позайматися з другом. Нехай він прочитає вголос, а ти запам'ятай на слух.
День 3. Читай вірш і проговорюй його пошепки. Читай виразно і голосно. Розкажи напам'ять.
Методи діагностики пам'яті молодшого школяра.
Пам'ять дитини повинна оцінюватись диференційовано, по окремим показникам і незалежним висновкам. Загальні мнемонічні процеси у школяра мають досить умовне значення.
Методика. Оприділення об'єму короткочасної

 
 

Цікаве

Загрузка...