WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Розвиток пам'яті в молодшому шкільному віці та її роль в засвоєнні знань - Курсова робота

Розвиток пам'яті в молодшому шкільному віці та її роль в засвоєнні знань - Курсова робота

Мозок кожної людини має властивість пластичності, але ступінь цієї пластичності у різних людей різний.
Від ступеня пластичності мозку залежить і якість пам'яті людини. Пластичність мозку не є раз і назавжди даною і незмінною властивістю. Показником пластичності мозку є швидкість утворення в корі великих півкуль тимчасових нервових зв'язків, тривалість їх збереження, жвавість і легкість їх оживлення.
Є ряд досліджень, які розширюють і поглиблюють знання про механізми закріплення і збереження слідів вражень. Відомо, що існують певні умови для фіксації і збереження сліду. За одних умов виниклий слід збудження є короткочасним, зберігається секунди чи хвилини, за інших - зберігається детально. Щоб короткочасний слід збудження став довгочасним, необхідний деякий час, протягом якого слід закріплюється, або, як кажуть психологи, консолідується. Якщо після виникнення сліду збудження в нервовій клітині або групі клітин тут же виникає інших слід від дії нового подразника, та початкове враження загальмовується і зникає, тобто не консолідується. Таким чином, здобуті експериментальні факти дають змогу зробити такі висновки: 1) вплив або збудження викликає зміни рибонуклеїнової кислоти в нервовій клітині; 2) ці зміни створюють можливість специфічно відповідати на повторні подразники.
Тимчасові нервові зв'язки є фізіологічним механізмом утворення асоціацій. Асоціація - це зв'язок між окремими подіями, фактами, або явищами, відображеними в нашій свідомості й закріпленими в нашій пам'яті. Без цих зв'язків, або асоціацій, неможлива нормальна психічна діяльність людини, в тому числі діяльність пам'яті. Запам'ятовування будь-якого предмета завжди відбувається в зв'язку з іншими предметами. Асоціативні процеси в корі головного мозку забезпечують запам'ятовування і відтворення різних явищ дійсності в певному зв'язку й послідовності. Асоціації бувають кількох видів: асоціації за схожістю і асоціації за контрастом.
2. Класифікацію пам'яті можна здійснити, виходячи з участі волі в процесі запам'ятовування, тривалості збереження інформації, суті предмета й способу запам'ятовування. Також можна виділити різні типи пам'яті з огляду на тип збудників, які найрезультативніше використовуються при формуванні досвіду певної людини.
Мимовільна і довільна пам'ять.
Коли ми запам'ятовуємо певну інформацію без свідомого рішення її запам'ятати та без спрямованих зусиль у цьому напрямі (іноді навіть супроти своїй волі), то це вияв мимовільної пам'яті. коли ж унаслідок власного рішення робимо свідомі зусилля, щоби щось запам'ятати, то це довільна пам'ять. Обидва типи необхідні для повноцінного людського життя. Прояви довільної пам'яті з'являються ще в дітей дошкільного віку, але її значення стрімко зростає з роками.
Безпосередня і відкладена пам'ять.
Безпосередня, короткотривала пам'ять дає людині змогу відтворити певну інформацію відразу ж після ознайомлення з нею. Її обсяг обмежений і сталий. Відкладена пам'ять довготривала. Вона виявляється у спроможності відтворювати вивчений матеріал після проходження значного часу. Для неї характерний необмежений обсяг і час переховування матеріалу, що вкрай необхідно в процесі навчання.
Механічна і логічна пам'ять.
Механічна пам'ять наявна, коли якийсь матеріал запам'ятовуємо внаслідок багаторазового повторювання - зазубрюємо його, не вдаючись у зміст. При відтворенні особа може докладно повторити те, що запам'ятала, але не зможе пояснити його значення або застосувати в нових обставинах. Коли ж при запам'ятовуванні найперше старатися зрозуміти засвоювану інформацію (чи результат спостереження за якимось явищем), з'ясувати всі терміни, встановити смислові зв'язки в тексті, який містить цю інформацію, а лише після цього запам'ятати даний матеріал, то це буде логічна пам'ять. Застосовуючи логічну пам'ять, особа ще при першому знайомстві з матеріалом старається:
- виявити в ньому основні смислові ланки;
- виділити в матеріалі частини, які є логічними складниками цілості;
- здійснити селекцію інформації, приймаючи суттєве й відкидаючи другорядне.
Логічна пам'ять дає кращі і довговічніші результати, ніж механічна. За її допомогою можна запам'ятати значно ширший обсяг навіть дуже складного матеріалу та тривалий час його зберігати.
Образна пам'ять.
Цей тип пам'яті виявляється в запам'ятовуванні та відтворенні збудників, які впливають на органи чуттів. Нею може бути зорова чи слухова пам'ять, або й зорово-слухова. Зустрічаються люди, які легше запам'ятовують те, що бачать інші ж ефективніше й простіше запам'ятають те, що почули.
Словесно-логічна пам'ять.
Для такого типу пам'яті характерна схильність до запам'ятовування й відтворення думок, висловлених вербально. вона створює умови для сприймання логічних зв'язків і стосунків, виявлених в усній та писемній формі, у тому числі й мові точних наук, у якій застосовуються математичні та логічні символи.
Моторна пам'ять.
Рухова (кінетична) пам'ять служить для набуття моторно-рухових навиків. Ця пам'ять необхідна малій дитині, коли вона вчиться використовувати предмети щоденного побуту, та при вивченні письма, спортсмену, який прагне вдосконалити свої досягнення, а також кожному, хто навчається використовувати різноманітні інструменти й пристрої у професійній діяльності.
Емоційна пам'ять.
Цей тип пам'яті проявляється в запам'ятовуванні тих подій, які мають сильне почуттєве забарвлення. Людська пам'ять схильна легше запам'ятовувати й довше зберігати приємні події, ніж прикрі. Емоційна пам'ять відіграє важливу роль у мотивації вчинків.
Найважливіші риси пам'яті - це тривалість, швидкість запам'ятовування, точність, швидкість відтворення, місткість.
3. Тривалість пам'яті - це спроможність упродовж довгого часу зберігати сприйнятий досвід. З огляду на цю рису різні люди мають дуже великі індивідуальні відмінності. Деякі спроможні навіть через багато років згадати обличчя й імена шкільних друзів, а також багато різних обставин зі спільно прожитих років. Інші ж уже за декілька годин не можуть відносити в пам'яті обличчя особи, з якою зустрічалися. Тривалість пам'яті має вибірковий характер. Це означає, що в тих галузях, якими ми спеціально цікавимося, вона буде значно більша, ніж в усіх інших.
Швидкість запам'ятовування.
Швидкість запам'ятовування також належить до рис пам'яті, які в різних людей можуть суттєво відрізнятись. Загалом ті, які швидко запам'ятовують якийсь матеріал, також спроможні цю інформацію надовго зберігати в пам'яті. Однак, це правило не всеохоплююче. Нерідко зустрічаються випадки, коли людині потрібно зовсім мало часу, щоб щось запам'яталося, але так само скоро вона забуває все те, чого навчилася. Швидкість запам'ятовування можна збільшити за допомогою спеціального тренування пам'яті.
Точність.
Точність пам'яті, або їїдокладність, виявляється в пригадуванні фактів і подій, з якими людина стикалася, та змісту інформації, яку здобула, у відповідності з реальним станом речей. Ця риса дуже важлива як при навчанні, так і при практичному застосуванні набутих знань. Очевидно, що можуть з'являтися певні відхилення й похибки

 
 

Цікаве

Загрузка...