WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Переживання самотності як чинник узалежнення особистості від алкоголю (магістерська робота) - Реферат

Переживання самотності як чинник узалежнення особистості від алкоголю (магістерська робота) - Реферат

Значний кореляційний зв'язок між твердженням під №3 "Методикаи діагностики рівня суб'єктивного відчуття самотності" та запитанням №11 анкети, запитанням № 2 методики "Опитувальник для виявлення ранніх проявів алкоголізму" К.К. Яхіна та В.Д. Мендєлєвіча свідчить про неодноразово виявлений взаємозв'язок та вплив почуття самотності на вольові якості особистості та виникнення у неї алкогольного узалежнення. Помірно виражений кореляційний зв'язок спостерігається між мірою задоволеності у комунікативній сфері та зміною якості відчуття самотності під час вживання алкоголю та якістю міжособистісного спілкування, між відчуттям самотності та статтю.

Виявлено помірно виражений зв'язок також між суб'єктивним сприйняттям якості спілкування та взаємин з оточуючими та значенням для особистості думки соціуму, її самопочуттям, задоволеністю способом власного життя. Вплив якості відносин з оточуючими на самопочуття та продуктивність праці особистості підтверджує виявлений значний зв'язок між твердженням №9 "Методики діагностики рівня суб'єктивного відчуття самотності" та запитаннями №33,34 методики К.К. Яхіна та В.Д. Мендєлєвіча.

Вплив здатності бути відкритим у спілкуванні на сприймання оточенням особистості, виникнення відчуття самотності та її самопочуття підтверджується наявністю помірного кореляційного зв'язку між даними явищами. Вкотре підтверджується вплив суб'єктивного відчуття самотності на самопочуття, стосунки з оточуючими. Досить виражений зв'язок спостерігається між поверхневістю соціальних зв'язків та самопочуттям, взаєминами з оточенням, здатність планувати свої дії, почуттям самотності.

Виявлено помірно виражений кореляційний зв'язок між відчуттям ізольованості від суспільства та сприйманням якості міжособистісних стосунків, здатністю бути відкритим у спілкуванні, відчуттям самотності та задоволеністю власним способом життя. комунікативні властивості, вміння контактувати з оточуючими, знаходити друзів впливає на можливість виникнення алкогольного узалежнення, кількість та якість соціальних контактів, про що свідчить наявність помірного кореляційного зв'язку між даними явищами.

Наявність помірного кореляційного зв'язку спостерігається між відчуттям ізольованості від суспільства та можливим виникненням алкогольної залежності, продуктивністю праці та самопочуттям особистості.

Значно виражений зв'язок спостерігається між задоволеністю матеріальним становищем та задоволеністю умовами професійної діяльності, змістом своєї роботи, взаєминами з адміністрацією та суб'єктами професійної діяльності. Цікавим є те, що з аналізу кореляційного дослідження простежується слабко виражений зв'язок між мірою задоволеності своїм матеріальним становищем та інтенсивністю відчуття самотності та можливістю виникнення алкогольного узалежнення як її наслідку.

Міра задоволеності своїм способом життя також впливає як на вище перечислені характеристики, так і на відносини з сімєю, задоволеністю сферою послуг, рівнем медичної допомоги.

Здійснивши порівняльний аналіз результатів проведення кореляційного дослідження у контрольній та експериментальних групах дозволяє зробити наступні висновки:

  • У контрольній та експериментальній групах виявлено кореляційні зв'язки між досліджуваними явищами самотності, алкогольного узалежнення та соціальної фрустрації, що підтверджує висунуту нами експериментальну гіпотезу про вплив відчуття самотності на виникнення алкогольного узалежнення.

  • У контрольній та експериментальній групах не однократно виявлено кореляційні зв'язки між вольовими властивостями особистості, виникненням відчуття самотності та алкогольним узалежненням.

  • Відчуття самотності впливає на продуктивність праці, міру задоволеності побутовими умовами, умовами праці.

  • Міра вираженості кореляційних зв'язків всіх використовуваних у дослідженні методик у експериментальній групі була вищою, ніж у контрольній групі.

На підставі представлених результатів здійсненого нами емпіричного дослідження можна зробити наступні висновки:

1. Було здійснено дослідження взаємозв'язку міжпереживанням самотності та узалежненням особистості від алкоголю, якевимагає від нас здійснення емпіричного дослідження, яке реалізується посередництвом виконання наступних етапів:

- визначення основних методичних аспектів дослідження;

- підбір адекватного психодіагностичного інструментарію;

- реалізація емпіричного дослідження;

- опрацювання та інтерпретація отриманих емпіричних результатів.

2. Проаналізувавши психологічні особливості переживання самотності особистістю за результатами дослідження за "Методикою діагностики суб'єктивного відчуття самотності" Д.Рассела та М. Фергюсона та за "Методикою діагностики соціальної фрустрованості" Л.І. Вассермана було встановлено середній низький та високий рівень суб'єктивного відчуття самотності в експериментальній групі та відсутність високого рівня суб'єктивного відчуття самотності в контрольній групі, а лише середнього та низького.

3. Досліджуючи параметри узалежнення особистості від алкоголю за методикою "Опитувальник для виявлення ранніх проявів алкоголізму" К.К. Яхіна та В.Д. Мендєлєвіча було встановлено наявність "рівня алкоголізму" у 100% учасників експериментальної групи та "рівень здоровя " у 100% учасників контрольної групи.

4. Аналіз взаємозв'язку переживання самотності та узалежнення особистості було проведено на основі результатів дослідження розробленої нами анкети та кореляційного аналізу.

Отримані результати показали наявність взаємозв'язку між відчуттям самотності та виникненням алкогольного узалежнення, рівнем соціальної фрустрованості, що підтверджує висунуту нами експериментальну гіпотезу про вплив самотності на виникнення алкогольної залежності.

РОЗДІЛ 3. Корекція почуття самотності як чинник подолання узалежнення особистості

3.1. Напрямки корекції почуття самотності як засіб подолання узалежнення особистістю.

Самотність, як і алкоголізм, є не тільки особистою, а й суспільною проблемою, оскільки безліч випадків виникнення даного відчуття спостерігаються у осіб з широким колом спілкування, які шукають задоволення емоційних потреб у алкоголі. Відчуття самотності є обов'язковим симптомом неврозу, який не завжди усвідомлений, проте він завжди має важкі наслідки [ 98]. Самотність – це не тільки випробування для людини, а й випробування людиною самої себе, самоствердження своєї психологічної суті, перевага особистості над будь-якими зовнішніми обставинами. Йдеться не тільки про самотність, але і про всі її можливі наслідки: психічні чи соматичні, одним з яких є алкогольне узалежнення.

Знання причини виникнення та особливостей протікання відчуття самотності особистістю дозволяє ефективно здійснити його корекцію.

Якщо відчуття самотності ситуативне, то в основі інтервенції може лежати кризова терапія, оскільки саме кризова ситуація стала причиною виникнення самотності як особистісного феномену. Таким чином криза – це своєрідна реакція особистості на ситуацію, яка виникла та вимагає від людини зміни способів мислення, відношення (ставлення) до себе, оточуючого світу та основних екзистеційних проблем[62].

Кризова психотерапія здійснюється у індивідуальному, сімейному та груповому форматах (Старшенбаум, 1987р). Основними завданнями кризової психотерапії є [73]:

  1. Кризова підтримка, яка включає:

- встановлення терапевтичного контакту;

- розкриття переживання та вивільнення емоцій;

- мобілізацію психологічних механізмів захисту;

- укладення терапевтичного договору, де зазначено деталі зустрічей.

2. Кризове втручання, що включає:

- розгляд неапробованих способів вирішення проблеми;

- виявлення не адаптивних установок, що блокують оптимальний

шлях вирішення проблеми;

- корекцію неадаптивних установок;

- активізацію терапевтичної установки.

3. Розширення адаптаційних можливостей:

- тренування не апробованих досі способів адаптації;

- вироблення навиків самоконтролю та самокорекції по відношенню

до не адаптивних установок.

Ефективне засвоєння нових набутих навичок поведінки сприятиме вирішенню кризової ситуації, та як наслідок – відчуття самотності набуде іншої якості (інтенсивності, міри вираженості) чи не турбуватиме людину.

Завдяки корекції відчуття самотності прямо пропорційно до її пониження у особистості може понижуватися потреба у різних видах залежності, які виникли на його фоні, зокрема алкогольної. Ще одним напрямком корекції відчуття самотності є підвищення комунікативної потреби та робота з комунікативними здібностями та можливостями особистості, оскільки інколи причиною виникнення відчуття самотності є недостатньо розвинуті комунікативні навики. Крім цього, потрібно працювати над підвищенням рівня самооцінки та домагань, недостатній рівень яких може бути вагомою перепоною на шляху до налагодження міжособистісних контактів з оточуючими, підвищення продуктивності праці [89].


 
 

Цікаве

Загрузка...