WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Переживання самотності як чинник узалежнення особистості від алкоголю (магістерська робота) - Реферат

Переживання самотності як чинник узалежнення особистості від алкоголю (магістерська робота) - Реферат

Вплив соціального оточення на формування алкогольного узалежнення підтверджує виявлений досить виражений зв'язок між запитаннями №14 тесту-опитувальника Д. Рассела та М. Фергюсона та запитаннями №6, 12 методики "Опитувальник для виявлення ранніх проявів алкоголізму" К.К. Яхіна та В.Д. Мендєлєвіча.

Сильно виражений кореляційний зв'язок виявлено між твердженням №17 тесту-опитувальника "Методика діагностики рівня суб'єктивного відчуття самотності" та запитаннями анкети під №3, №8,7 що вкотре підтверджує взаємозв'язок між феноменом самотності з явищем алкогольного узалежнення та вплив референтної групи на даний процес. Підтвердженням наявності у досліджуваних відчуття самотності є наявність вираженого кореляційного зв'язку між твердженнями тесту-опитувальника Д. Рассела та М. Фергюсона№17 та №10,6,2.

Наявність взаємозв'язку між комунікативними властивостями особистості та статтю підтверджується виявленим дуже сильно вираженим кореляційним зв'язком між твердженням №18 та №10,12 "Методики діагностики рівня суб'єктивного відчуття самотності" та запитанням анкети під №2(див. додаток А). Виявлено сильно виражений кореляційний зв'язок між твердженням №19 та №24,34 відповідних методик, що показує вплив суб'єктивного само сприйняття на формування нездатності планувати свої майбутні дії та самопочуття в період вживання спиртного.

Наявність вираженого зв'язку між твердженнями №20 та №2, 8, 11 тесту-опитувальника "Методика діагностики рівня суб'єктивного відчуття самотності" та запитаннями №6, 23, 26 методики "Опитувальник для виявлення ранніх проявів алкоголізму" К.К. Яхіна та В.Д. Мендєлєвіча, що вказує нещирість у спілкуванні, сприймання себе окремо від людей сприяє виникненню відчуття самотності, що у свою чергу може бути причиною виникнення алкогольного узалежнення.

У процесі кореляційного дослідження було виявлено взаємозв'язок між взаєминами з колегами, адміністрацією роботи, суб'єктами професійної діяльності та совістю, як індивідуально-особистіною характеристикою людини, що показує зв'язок між запитаннями під №2,3,4 та запитанням №1 "Методики діагностики рівня соціальної фрустрованості" Л.І. Вассермана, модифікація В. В. Бойко (див. додаток Г); наявність кореляційного зв'язку між запитаннями №6 та №5, №7 та №6, №9 та №3 вище описаної методики свідчить про вплив умов професійної діяльності на задоволеність змістом своєї роботи; вплив задоволеності суспільним становищем на задоволеність умовами професійної діяльності; житлово-побутові умови впливають на взаємини з адміністрацією роботи.

Взаємозв'язок між рівнем задоволеності змістом своєї професії та виникненням алкогольної залежності підтверджує значний, досить виражений кореляційний зв'язок між запитанням №5 "Методики діагностики рівня соціальної фрустрованості" та запитанням №7 методики "Опитувальник для виявлення ранніх проявів алкоголізму" К.К. Яхіна та В.Д. Мендєлєвіча.

Під час дослідження виявлено, що відносини з батьками впливають як на задоволеність матеріальним становищем та умовами професійної діяльності, так і на формування переконань у алкогольно узалежнених про те, що на дружинах лежить відповідальність за виникнення алкогольного узалежнення, про що свідчить дуже сильно виражений зв'язок між запитанням №12 та №6 "Методики діагностики рівня соціальної фрустрованості"; сильно вираженим кореляційний зв'язок між запитанням №12 та №2,7 вищеописаної методики, значним зв'язком між запитанням №12 даної методики та запитанням № 13 "Опитувальника для виявлення ранніх проявів алкоголізму" К.К. Яхіна та В.Д. Мендєлєвіча.

Сильно виражений кореляційний зв'язок виявлено між запитанням №13 Методики діагностики рівня соціальної фрустрованості" та запитанням під №11 "Опитувальника для виявлення ранніх проявів алкоголізму" К.К. Яхіна та В.Д. Мендєлєвіча, що вказує на вплив задоволеності державними процесами на значення суспільної думки для особистості. Взаємозв'язок між задоволеністю проведенням дозвілля та алкогольним узалежненням підтверджується сильно вираженим кореляційним зв'язком між запитаннями №17 та №7 вище описаних методик.

Між більшістю запитань "Методики діагностики рівня соціальної фрустрованості" Л.І. Вассермана, модифікація В. В. Бойко (див. додаток Г) виявлено достатньо виражені кореляційні взаємозв'язки, що може свідчити про прямо пропорційний вплив задоволеності особистості однією сферою життєдіяльності на задоволеність чи незадоволеність іншою, що може сприяти виникненню соціальної фрустрованості, яка в поєднанні з феноменом самотності може стати причиною виникнення алкогольного узалежнення.

Кореляційне дослідження проводилося також в контрольній групі. Аналізуючи результати було виявлено наявність кореляційного зв'язку між відчуттям самотності, явищем соціальної фрустрованості та алкогольним узалежненням.

Аналіз кореляційного дослідження показав наступні зв'язки запитань анкети з твердженнями інших методик, використаних нами для дослідження впливу відчуття самотності на виникнення алкогольного узалежнення:

  • виявлено значний кореляційний зв'язок між запитаннями анкети (див. додаток А) під №6 та №5, що свідчить про вплив відчуття самотності на частоту вживання алкогольних напоїв, що в свою чергу впливає на виникнення алкогольного узалежнення;

  • про взаємозв'язок зміни відчуття самотності під час вживання алкоголю та стосунків у сімї узалежненого свідчить помірний зв'язок між запитаннями №11 та №10.

Проаналізуємо результати кореляційного дослідження та взаємозв'язки запитань методики "Опитувальник для виявлення ранніх проявів алкоголізму" К.К. Яхіна та В.Д. Мендєлєвіча (див. додаток Б) використовуваними методиками.

Про вплив вольових якостей на інтенсивність відчуття самотності під час вживання алкоголю свідчить помірно виражений взаємозв'язок між запитанням №11 вище описаної методики та запитаннями анкети під №6, 12 анкети. Взаємозв'язок алкогольного узалежнення та відчуття самотності підтверджує також значний, досить виражений зв'язок між запитаннями під №12 та №2 відповідних методик.

Значний кореляційний зв'язок виявлено між запитанням №19 із запитанням №2 методики "Опитувальник для виявлення ранніх проявів алкоголізму" та із запитаннями №2,8,9 анкети, що свідчить про взаємозв'язок алкогольного узалежнення з вольовими властивостями, статтю та зміною почуття самотності під час вживання алкоголю. також взаємозв'язок динаміви емоційних процесів під час вживання алкоголю на вольові якості особистості підтверджує помірно виражений кореляційний зв'язок між запитаннями №26 та №2 методики К.К. Яхіна та В.Д. Мендєлєвіча.

Переконання досліджуваних контрольної групи про зв'язок алкогольного узалежнення з моделлю стосунків у сімї свідчить значний кореляційний зв'язок між запитаннями №28 та №13 вище описаної методики. Значний кореляційний зв'язок виявлено між запитанням№31 та запитаннями №9,11,17,20 цієї ж методики, що показує взаємозв'язок між вольовими якостями людини, яка вживає алкоголь та значенням думки оточення продану особу. Самопочуття алкогольно узалежненої людини також впливає на суб'єктивне сприйняття думки оточення стосовно власних дій, про що свідчить помірно виражений зв'язок між запитаннями №33 та №11 вище описаної методики.

Виявлено помірно виражений кореляційний зв'язок між запитанням №35 із запитаннями №2,5,7,9,11,33 методики "Опитувальник для виявлення ранніх проявів алкоголізму" К.К. Яхіна та В.Д. Мендєлєвіча, що показує зв'язок зміни продуктивності праці з вольовими якостями людини, стосунками в сімї, значенням думки оточуючих про власні дії.

Про можливий взаємозв'язок між незадоволеністю своїм способом життя та інтенсивністю відчуття самотності під час вживання алкоголю людиною свідчить виявлений досить виражений кореляційний зв'язок між твердженням №1 тесту-опитувальника "Методика діагностики рівня суб'єктивного відчуття самотності" Д. Рассела та М. Фергюсона (див. додаток В) та запитанням №12 анкети. Залежність між відчуттям самотності та виникненням алкогольної залежності підтверджує також помірно виражений зв'язок між твердженням №2 та №6 вище описаних методик, а також із запитанням №28 "Опитувальника для виявлення ранніх проявів алкоголізму".


 
 

Цікаве

Загрузка...