WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Переживання самотності як чинник узалежнення особистості від алкоголю (магістерська робота) - Реферат

Переживання самотності як чинник узалежнення особистості від алкоголю (магістерська робота) - Реферат

анкети під № 6 у

експериментальній групі.

Рис.2.8. Відсоткове значення

відповідей на запитання

анкети під № 6 у

контрольній групі.

На запитання "Чи вживають люди алкоголь коли їм самотньо?" 50% членів експериментальної групи відповіли "Так", 20% - "Ні", та відповідно 30% дали відповідь "Інколи". У вибірці контрольної групи спостерігались наступні результати: по 47,85% відповідей отримали варіанти "Так" та "Інколи", варіант відповіді "Ні" обрало 4,3% досліджуваних. Більшість учасників дослідження вважають, що спиртні напої зазвичай вживають з друзями, однак 40% членів експериментальної групи вважають, що алкоголь вживають зазвичай наодинці з собою.

Більшість членів контрольної групи (56,5%) вважають, що відчуття самотності не турбує людину під час вживання алкогольних напоїв. Думка учасників експериментальної групи, в порівнянні з попередньою, є протилежною: 60% досліджуваних вважають, що відчуття самотності турбує особистість під час вживання алкоголю.

Відповіді на запитання "Чи зменшує вживання алкоголю почуття самотності?" показали наступні результати у експериментальній групі:

  • 40% досліджуваних обрали варіант "а" (так);

  • 60% досліджуваних обрали варіант "б" (ні).

В учасників контрольної групи спостерігалися схожі результати: варіант "а" обрали 43,3% досліджуваних, варіант "б" - 65,2%. Більша частина членів експериментальної групи вважають, що почуття самотності турбує людину під час вживання спиртних напоїв, в учасників контрольної групи спостерігались протилежні результати: 56,5% їх вважають, що почуття самотності не турбує людину під час вживання алкоголю.

Не розділились думки членів обох груп лише при відповіді на запитання №10 (Як впливає вживання алкоголю на стосунки в сімї ?). Всі однозначно вибрали відповідь "Вони погіршуються", що свідчить про чітке усвідомлення негативних наслідків алкоголізму для особистості та її соціальних та сімейних стосунків як у контрольній, так і в експериментальній групах.

Розділились думки груп і щодо запитання "Чи змінюється інтенсивність відчуття самотності за період вживання алкогольних напоїв?". 50% членів експериментальної групи вважають, що в даний період інтенсивність відчуття самотності змінюється, 50% вважають, що не змінюється. 69,6% учасників контрольної групи вважають, що інтенсивність відчуття самотності змінюється за період вживання алкогольних напоїв, і лише 30,4% вважають, що воно не змінюється. Цікавим є те , що учасники саме контрольної, а не експериментальної , групи у більшій кількості вказали на те , вживання алкоголю змінює інтенсивність відчуття самотності.

Результати відповідей на дане запитання зображено у рис.2.9,2.10.

Рис.2.9. Відсоткове значення

відповідей на запитання

анкети під №12 у

експериментальній групі.

Рис.2.10. Відсоткове значення

відповідей на запитання

анкети під №12 у

контрольній групі.

Отже, аналізуючи результати дослідження проведені за розробленою нами анкетою, можна стверджувати, що висунута раніше гіпотеза експериментального дослідження підтверджується, оскільки у відповідях досліджуваних простежується вплив почуття самотності на виникнення алкогольної залежності та взаємозв'язок цих явищ. Особливо чітко він простежується у запитанні № 5, № 6 та № 12.

Статистичний аналіз отриманих результатів базувався на використанні методів математичного опрацювання психологічних даних. Первинна обробка даних здійснювалася на основі елементів описової статистики [71; 112; 163; 208], зокрема формул середніх значень, стандартних відхилень, відсоткових співвідношень. Вторинна обробка даних базувалася на кореляційному аналізі результатів за формулою коефіцієнту лінійної кореляції Пірсона [98, 71; 149, 45]:

де

та – середні значення порівнюваних величин;

xi та yi – окремі значення порівнюваних величин;

та – дисперсії порівнюваних рядів;

n – загальна кількість величин у порівнюваних рядах.

Аналіз отриманих результатів кореляційного дослідження у експериментальній групі показав наявність взаємозв'язку між досліджуваними явищами відчуття самотності та узалежненням особистості від алкоголю.

Сильно виражений кореляційний зв'язок виявлено між запитаннями анкети №3 та №2 (див. додаток А), що свідчить про те, що чоловіки та жінки вважають, що самотність можна вважати причиною вживання людьми алкогольних напоїв. Обидві статі також вважають, що вживання алкоголю впливає на зменшення почуття самотності, про що свідчить наявність подібного зв'язку між запитаннями анкети №8 та №2. У запитання №7 виявлено значний зв'язок із запитанням №8, що свідчить про те, що відчуття самотності зменшується підчас вживання алкоголю з друзями та наодинці з собою .

Сильно варажений кореляційний зв'язок виявлено також між питанням №4 методики "Опитувальник для виявлення ранніх проявів алкоголізму" К.К. Яхіна та В.Д. Мендєлєвіча (див. додаток Б) та питанням №3 анкети, між питанням №11 методики К.К. Яхіна та В.Д. Мендєлєвіча та питанням анкети №9, питання №31 та №19 методики "Опитувальник для виявлення ранніх проявів алкоголізму", з чого можна судити про зв'язок вольових якостей людини з виникненням відчуття самотності та формуванням на її фоні алкогольного узалежнення та про вплив соціальної оцінки дій людини на відчуття самотності під час вживання алкоголю.

Значний зв'язок виявлено між запитанням №27 методики "Опитувальник для виявлення ранніх проявів алкоголізму" та запитаннями №5 та №20 вище вказаної методики, питання №28 та №19, питання №32 із питаннями №5, №28, №30, питання №32 із питаннями №28 та №30, що підтверджує наявність у досліджуваних алкогольного узалежнення, оскільки стверджувальні відповіді на дані запитання (які переважали) вказують на наявність хвороби.

Встановлено сильний кореляційний зв'язок між запитанням тесту-опитувальника "Методика діагностики рівня суб'єктивного відчуття самотності" Д. Рассела та М. Фергюсона №1 (див. додаток В) та віком досліджуваних, звідси можна зробити висновок про зв'язок продуктивності праці та біологічного віку людини. Вплив самотності на продуктивність праці підтверджує також наявність сильного зв'язку між запитанням №3 тесту-опитувальника Д. Рассела та М. Фергюсона із запитаннями №35 методики "Опитувальник для виявлення ранніх проявів алкоголізму" та запитанням №2 "Методики діагностики рівня суб'єктивного відчуття самотності".

Вплив відчуття самотності на формування алкогольного узалежнення в особистості та наявність взаємозв'язку між даними явищами підтверджує сильно виражений зв'язок між твердженням №4 тесту-опитувальника "Методика діагностики рівня суб'єктивного відчуття самотності" Д. Рассела та М. Фергюсона та запитання №4 методики "Опитувальник для виявлення ранніх проявів алкоголізму" К.К. Яхіна та В.Д. Мендєлєвіча. сильно виражений кореляційний зв'язок виявлено також між запитаннями №5 та №33 відповідних методик, що підтверджує попередньо виявлений вплив самотності на працездатність особистості.

Сильно виражений кореляційний зв'язок виявлено між запитаннями №6 та №2 і №4, що підтверджує наявність відчуття самотності; вплив самотності на виникнення алкогольного узалежнення підтверджує значний, досить виражений зв'язок між запитаннями №6 тесту-опитувальника Д. Рассела та М. Фергюсона та запитання №7 методики "Опитувальник для виявлення ранніх проявів алкоголізму". Даний вплив та взаємозв'язок між самотністю та виникненням алкогольної залежності підтверджує також сильно виражений зв'язок між запитаннями №7 та №26 відповідних методик.

Наявність сильно вираженого відчуття самотності у досліджуваних експериментальної групи підтверджує сильно виражений зв'язок запитання №8 тесту-опитувальника "Методика діагностики рівня суб'єктивного відчуття самотності" Д. Рассела та М. Фергюсона та запитань №7 та №2 даної методики. Відчуття самотності впливає на здатність планувати майбутнє та рівень домагань особистості, що підтверджує сино виражений зв'язок між запитаннями №8 методики "Опитувальник для виявлення ранніх проявів алкоголізму" та твердженням №24 методики Д. Рассела та М. Фергюсона, влив самотності на динаміку емоційного стану особистості підтверджує сильно виражений кореляційний зв'язок між твердженням №8 та №26 вище описаних методик.

Сильно виражений кореляційний зв'язок виявлено між запитаннями №9 тесту-опитувальника "Методика діагностики рівня суб'єктивного відчуття самотності" та запитанням №7 та №9 методики "Опитувальник для виявлення ранніх проявів алкоголізму", що свідчить про вплив відчуття самотності на стосунки в сім'ях з алкогольно узалежненим та впливу даного почуття на працездатність, що було встановлено неодноразово.

Вкотре підтверджується вплив відчуття самотності на вольові якості особистості, послаблення яких може сприяти виникненню алкогольного узалежнення. Про цей взаємозв'язок свідчить виявлений кореляційний зв'язок між запитаннями №10 та №2 тесту-опитувальника Д. Рассела та М. Фергюсона із питанням №2 методики методики "Опитувальник для виявлення ранніх проявів алкоголізму", Виявлений значний кореляційний зв'язок між запитанням №11 та №2,3тесту-опитувальника "Методика діагностики рівня суб'єктивного відчуття самотності" Д. Рассела та М. Фергюсона, що свідчить про вплив рівня довіри у спілкуванні та комунікативних здібностей особистості та формування відчуття самотності. Сильно виражений зв'язок між запитаннями №12 та №2, 10, 11 та дуже сильно виражений зв'язок між запитанням №12 і №6 вище описаної методики підтверджує зв'язок відчуття самотності та комунікативних властивостей особистості, вмінням та бажанням бути відкритим у спілкуванні. Вплив поверхневості соціальних зв'язків на формування відчуття самотності підтверджує значний зв'язок між запитаннями №13, 6 та 12 цієї ж методики; вплив суб'єктивного само сприймання та сприймання соціального середовища на формування відчуття самотності вказує дуже сильно виражений зв'язок між твердженнями №15 та №7 вище описаної методики.


 
 

Цікаве

Загрузка...