WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологія управлінської праці керівника - Реферат

Психологія управлінської праці керівника - Реферат

Найчастіше вистачить лишенавести дотепну цитату, і аудиторія буде на вашому боці. Основні вимоги до використання цитат:

людина, цитату якої ви наводите, повинна бути, безумовно, авторитетною;

пам'ятайте: слова фахівця з якого-небудь питання впливають більше на свідомість, цитата із твору - більше на емоції;

не користуйтесь в багатьох випадках такими цитатами, що зустрічаються занадто часто.

Як розвити та закріпити успіх, перенести його на прозу життя?

Рішення четвертого завдання здійснюється на закінчення виступу й можливе лише при вмінні підкреслити важливість повідомленого вами, підказати можливість застосування почутого аудиторією надалі.

Удалим можна вважати лише той публічний виступ, після якого аудиторія твердо знає, що потрібно робити з отриманою інформацією. Інакше кажучи, має бути результат вашого виступу. Щоб домогтись цього, необхідно:

обов'язково на закінчення пояснити, навіщо потрібна слухачеві отримана інформація. Ваш виступ міг бути довгим, і слухачі могли загубити хід міркувань. Нагадаєте їм;

поясніть докладно, як користуватись отриманою інформацією;

якщо інформація мала пізнавальний характер, то й у цьому випадку ще раз коротенько нагадайте, про що йшла мова.

При розумному використанні викладених рекомендацій, порад і прийомів вас просто не може не супроводжувати успіх. Більше сміливості, більше новаторства, більше оригінальності - аудиторія буде підкорена.

Особливості підготовки та проведення виробничої наради

Часто-густо в діловому спілкуванні в інтересах підвищення якості прийнятих рішень використовуються наради. Наради - це форма ділового спілкування, що передбачає обговорення ділових ситуацій і проблем з метою колективного пошуку найбільш доцільних шляхів їхнього вирішення. Наради мають ряд помітних переваг у порівнянні з іншими формами ділового спілкування:

відбувається різнобічний розгляд проблем із залученням різних фахівців;

забезпечується оперативна підготовка альтернативних варіантів рішення проблем;

дають додаткову можливість для пізнання особистих і ділових якостей партнерів, які беруть участь у них;

дають певний психологічний ефект - на кожного його учасника впливають атмосфера колективного обговорення, емоційна поведінка тих, хто бере участь, підтекст висловлень тощо.

Однак ці достоїнства нарад можуть виявитись лише тоді, коли нарадами не зловживають і їх ретельно готовлять.

Розрізняють три основних види нарад: проблемні, інструктивні й оперативні (диспетчерські). Для пошуку оптимального рішення проблеми за допомогою дискусії використовується проблемна нарада. Порядок її проведення передбачає:

доповідь;

відповіді на запитання;

дебати;

колективне вироблення рішення.

Якщо буде потреба передати розпорядження за вертикальною схемою управління зверху вниз, для їхнього найшвидшого виконання використовують інструктивну нараду. Порядок її проведення включає такі важливі моменти, як:

конкретизація та роз'яснення розпоряджень;

відповіді на запитання;

призначення строків виконання та відповідальних.

Найчастіше виникає необхідність одержання інформації про поточний стан справ на ділянках, у підрозділах, в організації. З цією метою проводять оперативні (диспетчерські) наради. Порядок проведення такої наради включає:

заслуховування доповідей підлеглих про стан справ на місцях,

супутнє розв'язання виниклих проблем на основі отриманої інформації.

Щоб нарада дала бажаний результат, її необхідно серйозно готувати. У період підготовки наради керівник повинен:

чітко визначити порядок денний, ключову проблему й бажане коло учасників (не більше 8-10-ти осіб);

довести до учасників наради дату, час і місце зустрічі, а також ключову проблему й порядок денний. Час і дата повинні збігатися з днем, що традиційно виділяється для такого роду діяльності. Непередбачені наради можливі лише як виключення;

ознайомити учасників наради з довідковими та інформаційними матеріалами, що мають відношення до обговорюваної проблеми;

продумати регламент наради. Орієнтовний розрахунок може бути таким: загальний час проведення - не більше 1,5-2-х годин роботи, перерви на 10 хвилин після 45-50-ти хвилин роботи. Якщо в порядку денному наради передбачається обговорення декількох питань, то психологічно обґрунтованим буде внести на розгляд спочатку більш прості, які вимагають менше часу й розумової енергії;

підготувати приміщення для проведення наради. У ньому повинні забезпечуватись необхідне освітлення, оптимальна температура (+22-24°С), провітрювання, необхідна наочність (скажемо так: від крейди та дошки до відеотехніки). Крім того, кожний учасник повинен мати можливість не тільки сісти, а й записати почуте, написати план свого виступу, розкласти необхідні документи та матеріали.

Діловий настрій наради залежить від її початку, а точніше, від поведінки керівника на початку наради. Він повинен:

почати точно вчасно (тут, як ніколи, вірне прислів'я "Семеро одного не чекають");

у невеличкому вступному слові чітко сформулювати мету й завдання наради;

погодити правила та регламент наради;

призначити відповідального за ведення протоколу наради;

не починати наради із критики та розносу підлеглих. Якщо ви почали із критичних реплік, то вважайте, що ваша нарада на цьому закінчилась.

Після вступного слова з доповіддю або з основною інформацією з обговорюваної проблеми виступає або керівник, або призначений керівником співробітник. Доповідь (основну інформацію) має відрізняти:

конкретність і конструктивність;

зрозумілість мовлення та використовуваних термінів;

наочність;

упевненість.

У ході обговорення головної проблеми наради керівник повинен:

спочатку надати слово для виступу молодшим за статусом і посадою;

не переривати виступи в дебатах (за винятком порушення регламенту й неконкретності виступу);

забезпечити неупередженість в оцінці виступів;

час від часу переключати увагу учасників на аналіз процесу обговорення (які позиції визначились, у чому бар'єри, труднощі тощо);

не давати можливості відхилятись від головної проблеми, утопити пошук рішення проблеми в пустопорожній говорильні.

Головна мета будь-якої дискусії - пошук істини. Знайти істину в суперечці, прийняти в результаті дискусії правильне рішення можна лише з дотриманням вироблених у процесі функціонування ділових відносин норм цивілізованої дискусії:

поважне ставлення до чужої думки, якою б абсурдною вона не здавалась на перший погляд;

прагнення зрозуміти чужу думку, для чого набратись терпіння та мобілізувати увагу;

будь-що-будь уникнути перетворення дискусії в конфлікт. Дискусія повинна приводити до співробітництва, а не до конфронтації;

головною зброєю в дискусії можуть бути тільки факти та їхня сумлінна інтерпретація.

Крім ведення ходу наради керівник повинен:

пояснювати сказане іншими;

підкреслювати розходження між висловленими думками;

час від часу резюмувати обговорення;

збирати або формулювати різні гіпотези та пропозиції.

На закінчення наради керівник:

підбиває підсумки обговорення;

свою думку викладає у прийнятому рішенні (хоча іноді своє рішення він може прийняти й після наради, обміркувавши всі запропоновані варіанти);

дякує всім учасникам наради за роботу.

Після проведення наради керівник повинен:

організувати доведення прийнятих рішень до безпосередніх виконавців (якщо вони не були присутні на нараді);

організувати контроль виконання прийнятих на нараді рішень.

Робота з діловою документацією

Мова службових документів. Робота з діловою документацією займає значну частину службового часу будь-якого керівника. Необхідність уніфікації службових документів вимагає особливої мови. На думку більшості, мова службових документів - це, як правило, набір кліше, штампів, стандартів, що дозволяє уніфікувати діловодство.

Частіше за все виділяють такі способи уніфікації службових документів:

трафарет;

анкета;

текст-аналог (або типовий зразок).

Трафарет - текст із пробілами, призначеними для змінної інформації. Приклади трафаретних текстів - бланки довідок, посвідчень про відрядження тощо. Досвід свідчить, що застосування трафаретних бланків скорочує час, що витрачається на складання документів, приблизно в дев'ять разів.


 
 

Цікаве

Загрузка...