WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологія навчальної мотивації школярів - Реферат

Психологія навчальної мотивації школярів - Реферат

Звертати увагу та постійно відзначати високу активність кожного учня, удалу відповідь, правильний спосіб виконання завдання, оригінальне рішення задачі, використання додаткового матеріалу з досліджуваної теми тощо.

Кожне виконане завдання використовувати як нову сходинку для постановки нових задач, для розкриття нових навчальних перспектив, розвитку нових нахилів та інтересів.

У повноті використовувати на заняттях навчальний час, постійно чергуючи види діяльності викладача й учнів, використовуючи різноманітні прийоми, методи, форми роботи.

Оцінку виконаної роботи педагогові варто давати так, щоб вона додавала учням упевненості у своїх силах, свідчила нехай навіть про невеликі досягнення в навчальній діяльності та задоволенні пізнавальних потреб, настроювала на нову пізнавальну активність.

Учителю варто будувати з учнями доброзичливі, відкриті, емоційно насичені відносини у процесі навчання, спрямовані на формування й заохочення відчуття себе та іншої особистості, потреби в самоствердженні, самоактуалізації.

Педагогу необхідно виявляти емоційне багатство та розмаїтість своєї особистості, вираження свого відношення (але не оцінки) до творів мистецтва, до вчинків людей, до власної професійної діяльності, готовність бути емоційно відритим самому та приймати емоційність своїх учнів.

Пізнавальний блок

Передбачається звернути увагу на стан (рівень) уміння учня учитися, на розвиток навичок у навчальній роботі. Виділення цього блоку у програмі розвитку мотивації представляється необхідним, тому що психологічні дослідження підтверджують взаємозв'язок між ставленням школярів до навчання, і вплив на нього неможливий без урахування вміння школярів учитися, без підвищення ступеня розвитку їхньої навчальної діяльності.

Відповідно до основних положень педагогічної психології навчання стає навчальною діяльністю тільки в тому випадку, якщо школяр у ході отримання знань опановує нові способи навчальних дій, що випливають із самостійно поставлених навчальних задач, засвоює прийоми самоконтролю й самооцінки своєї навчальної діяльності. Таким чином, навчальною діяльністю стає лише таке навчання, при якому школяр активний та опановує не тільки знання, а й способи їхнього отримання. Задача вчителя - формувати навчальну діяльність, кожний з її компонентів.

Опишемо основний зміст навчальної діяльності (що формувати?).

Види навчальних дій та етапи їхнього засвоєння

Орієнтовані - спрямовані на аналіз умов ситуації, співвіднесення її зі своїми можливостями і тими, що приводять до постановки навчальної задачі:

розуміння готової задачі, поставленої вчителем;

активне прийняття для себе цього завдання (довизначення, перевизначення, завдання для себе);

самостійна постановка навчальної задачі;

самостійна постановка декількох навчальних задач;

Виконавські - активне перетворення досліджуваного об'єкта:

виконання окремих операцій як ланок дії;

виконання основних навчальних дій (аналіз, зміна, порівняння, моделювання);

виконання декількох навчальних дій, здійснюваних разом з одною задачею та об'єднаних у великі блоки - прийоми, способи, методи навчальної роботи;

виконання цих великих блоків на усвідомленому рівні (уміння) або "автоматичні" (навички).

Оцінні - контроль та оцінка власної діяльності:

самоконтроль і самооцінка за результатом роботи на основі зіставлення зі зразком;

самоконтроль і самооцінка по ходу роботи;

самоконтроль і самооцінка до початку роботи як прогнозування її ходу й передбачуваного результату

Якості навчальних дій:

узагальненість дій;

усвідомленість;

міра автоматизації;

гнучкість і варіативність;

самостійність;

форма виконання (матеріальна, матеріалізована, рамкоречова, ідеальна).

Реалізувати пізнавальний блок програми можливо за умови, якщо вчитель організує навчальний процес у відповідності зі структурою навчальної діяльності, а значить, забезпечує наявність трьох етапів навчального процесу, мотиваційно-споживчого, операціонально-виконавського та рефлексивного-оцінного.

При цьому кожен учитель для формування мотивації навчання школярів використовує різні методичні прийоми. Своєрідна цільова спрямованість дозволяє умовно об'єднати їх групи.

1. Прийоми діяльності вчителя, що сприяють формуванню мотивації в цілому

Вони спрямовані на створення сприятливої психологічної атмосфери, що підтримує пізнавальну активність учнів, а саме:

включення учнів у колективістські форми діяльності;

залучення учнів до оцінної діяльності й формування адекватної самооцінки;

співробітництво учня та вчителя, спільна навчальна діяльність;

заохочення пізнавальної активності й учнів, створення творчої атмосфери;

цікавість викладу навчального матеріалу (незвичайна форма подання матеріалу, емоційність мови вчителя, пізнавальні ігри, цікаві приклади і досвіди);

уміле застосування заохочення та покарання.

2. Спеціальні завдання на зміцнення окремих сторін мотивації

Учителю необхідно передбачити систему мір (ситуацій, завдань, вправ), спрямованих на формування окремих аспектів внутрішньої позиції учня стосовно навчання. Пропоновані школярам завдання у відповідності з їхньою спрямованістю можна згрупувати в такий спосіб:

зміцнення й розвиток навченості учнів (заохочення готовності до співробітництва, відкритості до педагогічних впливів, зміцнення власної позиції та прагнення до здійснення власного вибору);

створення ситуацій вибору для зміцнення й усвідомлення мотивів, власної суб'єктивної позиції;

навчання цілепокладанню в навчанні (зміцнення самооцінки й адекватного рівня домагань, здатності реально оцінювати поставлені цілі, активізувати свої можливості);

стійкість цілей та завзятість у їхній реалізації (подолання перешкод і перешкод у процесі навчальної діяльності, рішення надскладних задач, постановка та реалізація близьких і далеких цілей, поведінка в необов'язкових ситуаціях).

3. Формування мотивації на окремих етапах уроку

Діяльність учнів обов'язково повинна мати психологічно повну структуру - розуміння й постановку учнями цілей і задач; виконання дій, прийомів, способів, здійснення самоконтролю та самооцінки.

Відповідно виділяються такі етапи формування мотивації:

етап "викликання" вихідної мотивації (спонукати до нової діяльності, підкреслити попередні досягнення, викликати відносну незадоволеність чимось із попередньої діяльності, підсилити акцент на майбутній роботі, здивувати, зацікавити);

етап посилення й підкріплення мотивації, що виникла (інтерес до декількох способів рішення задачі, до форм співробітництва, різних видів діяльності, підтримка різного рівня складності завдань, підключення учнів до самоконтролю);

етап завершення уроку (підкреслити позитивний особистий досвід кожного учня, підкріпити ситуацію успіху, диференційована оцінка праці, визначення труднощів і вибір шляхів їхнього подолання).


 
 

Цікаве

Загрузка...