WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічний супровід інноваційних освітніх проектів: мотиваційний компонент - Реферат

Психологічний супровід інноваційних освітніх проектів: мотиваційний компонент - Реферат

Психологічний супровід інноваційних освітніх проектів: мотиваційний компонент

Сучасний етап розвитку освіти в умовах несприятливого впливу економічних і соціально-культурних чинників характеризується пошуком шляхів, способів і засобів самовдосконалення, саморозвитку, самоактуалізації творчої конкурентоздатної особистості

Інновації в педагогіці відображають складний і довготривалий процес, у якому беруть участь багато факторів, які на нього впливають. У всьому цьому провідне місце відводиться членам педагогічного колективу, яким треба сприйняти та реалізувати педагогічні нововведення. Саме від їх готовності до інноваційної діяльності, від їх ставлення до цих нововведень залежать успіх і ефективність інноваційних освітніх проектів.

Ось чому саме цьому питанню - дослідженню проблеми з формування готовності членів педагогічного колективу до інноваційної діяльності, розробці психологічного аспекту науково-методичного забезпечення здійснення інноваційних освітніх проектів, корекційних засобів самовдосконалення та розвитку творчого потенціалу ми приділяємо значну увагу.

Носіями педагогічних інновацій виступають творчі особистості, які здатні до:

рефлексії, що характеризує здібності педагога до самопізнання, самовизначення й осмислення ним свого духовного світу, власних дій і станів, ролі та місця у професійній діяльності;

саморозвитку як творчого ставлення індивіду до самого себе, створення ним самого себе у процесі активного впливу на зовнішній і внутрішній світ з метою її перетворення;

самоактуалізації як фактору безперервного прагнення людини до якомога повнішого виявлення та розвитку своїх особистісних можливостей;

професійного самовдосконалення, яке здійснюється у двох взаємопов'язаних (і разом з цим відносно самостійних процесах) формах: самовиховання - цілеспрямована діяльність людини щодо систематичного формування та розвитку в собі позитивних і усунення негативних якостей особистості, у відповідності до усвідомлених потреб відповідно соціальним вимогам у особистісній стратегії;

розвитку: самоосвіта - оновлення й удосконалення наявних у спеціаліста знань, умінь і навичок з метою досягнення бажаного рівня професійної компетентності.

Тому для ефективного управління процесом самовдосконалення підлеглих управлінцю необхідно вирішити двоєдину задачу:

Створити необхідні мотиваційні умови повсякденної професійної діяльності, які будуть спонукати членів педагогічного колективу до самовдосконалення і тим самим формувати готовність до інноваційної педагогічної діяльності;

Формувати (виховувати) у членів педагогічного колективу відповідні потреби і мотиви. (Мотив - це стійка внутрішня властивість особистості, яка зсередини спонукає її до здійснення визначених дій.)

Для вирішення вище зазначених задач нами розроблена й експериментально перевірена психолого-педагогічна технологія (експертизи та корекції) управління процесом самовдосконалення особистості в педагогічному колективі та формування готовності до інноваційної діяльності, складовими якої є:

модель експертизи та корекції мотиваційного середовища загальноосвітнього навчального закладу;

модель експертизи та корекції мотивації самовдосконалення особистості членів педагогічного колективу.

Розроблено науково-методичний супровід її здійснення.

Науково-методичний посібник "Технологія експертизи та корекції інноваційної діяльності членів педагогічного колективу: мотиваційний компонент";

"Психолого-педагогічна модель експертизи та корекції мотиваційного середовища загальноосвітнього навчального закладу" (частина І);

"Модель експертизи та корекції мотивації самовдосконалення особистості в педагогічному колективі" (частина ІІ).

Навчальні програми:

програма спецкурсу авторського семінару "Психолого-педагогічна модель експертизи є корекції мотиваційного середовища ЗНЗ як складова технології управління процесом самовдосконалення особистості в педагогічному колективі: мотиваційний компонент";

програма спецкурсу (авторського семінару) "Модель експертизи та корекції мотивації самовдосконалення особистості в педагогічному колективі як засіб формування її готовності до інноваційної діяльності".

У посібнику вперше запропоновано моделі та комплексну технологію здійснення експертизи та корекції мотиваційного компонента інноваційної діяльності членів педагогічного колективу; ретельно підібрано психодіагностичний інструментарій і описано покроковий алгоритм проведення діагностики, оцінювання й інтерпретації одержаних результатів дослідження; наведені приклади оформлення документації експертизи; розроблені та представлені корекційні інтерактивні методи щодо створення сприятливих мотиваційних умов у освітніх закладах щодо самовдосконалення особистості, що є першоосновою готовності та спроможності членів педагогічного колективу до інноваційної діяльності й ефективної реалізації освітніх проектів.

"Технологія" пройшла апробацію в загальноосвітніх закладах України. Проведені семінари дали змогу їх учасникам - заступникам директорів загальноосвітніх навчальних закладів самостійно провести експертизу мотиваційного середовища свого закладу, а також "мозковий штурм" як метод проведення колективної роботи щодо створення сприятливих мотиваційних умов самовдосконалення особистості в педагогічному колективі як першооснови формування її готовності та спроможності до інноваційної діяльності. Це дало можливість створити в закладі необхідні мотиваційні умови для того, щоб члени педагогічного колективу могли реалізувати свої інтереси, досягаючи одночасно цілей організації; формуючи при цьому спроможність до самовдосконалення та інноваційної педагогічної діяльності.

Розкриємо детальніше складові "Технології".

Психолого-педагогічна модель експертизи мотиваційного середовища загальноосвітнього навчального закладу

Мотиваційне середовище - це сукупність умов, які визначають направленість і величину зусиль, що докладають члени педагогічного колективу для досягнення цілей загальноосвітнього навчального закладу.

Проведення експертизи мотиваційного середовища загальноосвітнього навчального закладу дає змогу керівнику:

визначити, настільки рівень розвитку колективу відрізняється від "ідеалу", де саме резерв у досягненні найкращих результатів;

виявити фактори (сильні та слабкі сторони), які визначають ефективність діяльності колективу, й ті, що призупиняють або взагалі блокують її;

зрозуміти, за рахунок чого в найбільшій мірі створюється несприятливе середовище, які з мотиваційних умов необхідно змінити перш за все.

Кореційна модель щодо створення сприятливого мотиваційного середовища в загальноосвітньому навчальному закладі

Для проведення цього етапу запропоновано використати метод "номінальних груп" ("мозкового штурму" та Дельфі) за визначеним нами алгоритмом, залучивши до роботи щодо вирішення проблеми "Шляхи створення сприятливого мотиваційного середовища загальноосвітнього навчального закладу" весь колектив і прийняти групове рішення.

Це дає можливість:

виробити "Модель вирішення проблеми", яка дає змогу визначити першочергові напрями роботи щодо ліквідації недоліків у мотиваційному середовищі (які були виявлені на попередньому етапі експертизи);

визначити конструктивні заходи щодо покращення мотиваційного середовища, створення соціально-психологічних умов для самовдосконалення, саморозвитку, самоактуалізації особистості членів педагогічного колективу, що є вихідними формування готовності та спроможності до інноваційної діяльності.

Психолого-педагогічна модель експертизи мотивації самовдосконалення особистості

Для проведення цього етапу автором підібрані й експериментально визначені валідні та надійні психодіагностичні методи та розроблено алгоритм дослідження мотиваційних характеристик самовдосконалення особистості членів педагогічного колективу.

Як відомо, успіх інновацій багато в чому визначається здібністю членів педагогічного колективу до інноваційної, творчої, пошукової діяльності, особливу значимість має рівень розвитку такого виду мотивації, як мотивація самовдосконалення особистості (сукупність спонукань і внутрішніх умов, мотиваційних характеристик, які визначають (детермінують), направляють і регулюють процес підвищення професійної компетентності особистісного росту).

Експертиза мотивації самовдосконалення особистості членів педагогічного колективу дає можливість визначити й оцінити індивідуальні особливості членів педагогічного колективу:


 
 

Цікаве

Загрузка...