WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Організація психологічного супроводу - Реферат

Організація психологічного супроводу - Реферат

профдіагностика для учнів старших класів.

Під час проведення діагностики використовуються такі методи та методики:

Спостереження як набір первинної інформації про особистість, поведінку та діяльність дитини. Це найбільш доступний метод для вчителя. Крім того, він забезпечує не тільки збір інформації, фіксацію спостереження, а й аналіз причин їх народження.

Основними вимогами до методу психолого-педагогічного спостереження є те, що спостереження:

вимагає мати конкретну мету (для чого це здійснюється);

кількість ознак, які досліджуються, повинні бути мінімальними та мати розроблені критерії їх оцінки;

спостереження проводити в реальних навчальних умовах, бажано на двох чи трьох уроках;

спостерігач повинен знати, які помилки можуть бути допущені, як їх запобігти.

Діагностика має сенс не сама по собі, а лише для здійснення моніторингу динаміки психічного розвитку учня та визначення програми подальшого впливу на нього, для аналізу різноманітних підходів, прийомів і методів навчання й виховання.

Психологічне тестування - це метод психодіагностики, який використовує питання та завдання (тести), що мають конкретну шкалу значень.

Цей процес визначає три етапи:

вибір тестів з урахуванням мети;

проведення тестування згідно з інструкцією до тесту;

інтерпретація результатів.

Ця робота проводиться психологом разом з учителем, класним керівником.

Використання діагностичних методик для вивчення індивідуальних особливостей учнів, розвивальні та профдіагностичні методики.

Діагностика тісно пов'язана із профілактичною роботою (індивідуальні бесіди, рольові ігри, тренінги, консультації тощо).

Психолого-педагогічна допомога у профілактичній роботі повинна бути спрямована на створення умов для самостійного рішення проблем і перш за все за допомогою методів активізації. Звичайно, у ході профілактики вирішується й інформаційно-довідкова задача (за допомогою спеціальної довідкової літератури, посібників, комп'ютерних інформаційно-пошукових систем та ін.), використовуються й діагностичні методики, але при здійсненні супроводу важливо, щоб і педагог, і психолог, і учень разом працювали над єдиною проблемою, щоб учень розумів загальну логіку проведеної роботи, тобто залишався суб'єктом самовизначення. Використання у профілактиці різноманітних прийомів, технік і методів активізації сприятиме вселенню в учня оптимізму, упевненості в собі, а також програванню у спеціальних процедурах складних моментів, пов'язаних із самовизначенням. Схема профілактичної роботи може значно видозмінюватися залежно від кожного конкретного випадку, але її принципово важливий акцент - пробудити власну активність дітей та підлітків.

Особливістю програми є те, що в ній комплексно розглядаються вікові особливості учнів як молодшої, так і середньої школи в навчально-виховному процесі.

Програма включає спостереження, психодіагностику, психологічну освіту, психопрофілактику та психологічне консультування, які відображені в кожному розділі.

Результати цієї роботи дають можливість побудувати процес навчання й виховання з урахуванням індивідуальних можливостей як окремого учня, так і всього класу, проводити профілактичну роботу для подальшого розвитку особистості учнів.

БЛОК ІІ. ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Другий блок комплексної програми включає розвивальну та просвітницьку роботу, що пов'язана з уведенням психологічних курсів на кожному етапу навчання, мета яких: забезпечення формування психологічного здоров'я дитини, її віковий розвиток; підвищення психологічного, духовного та морального рівня дитини; розвиток її творчих можливостей, інтелекту; створення умов для розкриття нахилів, задатків і розвиток здібностей саме тих психічних процесів, які мають вирішальне значення для формування інтелектуальної та творчої особистості, на розвиток яких, виходячи зі змісту навчального матеріалу, учитель не має достатньо часу на уроці.

Кожний із курсів має конкретні завдання.

Курс "Пізнай себе" для учнів 1-4-х класів, розрахований на пізнання дитиною себе як природного фізичного тіла, як особистості та усвідомлення себе як частки навколишнього світу, суспільства (Я - людина та особистість, Я та навколишній світ, Я та суспільство). Програма передбачає розвиток пізнавальних процесів, розумової активності комунікативних здібностей, творчості, формування почуття індивідуальності, соціалізації в навколишньому середовищі.

Курс "Як вирішувати свої проблеми" для учнів 5-х класів, яка допомагає дитині адаптуватись на новому витку навчальних взаємин.

Програма для учнів 6-7-х класів "Світ почуттів і волі людини" спрямована на розвиток адекватної "Я-концепції" та самоповаги, чуйного ставлення до людей, навичок соціальної взаємодії, що передбачає ставлення до індивідуальності, аналізу думок, почуттів учнів на основі розпізнавання виникнення настроїв та емоцій та їхніх проявів; розвиток самокритичності й самовладання.

Програма "Коло спілкування" для учнів 8-9-х класів, головними завданнями якої є: підтримати інтерес дітей до психологічних аспектів власного життя через обговорення значущих для них, а отже, для соціуму ситуацій; розробляти психотехнології вирішення цього завдання; одержати інформацію про динаміку розвитку міжособистісних відносин дітей, психологічного самопочуття їхніх батьків і вчителів і на цій основі уточнити зміст конкретних занять; розкрити діапазон розуміння дітьми комунікативних ситуацій, стимулювати активну участь у них; тренувати впевненість дітей у собі.

Програма для 9-х класів "Людина і світ професій" передбачає: самовизначення (розуміння власних завдань у конкретній ситуації, визначення адекватної лінії поведінки, вольовий вибір); самореалізацію (самостійність у плануванні, самоконтроль, уміння самостійно перетворювати власні проблеми); психологічне дослідження готовності підлітка до профільного навчання; навчання способам знаття психологічних стресів (музикотерапія, артотерапія, аутотренінг, релаксація, обговорення й аналіз інших способів зняття напруги); розвиток навичок спілкування - уміння слухати, уміння виражати свої думки й почуття; обговорення особливостей спілкування між юнаком і дівчиною, проблемних ситуацій, пов'язаних із привабливістю, іншими явищами психосоціального життя статей.

Програма "Психологія особистості" для учнів 10-х класів, яка дає можливість учням отримати знання про свій внутрішній світ, психологічні процеси, допомагає в розвитку позитивної "Я-концепції", формуванню особистісних якостей, необхідних для самореалізації, допомагає у визначенні життєвих пріоритетів.

Програма "Психологія міжособистісних стосунків" для учнів 11-х класів звертає увагу на: формування першого враження про іншу людину, початок спілкування; методи спілкування з людьми (ділові, дружні взаємини); гармонію взаємин групи й особистості, можливості підвищення статусу людини у групі; проблеми психології й етики статі; проблему вибору супутника життя, еволюцію форм шлюбу, особистості сучасної сім'ї, психологію та психогігієну статевих відносин; свободу, щастя, любов, успіх у відносинах між людьми.

Програма "Психологія спілкування", яка проводиться у тренінговій формі, розвиває вміння дітей і дорослих взаємодіяти в різних ситуаціях, збирати необхідну інформацію для виявлення проблем, пропонує різні варіанти вирішення проблем, уміння перевести ціннісний конфлікт у ресурсний.

Під час розвивальної роботи використовуються різноманітні форми та методи. Це рольові, психологічні та розвивальні, дискусійні ігри, емоційно-символічні вправи та ігри, творчі завдання. Перед педагогом і психологом постає дуже важливе завдання: допомогти дітям у розвитку особистісної спрямованості, позитивного уявлення про свої можливості, свій внутрішній світ, сприяти саморозвитку, створювати умови для самопізнання, розкриття потенціалу власної особистості. Дорослий на заняттях - не тільки опора для дитини, він спонукає до знаходження та прийняття самостійних рішень, допомагає визначити необхідну міру відповідальності.

Таким чином, завдання, визначені в комплексній програмі, потребують створення комплексної моделі психолого-педагогічного супроводу (див. табл.). Запропонована нами модель включає всі вищезазначені компоненти.

Ураховуючи зміст освіти - безперервність, визначаємо таку технологію супроводу, як "проектування індивідуальної траєкторії (маршруту) особистості школяра на основних етапах його розвитку".


 
 

Цікаве

Загрузка...