WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Методичні поради до організації навчання правам дитини - Реферат

Методичні поради до організації навчання правам дитини - Реферат

З прийняттям Конвенції в міжнародний обіг уведено нові права: право на виживання і розвиток, на фізичне і психічне становлення, на соціальну реінтеграцію жертв зловживання й експлуатації, право на збереження індивідуальності. Кодифікація цих справ - важливий крок до прогресивного розвитку міжнародного права в цілому.

Україна із самого початку створення ООН брала активну участь у розробці та імплементації основоположних документів із захисту прав людини. Свідчення активної участі України в цілому процесі - присудження в 1968 р. Спеціальної медалі ООН за захист прав людини відомому вченому-правознавцю П. Недбайлу. Значну роль у розробці основ правозахисної діяльності на міжнародній арені відіграв учений В. Корецький. Плідно працювали й працюють у галузі міжнародного права українські вчені В. Буткевич, О. Висоцький, В. Василенко, В. Денисов, В. Євінтов, М. Неліп, О. Мережко, К. Сандровський. Загальновідомі дослідження С. Ісаковича, Л. Заблоцької, В. Фуркала та інші.

Український центр прав людини Української Правничої Фундації за підтримки Міністерства освіти України започаткував у 1995 р. освітню програму в галузі прав людини. За активної участі вчених-правників Л. Заблоцької, С. Бобровник, І. Усенка, О. Малій, О. Пометун, І. Котюка, В. Журавського, С. Позняк, В. Дубровського, В. Позднякова, С. Лисенкова, С. Дрожжиної, М. Рагозіна, директора Донецької школи прав людини Т. Рагозіної, голови Асоціації вчителів правознавства м. Києва та Київської області, заслуженого вчителя України О. Наровлянського (м. Київ), заслуженого вчителя України Л. Лохи (м. Київ), заслуженого вчителя України В. Машіки (м. Мукачеве Закарпатської області), Т. Ремех (м. Київ), І. Гейко (м. Васильків Київської області), Ю. Олексина (м. Рівне), С. Ратушняк (м. Хмельницький), С. Пеняєва (м. Одеса) та інших в Україні проводиться значна робота зі створення підручників, навчальних посібників, методичних видань для сучасної школи. Сьогодні учні вивчають курси "Конституція України", "Права людини", "Практичне право", "Основи інтелектуальної власності" та інші. Велику діяльність проводять Всеукраїнська асоціація викладачів історії, громадянознавства та суспільних дисциплін "Нова Доба" під керівництвом П. Вербицької, зусиллями якої створені підручник і методичний посібник "Ми - громадяни України", посібник "Історія для громадянина", "Суспільна акція школярів України "Громадянин". Методичні поради для консультанта учнівського проекту. Донецька школа прав людини підготувала навчальні посібники "Вчимося демократи". Уроки громадянської освіти для учнів та "Вчимося демократії. Практикум з громадянської освіти" для вчителів. У школі використовується бюлетень "Права людини" Харківської правозахисної групи, посібник "Права людини" Харківського "Освітнього центру прав людини". В Україні створено підручники з громадянської освіти для учнів 9-11-х класів за редакцією в рамках українсько-європейської частини проекту "Освіта для демократії в Україні" тощо.

Значну допомогу педагогам надає Українська Правнича Фундація під керівництвом ученого, народного депутата України С. Головатого. В Україні діє Міжнародна Ліга прав дітей та молоді.

Україна була однією з перших держав у пострадянському просторі, яка запровадила один з найдемократичніших інститутів з прав людини - Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. На цю посаду парламент України обрав Н. Карпачову.

У СРСР, який ратифікував Загальну декларацію прав людини (1948 р.), але не обнародував її зміст до початку "перебудови" в 1985 році, державна ідеологія розглядала права людини як державні дарування, а не продукт природного розвитку й природного права.

Після проголошення в 1991 р. незалежності Україна в числі перших міжнародних документів підписала Конвенцію про права дитини і Декларацію про виховання, захист і розвиток дітей (1990 р.) як основу для вироблення підходів до вирішення дитячих проблем. Декларація і план дій, що її супроводжує, сприяють утвердженню принципів Конвенції та закликають кожну державу працювати над досягненням конкретних цілей та розробкою національного плану дій, регіональних планів дій, щоб вирішити пріоритетні проблеми дітей у цих країнах.

В Україні йде інтенсивний процес формування національного законодавства та механізмів щодо реалізації державної політики у сфері прав людини, дитинства. Було прийнято ряд нормативних документів, спрямованих на виконання зобов'язань нашої держави щодо Конвенції ООН про права дитини та Заключних зауважень Комітету з прав дитини.

Нормативно-правові документи, прийняті в Україні, спрямовані на реальне поліпшення становища дітей, захист їх прав, максимальну реалізацію положень Конвенції.

Конвенція про права дитини, рекомендації Комітету ООН з прав дитини за результатами розгляду первинної доповіді України щодо виконання положень Конвенції фактично втілюються в Україні на всіх необхідних рівнях:

- формування державної політики;

- законодавча діяльність;

- створення державних і місцевих соціальних дитячих програм управління та координації діяльності під час розв'язання цих проблем (Декларація про загальні засади державної молодіжної політики в Україні, 1993 р., зі змінами 1994 та 1995 рр.; Національна програма "Діти України"; Закони України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Національна доктрина розвитку освіти, програма "Молодь і довкілля", Національна програма планування сім'ї, 1993 р.) та інші. Розвитку правової освіти сприяє реалізація указу Президента України № 992/2001 "Про Національну програму правової освіти населення" від 18 жовтня 2001 року.

Національна програма правової освіти населення визначила основні завдання правової освіти на сучасному етапі, що сприяє конкретизації та деталізації правовиховної діяльності.

Конституція України, стверджуючи демократичні права, свободи громадян України, вимагає їх беззастережного й обов'язкового виконання кожною особою. Можливість гармонійного узгодження загальнодержавних, міжнародних, індивідуально-особистісних інтересів стане реальною тільки за умови дотримання конституційних норм усіма громадянами країни. Таке ставлення до права, законних вимог, до Конституції України може сформуватися тільки під впливом систематичної послідовної діяльності всіх навчально-виховних структур по формуванню правової культури особистості.

Світова педагогічна думка у сфері виховання підростаючого покоління визначає як один з головних чинників навчання дітей культурі і миру.

Це включає в себе цінності, підходи та поведінкові норми, які сприяють розвитку соціальних відносин, що базуються на принципах свободи, справедливості, демократії, терпимості й солідарності; відмови від насилля; спрямованих на усунення їх причин за допомогою переговорів, які гарантують кожному можливість у повній мірі користуватися своїми правами.

Оволодіння культурою миру базується на навчанні правам людини, яке сприяє формуванню почуття самоповаги, поваги до оточуючих людей, народів іншої національності, раси, віри, культури.


 
 

Цікаве

Загрузка...