WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Проведення соціометрії у колективі службовців виправної установи - Реферат

Проведення соціометрії у колективі службовців виправної установи - Реферат

Слід відзначити, що важливим видом соціометричного дослідження одного й того ж колективу є лонгетюд - тивале за часом простеження одних і тих же параметрів.

При дотриманні постійності шаблону рисунка соціограми і проведенні досліджень через однакові проміжки часу (скажімо, щокварталу), експериментатор легко отримає цікавий муль-типлікаційний ефект. Крім цього психолог здобуде нову інформацію, яка особливо важлива для соціо-психологічних прогнозів при перестановці кадрів тощо.

Якщо аналіз соціограми має певний елемент суб'єктивності, то більш об'єктивну інформацію про стан об'єкту дослідження психолог отримає при обчисленні соціометричних статусів (індексів) співробітників за формулою:

Нагадаємо, що соціометричний статус - індивідуальний індекс, що показує в числовому вираженні ступінь авторитетності певного члена колективу або ступінь негативного відношення до нього. Числове значення індексу показує приблизну частку членів колективу, які віддають співробітнику вибір певної якості. Так індекс "+", який дорівнює 0,1 показує, що в даному колективі приблизно кожний десятий вважає дану людину авторитетною для себе. Наведемо приклад оформлення даних щодо соціометричного статусу членів колективу.

Таблиця 4.1. Приклад оформлення даних щодо соціометричного статусу службовця

Ясна річ, неформальні лідери малих неформальних груп отримають більші позитивні статуси авторитетності, а в аутсайдерів будуть мати місце або значні негативні або надзвичайно низькі позитивні і негативні індекси.

Подальшою роботою у межах соціометричного дослідження є підрахування групових індексів колективу. У спеціальній літературі наведена велика їх кількість, проте найбільш важливими для колективів пенітенціарних службовців є, на наш погляд, індекси згуртованості групи, взаємності симпатії та взаємності антипатії.

Індекс згуртованості групи показує відносне число взаємних позитивних виборів групи, іншими словами, він показує, на скільки відсотків група є згуртованою (від максимального стану згуртованості). Цей індекс підраховується за формулою:

Gg - взаємність групи за результатами позитивних взаємних виборів;

А ji- число позитивних взаємних зв'язків в групі;

N- кількість членів групи

Індекси взаємності симпатії та антипатії показують "щільність" цих почуттів у даному колективі. Вони підраховуються за формулами:

відповідно, де Р-і та Р+і - персональні статуси службовців

Визначення наведених індексів дозволить дослідникові здобути значиму для соціально-психологічного аналізу інформацію.

Наступним етапом соціометричного дослідження є складання звіту і архівація даних.

Практика показала, що найбільш прийнятною формою звітності є друкований текст, який має включати дані про досліджуваний колектив, а також термін, підставу, мету дослідження. На початку звіту слід зазначити, що він, як і переважна більшість психологічної документації, має обмежений доступ (є конфіденційним).

Далі слід подати стислу формальну характеристику колективу, яка б відбивала його структуру, підлеглість, чисельність тощо. У кінці звіту мають бути зазначені дані про виконавця і керівну особу, яка ознайомилася зі звітом.

Змістова частина звіту повинна містити структурні компоненти стосовно аналізу соціограми, соціологічних статусів та групових індексів. Фахівцеві необхідно пам'ятати, що наводнювати текст специфічними термінами є поганим смаком для науковця будь-якого рівня – справжній психолог мусить вміти пояснювати явища та процеси без надмірного використання спеціальної лексики.

При заповненні звіту надзвичайно важливим моментом є дотримання головного правила психолога – "НЕ ЗАШКОДЬ !". Це значить, що інформація, яка буде подана для читання третім особам (нехай і обмеженій кількості таких осіб) не повинна зашкодити респондентам і досліджуваній групи в цілому.

Звіт також не повинен давати можливість для двозначностей тлумачення, містити незакінчених думок, бути складним для розуміння, натякати на продовження думки читача у негативний для особи чи колективу бік. Що ж стосується висвітлення явищ аутсайдерства, конфліктності, антипатій тощо, які не є позитивними феноменами, то психолог, ясна річ, не повинен їх приховувати. Але власне ставлення, емоції науковець також не має права ні демонструвати, ні натякати на них - тому стиль тексту повинен бути суто констатуючий, а висновки не повинні містити безапеляційних негативних оцінок.

Професійна діяльність у пенітенціарній установі показала, що звіт про проведену соціометрію краще за все друкувати у одному екземплярі, який за необхідності (чи за прямим розпорядженням) надається для ознайомлення керівним особам і повертається до психологічного архіву.

Зберігати звіти зручніше за все у непрозорих паперових конвертах у теці або швидкозшивачі. Конверти повинні бути розташовані за хронологічним порядком. Власне архів повинен являти собою недоступну для спецконтингенту і сторонніх осіб ємність (наприклад, сейф досить значного об'єму), яка має пристрої для опечатування та ін. – згідно режимних вимог.

Закінчуючи опис наших know how стосовно практики соціометрії у колективах службовців ДДУПВП, ще раз акцентуємо увагу читача на тому, що найбільшу цінність мають лонгетюдні дослідження (ми проводили соціометрію щоквартально). Саме при порівнянні декількох послідовних соціограм і звітів можна простежити безліч цікавих явищ, наприклад:

- рух малих неформальних груп (їх об'єднання навколо найбільш шанованих та авторитетних осіб - за умов грамотного керівництва, чи розпад - при відсутності у керівника ознак психологічної та організаційної культури);

- тенденції ставлення до окремих членів колективу (скажімо, новоприбулих);

- вираженість феномену неформального лідерства і аутсайдерства, їх залежність від різних об'єктивних та суб'єктивних чинників;

- динаміку персональних статусів членів колективу, об'єктивних даних про його згуртованість.

* * *

Загалом психологові треба постійно пам'ятати, що результати соціометричного дослідження повинні служити орієнтирами для поміркованого, виваженого і грамотного впливу на колектив з метою поліпшення психологічного клімату у ньому, що неминуче відіб'ється на продуктивності праці тощо.


 
 

Цікаве

Загрузка...