WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Чинники формування ідентичності в юності - Реферат

Чинники формування ідентичності в юності - Реферат

має той відтінок, що життєвий цикл людини розглядається як ряд послідовних стадій, кожна з яких характеризується специфічною кризою у відносинах особистості з навколишнім світом, а все разом визначає почуття ідентичності. Головним завданням, що постає перед індивідом у ранній юності, за Еріксоном, є формування почуття ідентичності на противагу ролевій невизначеності особистого ォЯサ. Юнак повинен

відповісти на запитання ォХто я?サ і ォЯкий мій подальший шлях?サ. У пошуках особистої ідентичності людина вирішує, які дії є для неї важливи-

ми, і виробляє певні норми для оцінки своєї поведінки та поведінки інших людей. Цей процес пов'язаний також з усвідомленням особистої цін-

ності та компетентності. Важливим механізмом формування ідентич-

ності є, за Еріксоном, послідовні ідентифікації дитини з дорослими, які становлять необхідну базу розвитку психосоціальної ідентичності в

підлітковому віці. Почуття ідентичності формується у підлітка поступово; його джерелом служать різні ідентифікації, корені яких ведуть у

дитинство. Підліток уже намагається виробити єдину картину світосприйняття, в якій усі цінності й оцінки повинні бути синтезовані. У ранній юності індивід прагне до переоцінки самого себе

стосовно близьких людей та суспільства в цілому - у фізичному, соціальному та емоціональному планах. Він завзято працює, для того щоб виявити різні грані своєї Я-концепції і стати, нарешті, самим собою, бо всі попередні способи самовизначення здаються йому непридатними.

Пошук ідентичності може відбуватись порізному. Один із способів вирішення проблеми ідентичності полягає у випробуванні різних ро-

лей. Деякі молоді люди після ролевого експериментування і моральних пошуків починають просуватись у напрямку тієї чи іншої мети. Інші зовсім

можуть уникнути кризи ідентичності. До таких належать ті, хто беззаперечно приймає цінності своєї сім'ї і обирає ниву діяльності, підказану батьками. Деякі молоді люди на шляху тривалих пошуків ідентичності стикаються зі значними труднощами. Нерідко ідентичність здобувається лише після довгих і виснажливих проб та помилок.

У ряді випадків людині так і не вдається досягнути справжнього відчуття особистої ідентичності. Головною небезпекою, якої, на думку Еріксона, повинна уникнути молода людина в цей період, є розмивання відчуття свого ォЯサ внаслідок розгубленості, сумнівів у можливостях ске-

рувати своє життя в потрібне русло. Важливим фактором у формуванні ідентичності стають ціннісні орієнтації, тобто елементи структури особистості, які характеризують змістовний бік її устремлінь. У формі ціннісних орієнтацій в результаті надбання цінностей фіксується найваго-

міше і найважливіше для людини. Ціннісні орієнтації - це стійкі інваріантні утворення (ォодиниціサ) моральної свідомості - головні її ідеї, поняття, ォціннісні блокиサ, смислові компоненти світосприйняття, які виражають суть моральності людини, а отже, і загальні культурно-історичні умови та перспективи. В юності головним орієнтиром

формування ідентичності є соціальні чинники. За методикою американського вченого Рокича з підручника Фельдмана було проведено опитування студентів НаУКМА щодо того, які ціннісні орієнтації для них є головними при виборі професії (табл. 1) і які цінності для них є базови-

ми (табл. 2). В опитуванні брав участь 41 студент з різних факультетів. Студентам були роздані списки різних ціннісних орієнтацій з

інструкцією, в якій пропонувалося проранжирувати цінності за їх значущістю для себе. З результатів, наведених в таблицях, видно, що головними цінностями при виборі професії є цінності, загальні для всіх студентів: на першому місці - цікава робота, пристойна зарплата, можливість проявити себе; на останньому - рівноправність, світ прекрасного, соціальне визнання. При виборі базових цінностей підходи були більш диференційовані: для чоловічої статі важливими є сво-

бода, цікаве життя, найменш значущими - спокій у країні та соціальне визнання; для жінок найважливішим фактором є щастя, свобода та внутрішня гармонія; найменш цінними - рівноправність, світ

прекрасного та соціальне визнання. Якщо порівнювати по факультетах, то для гуманітарного факультету найголовнішою цінністю є внутрішня гармонія та щастя, а на останньому місці - мир у світі та рівноправність. Для соціальних працівників і соціологів найголовнішим є щастя, а потім - свобода, найменш значущими є рівноправність та соціальне визнання. Для студентів правничого факультету найважливішим є цікаве життя та свобода, на останньому місці - спокій у країні та мир у світі. Теоретичний аналіз літератури з проблеми ідентичності в підлітковому та ранньому юнацькому віці дає змогу зробити такі висновки:

1. В основі самовизначення в ранній юності лежить особистісне самовизначення, яке має ціннісно-смислову природу, а також активне ви-

значення своєї позиції щодо суспільно виробленої системи цінностей.

2. Найоб'ємнішим вираженням особистого самовизначення є процес формування смислової системи, в якій об'єднані уявлення про себе і світ.

Література:

1. Спиркин А. Г. Сознание и самосознание.- М., 1972.

2. Осницкий А. К. Определение характеристик социальной адаптации // Журнал практического психолога, 1998, № 1.

3. Берне P. Развитие Я-концепции и воспитание.- M., 1986.

4. Круглое Б. С. Роль ценностных ориентации в формировании личности школьника // Психологические особенности формирования личности школьника.- M., 1983.- С. 4-15.

5. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания.- Л., 1968.

6. Ананьев Б. Г. К. постановке проблемы развития детского самосознания- Изв. АПН РСФСР- Вып. 18- M., 1948.

7. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте.- M., 1968.

8. Божович Л. И. Этапы формирования личности в онтогенезе // Вопросы психологии.- 1979, № 4- С. 23, 24. L. Muzychenko

9. Леонтьев A. H. Деятельность. Сознание. Личность.- М., 1975.

10. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. В 2-х т.-M., 1989.

11. ЧесноковаИ. И. Проблема самосознания в психологии.-М., 1977.

12. Оишмн Я Я Самосознание личности-M., 1983.

13. Формирование личности в переходный период от подросткового к юношескому возрасту / Под ред. И. В. Дубровиной.-M., 1983.

14. Дубровина И. В. Школьная психологическая служба.- M., 1991.

15. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис / Под ред. А. В. Толстых- M., 1996.


 
 

Цікаве

Загрузка...