WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Ґендерні особливості перекладу синтаксичних структур: психолінгвістичний аспект - Реферат

Ґендерні особливості перекладу синтаксичних структур: психолінгвістичний аспект - Реферат

Таким чином, саме метод психографологічного аналізу полягає у процесі дослідження вербальних характеристик текстів (зокрема їх обсяг, кількість речень, їх середній розмір, коефіцієнт словникової різноманітності, коефіцієнт агресивності/ дієслівності, коефіцієнт логічної зв'язності, коефіцієнт емболії (насиченість тексту нелексичними мовними одиницями типу вигуків, непотрібних повторів тощо) [7, 87].

Середній розмір речень може свідчити про певну специфіку інтелектуальних здібностей особи у плані вербального вираження думок або ж за визначенням такого розміру можна дати характеристику зміни емоційного стану індивіда.

Оскільки йтиметься про вибір словникового варіанта в контекстній залежності, потрібно зазначити, що в такому випадку аналіз такого вибору стає одним із найбільш значних та найпотужніших у психолінгвістичній діагностиці тексту. За словами Г.Г.Почепцова, завдяки встановленню цього коефіцієнта в мовленні людини, можна виявити психопатологію, наприклад, шизофренію, а також схильність до неї [15, 581]. Коефіцієнт словникової різноманітності вираховується за такою формулою:

Кслов.різном. = різних слів / 2Nвсіх слів

Іншим критерієм мовної компетенції є коефіцієнт дієслівності (іншими словами – коефіцієнт агресивності). Суть цього коефіцієнту полягає у співвідношенні кількості дієслів і дієслівних форм (дієприкметників і дієприслівників) до загальної кількості всіх слів. Коефіцієнт вираховується за такою формулою:

Кдієсл. = дієслів / всіх слів * 100%

Як і в психології, високий коефіцієнт агресивності свідчить про можливу високу емоційну напруженість автора, яка передалася на сам текст проявами зміни динаміки подій та іншими характерними особливостями.

Коефіцієнт логічної зв'язності також вираховується за формулою співвідношення загальної кількості службових слів (сполучників, прийменників і часток) до загальної кількості речень. При величинах у межах одиниці забезпечується достатньо гармонійний зв'язок службових слів і синтаксичних конструкцій:

Клог.зв'язн. = служб. слів / 3Nреч.

Коефіцієнт емболії (мед. ембола – закупорка кровоносної судини), чи "засміченості" мовлення, становить собою співвідношення загальної кількості ембол, тобто слів, які не несуть сематичного навантаження, до загальної кількості слів у реченні. До складу ембол входять вигуки ("ну-ну", "ха-ха", "еге", "ж", "ой" і т.і.), вульгаризми (ненормативна лексика), непотрібні повтори. Коефіцієнт емболії свідчить про особливості вербального інтелекту й емоційний стан мовця/ автора тексту.

Він також може дати уявлення про загальну культуру мовлення:

Кемб. = ембол / всіх слів * 100%

Навіть враховуючи той факт, що художній текст в принципі вважається андрогенним і є переплетінням функцій підрядності – якостей авторського "Я", вони певним чином градуюються в залежності від характерологічного профілю того чи іншого автора. Іншими словами текст оригіналу і текст перекладу знаходяться у залежності від статі їх авторів.

Для того, аби окреслити певні тенденції, що спостерігаються в мовленнєвій діяльності чоловіків та жінок, а саме в діяльності перекладача, було здійснено аналіз перекладів, здійснених п'ятнадцятьма хлопцями і п'ятнадцятьма дівчатами факультету романо-германських мов Національного університету "Острозька академія". Їм було запропоновано по 20 речень, які не були пов'язані між собою спільним контекстом. Звісно, певний зв'язок між ними був, але він проявлявся в опосередкованому зв'язку між окремими одиницями, що з'являлися в різних реченнях. Вони були різного обсягу і містили певні лексичні одиниці, що складали труднощі для перекладу з точки зору їх прив'язаності до контексту, або навпаки, їх відокремленості, що в свою чергу теж сприяє глибшому проникненню в значення слова і відкриває особливості мислення і комунікативної компетенції індивіда.

Насамперед було здійснено обрахування довжини речень оригіналу та перекладів, здійснених особами чоловічої та жіночої статі окремо. Перш за все була обрахована кількість всіх членів речень оригіналів англійською мовою та кількість членів речень, які не перекладаються (серед таких – прийменник of в ролі ознаки родового відмінку, означений і неозначений артиклі, частка to (якщо її роль полягала у позначенні інфінітива у різних синтаксичних конструкціях, але не у випадках, коли його можна було перекладати відповідним українським прийменником чи сполучником) та ін.)

Таким чином, було виявлено насамперед те, що довжина речень перекладів, здійснених перекладачами чоловічої статі у 43% випадків перевищувала кількість слів в оригіналі. Крім того, 22% речень мали однакову кількість членів у порівнянні з оригінальними реченнями, серед них 6% були перекладами трьох речень (по 6 варіантів на кожне), 3% (9 речень) і 4% (12 речень) були варіантами перекладу двох речень відповідно. В решті випадків, а це у 35%, довжина речень перекладу була меншою за таку речень оригіналу.

З іншого боку, під час підрахунку ти х же величин, було виявлено, що довжина речень перекладів, здійснених перекладачами жіночої статі перевищувала кількість слів в оригіналі у 45% випадків. Що цікаво, переклади одного з речень позначилися однаковою кількість слів у всіх випадках (5%). Більше того, знову ж таки 22% речень мали однакову кількість членів, серед них знову 6% були перекладами трьох речень (по 6 варіантів на кожне) і 6% - переклади двох речень (по 9 варіантів). В решті випадків, а це у 33% довжина речень перекладу була меншою за таку речень оригіналу.

На жаль, різниця у 2% не дає можливості однозначно заявити, що за довжиною речень можна виявити характерні особливості перекладу здійсненого чи то чоловіком, чи жінкою. Однак, кількість слів на користь перекладачів чоловічої статі певним чином не показує повної картини, оскільки у випадку перекладу авторів чоловічої статі наявні факти невиконання перекладу, що автоматично знижує процентне відношення. Тому, якщо врахувати цей факт і обрахувати довжину речень за винятком тих, які недоперекладені, то отримаємо різницю у 2% на користь перекладачів жіночої статі.

Після проведення психографологічного аналізу були отримані результати обробки різних характеристик синтаксичних конструкцій. Зокрема, після вивчення перекладів речень, було виявлено, що коефіцієнт словникової різноманітності в обох групах (і в хлопців і в дівчат) – одинаків і дорівнює 0,48. Щоправда, найнижчий коефіцієнт був виявлений у чоловічої половини – 0,44. Такий результат може пояснюватися тим, що на даному етапі професійного розвитку як перекладачів, особи чоловічої та жіночої статі при перекладі керуються одними і тими ж принципами, а саме – вони намагаються якомога ближче триматися оригіналу і таким чином вільна інтерпретація не застосовується, і звідси невелика кількість повторень, які могли б бути частішим у випадку перекладацького "вільнодумства". Основна маса повторень припадала на сполучники, частки і прийменники. Зрідка повторювалися іменники, прикметники та дієслова, але при детальнішому розгляді було виявлено, що ці повторення були зумовлені саме прив'язкою до оригіналу, де такі повторення і були, що підтверджує попередню тезу про дотримання змісту і форми оригіналу.

Після розгляду іншого критерію мовної компетенції – коефіцієнту дієслівності – було виявлено, що кількість дієслів у перекладах, здійснених особами жіночої статі, переважала над такою у реченнях, перекладених особами чоловічої статі. Оскільки цей коефіцієнт ще називається коефіцієнтом агресивності, то результати показали, що не набагато, але особи жіночої статі є агресивнішими з коефіцієнтом дієслівності 0,17 проти 0,15 в осіб чоловічої статі. Перевага в даному випадку пояснюється "розстановкою сил", оскільки серед студентського товариства, хлопці – у меншості і конкуренція в навчанні є більшою поміж дівчат. Таким чином, більша готовність до дій, яка характеризується цим коефіцієнтом, і притаманна більше представницям студентства.


 
 

Цікаве

Загрузка...