WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Чинники формування психологічних проблем дитини - Реферат

Чинники формування психологічних проблем дитини - Реферат

Реферат на тему:

Чинники формування психологічних проблем дитини

Сім'я є одним із основних факторів, які впливають на формування особистості дитини. Багатьма психологічними дослідженнями показано, що особистісні проблеми дітей – неврози, страхи, девіантна та делінквентна поведінка тощо – значною мірою зумовлені неадекватною дитячо-батьківською взаємодією або батьківською депривацією.

Саме тому на сучасному етапі надзвичайно важливим є дослідження сімейно-родинних стосунків, які зазнали значних трансформацій разом із усім нашим суспільством. Адже дослідження і на його основі своєчасна корекція неадекватних сімейних стосунків дозволять не лише констатувати певні проблеми, відхилення у психосоціальному розвитку дитини, але й у багатьох випадках запобігти таким негативним формам компенсації, як алкоголізм, наркоманія, агресивність, правопорушення, суїциди серед неповнолітніх.

Підкреслимо, що наше дослідження не сфокусоване лише на так званих "проблемних" сім'ях, тобто тих, що вже апріорі мають серйозні проблеми, пов'язані, наприклад, з алкоголізмом батьків, насильством у сім'ї тощо. Об'єктом вивчення стали сім'ї, які зверталися за допомогою психолога, а серед них є і звичайні, і досить гармонійні, які з різних причин переживають важкий період свого розвитку.

Відомо, що виховні позиції матері й батька у сім'ї різняться між собою. Центральною фігурою нашого дослідження є мати, оскільки традиційно саме їй відведено головну роль у вихованні дитини. Таким чином, вивчення особливостей стосунків матері з дитиною, механізмів їх впливу на формування особистості дитини, можливостей їх психокорекції є нагальною потребою психологічної науки і практики.

Вибірка складалася з 259 досліджуваних: 127 матерів та 132 дітей віком від 6 до 16 років. Дані щодо особистісних особливостей батьків та дітей, характеристик їх взаємодії були отримані за допомогою наступних психодіагностичних методик.

- ММРІ (СМІЛ), що виявляє структуру особистості, акцентуації характеру, дозволяє прогнозувати ефективність різних психологічних впливів (для батьків та підлітків);

- методики Шмішека, що виявляє структуру особистості, акцентуації характеру (в дітей);

- опитувальника взаємодії батьків та дітей, що дозволяє виявити ставлення батьків до дитини, основні стратегії сімейного виховання (для батьків і дітей).

Приналежність до тієї чи іншої групи психологічних проблем визначалася за допомогою додаткових методик: тесту Люшера, ЦТВ, проективних методик (малюнок неіснуючої тварини, сім'ї, "Незакінчене речення"), бесіди.

В основу дослідження було покладено припущення про те, що особистісні властивості матерів та дітей та особливості їхньої взаємодії пов'язані з характером психологічних проблем дітей.

Проаналізувавши ті проблемні ситуації, з якими матері (батьки) звертаються до психолога, ми виокремили 5 груп психологічних проблем дітей, які є найбільш типовими у нашому суспільстві. Звичайно, всі ситуації різняться між собою, мають різні прояви, але ми спробували узагальнити їх, щоб зробити упізнаваними та окреслити можливі шляхи роботи з проблемами. Дана класифікація не є принципово новою, вона розроблена на основі аналізу робіт з вікової психології, патопсихології, психології особистості і є більш узагальненою.

Група 1. Поведінкові розлади.

До даної групи відносяться 3 категорії проблем, що виділені у різних класифікаціях: проблеми агресивності, порушення нахилів, руйнівна поведінка. Тут мова йде про ситуації, коли поведінка дитини виходить за межі моральних і соціальних норм, починаючи від звичайнісіньких бійок з однолітками і закінчуючи вираженою асоціальністю: крадіжками, залежною поведінкою, безконтрольністю, жорстокістю тощо. Тобто сюди входять і ситуації, коли дитина б'ється в школі та проявляє підвищену агресивність, і проблеми більш серйозного характеру такі, як алкоголізація, хуліганство, крадіжки вдома та поза домом, вихід дитини з-під контролю батьків та школи. Основний діагностичний параметр – дезадаптація дитини, що має прояв у соціально несхвалюваній поведінці. Незважаючи на ступінь "важкості" проблеми в батьків є одне основне запитання: "Я не знаю, як з ним впоратись", а також певною мірою виражений страх проблеми, дуже часто батьки виражають побоювання щодо поведінки своєї дитини, деякі, особливо матері, кажуть, що їх це "лякає". Тобто, можна сказати, дану групу проблем окреслюють такі параметри:

- соціально дезадаптивна поведінка дитини, що відноситься до означених вище категорій;

- невизначене ставлення батьків щодо власної виховної позиції, їхня розгубленість, втрата можливості контролювати дитину в тих ситуаціях, коли мають місце поведінкові порушення;

- страх проблеми, негативні очікування щодо майбутнього дитини.

Група 2. Тривожні стани та проблеми емоційно-вольової саморегуляції.

До цієї групи віднесено звернення з приводу страхів дітей, проблем заниженої самооцінки, труднощів взаємодії з однолітками - як проблем спілкування, так і пасивної конформності. Тобто сюди відносяться невротичні стани, фобії, неадекватність самооцінки, тривожні розлади. При чому часто ці проблеми виступають не поодинці, а поєднуються між собою в однієї дитини. Спільним для цих проблем є стан емоційної дезадаптації дітей при властивій їм емоційній чутливості. Причому у багатьох випадках йдеться про труднощі дитини у самостійному вирішенні своїх проблем. Незалежно від того, чи то є страх темряви, чи бойкотування однолітками, спільним для цих дітей є глибина емоційного переживання за нестачею активності.

Група 3. Проблеми з шкільним навчанням.

Сюди відносяться відсутність учбової мотивації, низька успішність, труднощі у виконанні домашніх завдань. Зазначимо, що йдеться про дітей, інтелектуальний розвиток яких відповідає їх віку; особливостей пізнавальної сфери цих дітей ми не будемо торкатись. Спільним для цих дітей є негативне ставлення до школи. Тут мають місце такі прояви: певна "загальмованість", коли йдеться про виконання уроків при відносній жвавості дитини; відсутність будь-якого інтересу до навчання; заперечливо-негативне ставлення до навчання; незначущість уроків. Звичайно, в більшості подібних ситуацій батьки більш ніж стривожені цим становищем, постійно намагаються застосувати найрізноманітніші заходи, щоб якось змінити ситуацію.

Група 4. Депресивні стани.

До даної групи входять проблеми трьох категорій: власне депресивні стани, суїцидальна поведінка та стан ціннісної кризи. В основному ці проблеми притаманні підліткам. Ця група є більш специфічною і найменш представленою, але її не можна не виокремити, оскільки тут йдеться про стани глибинної особистісної кризи, що великою мірою впливатиме не тільки на психічне здоров'я, але й на життя дитини. Основна риса, що наявна у цих проблемах – відсутність так званого "життєвого стрижня", тих життєвих цінностей-ідеалів, які визначають змістовну або цільову складову життя.

Група 5. Проблеми взаємодії дітей та батьків.

Тут можна виокремити такі основні категорії проблем: міжособистісна дистантність між дітьми та батьками, конфронтаційні відносини, порушення емоційного сприйняття один одного. Наприклад, це ситуації, коли батьки відчувають, що дитина втратила до них довіру, і не знають, яким чином "наблизити" її до себе, або взаємна образа одне на одного, розчарування щодо обопільних очікувань. Іноді суб'єкти відносин опиняються на справжній "тропі війни". Всі ці проблеми поєднують такі особливості як:

- взаємне незадоволення стосунками;

- потреба у визнанні іншою "стороною" своїх позицій (на жаль дуже часто і батьки, і діти вимагають саме того, щоб інші переглядали свої принципи або поведінку, а самі хочуть залишитися "на своєму");

- свідома втрата батьками "відчуття" своїх дітей.

Результати дослідження.

Отримані результати були піддані математичній обробці, в результаті якої було виявлено досить високі показники зв'язків в середині кожної з груп досліджених, тобто підтвердилося припущення про те, що особистісні особливості матерів та дітей, а також стиль їх взаємодії пов'язаний із специфікою проблем, що виникають в дитини.


 
 

Цікаве

Загрузка...