WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Професійне самовизначення учнів раннього юнацького віку у навчально-виховній діяльності загальноосвітньої школи - Дипломна робота

Професійне самовизначення учнів раннього юнацького віку у навчально-виховній діяльності загальноосвітньої школи - Дипломна робота

Курс "Твоя майбутня професія" складається з двох частин - теоретичної і практичний. Теоретична передбачає ознайомлення школярів з основними положеннями стосовно світу сучасних професій, особливостей особистості, вимогами, які ставляться до них певними типами професій тощо. Практична частина передбачає ознайомлення учнів з особливостями особистості шляхом застосування відповідних профконсультаційних методик та тлумаченням їх результатів, так і світом сучасних професій, яке здійснюється переважно у позаурочний час у формі професіографічних досліджень.

У ході роботи з учнями передбачене використання комплексу психологічних методик, спрямованих, по-перше, на вивчення й аналіз індивідуальних психологічних якостей учнів, а по-друге, на забезпечення їхнього психологічного розвитку. З цією метою застосовуються діагностичні і розвиваючі методичні процедури. Крім того, по всіх темах курсу проводяться практичні роботи.

У процесі викладання курсу можуть використовуватися різноманітні форми організації занять і методи навчання: комбінований урок, конференція, "круглий стіл", прес-конференція, індивідуальні і групові бесіди; демонстрація кіно- і відеофільмів, семінари, опис професій, зустріч із представниками окремих професій, диспут, конкурс, складання і рішення профорієнтаційних кросвордів і ін.

Вивчення курсу передбачає активну участь школярів у підготовці і проведенні занять, насичення уроків і домашніх завдань різними вправами для самостійної роботи, роздавальним дидактичним матеріалом.

Знайомлячи з прийомами самопізнання і самоаналізу особистості, учні співвідносять свої схильності і можливості з вимогами, що ставляться до людини визначеною професією, намічають плани реалізації професійних намірів.

Для розвитку в школярів пізнавальних інтересів, розширення професійного кругозору повинна бути передбачена самостійна позаурочна діяльність: робота з літературою, у гуртках, підготовка рефератів, аналіз змісту праці робітників, виконання індивідуальних творчих завдань, професіографічні дослідження тощо.

Орієнтовний перелік знань і умінь

Учні повинні знати: роль професійної праці та вибору професії у житті людини; вимоги до складання особистого професійного плану; правила вибору професії; поняття про професії і професійну діяльність; поняття про інтереси, мотиви і цінності професійної праці, а також психофізіологічних і психологічних ресурсах особистості в зв'язку з вибором професії; поняття про темперамент, інтелектуальні здібності тощо

Учні повинні вміти: співвідносити свої індивідуальні особливості з вимогами конкретної професії; складати основний та резервний особистий професійний план і, в разі необхідності, корегувати їх; використовувати прийоми самовдосконалення у навчальній і трудовій діяльності; аналізувати професіограми, інформацію про професії по загальних ознаках професійної діяльності, а також про сучасні форми і методи господарювання в умовах ринку; користатися інформацією про шляхи одержання професії.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ "ТВОЯ МАЙБУТНЯ ПРОФЕСІЯ"

Назва розділу (теми)

Кількість годин

 1. Вступ. Мета, завдання і структура курсу

2. Професія та кар'єра

2.1. Значення правильного вибору професії для людини

  1. Об'єктивні та суб'єктивні умови вибору професії

  2. Поняття про професію, спеціальність, посаду

  3. Класифікації професій

  4. Типи професій

  5. Вимоги професій до людини. Професіограми

 1. Самопізнання

3.1. Здібності і професійна придатність

  1. Інтереси та схильності

  2. Увага

  3. Пам'ять

  4. Мислення

  5. Характер

  6. Темперамент

  7. Координація рухів

  8. Уява

  9. Практичні роботи

 1. Планування кар'єри

4.1. Модель прийняття рішення щодо кар'єри

  1. Прийняття попереднього рішення щодо кар'єри

  2. Особистий професійний план

4.4. Основні правила розробки особистого професійного плану

1

13

1

1

1

1

6

2

15

1

2

1

1

1

1

2

1

1

4

5

1

1

2

1

Разом

34

ПРОГРАМА КУРСУ "ТВОЯ МАЙБУТНЯ ПРОФЕСІЯ"

1. Вступ. Мета, завдання і структура курсу - 1 година.

 1. Професія та кар'єра - 13 годин.

  1. Значення правильного вибору професії для людини -1 година.

Проблема професійного самовизначення - її особистісні та соціально-економічні аспекти. Процес формування особистості до себе як до об'єкту майбутньої професійної діяльності. Типові помилки у виборі професії.

  1. Об'єктивні та суб'єктивні умови вибору професії - 1 година.

Економічна структура господарства України, фактори суспільного впливу на вибір професії. Престиж професії. Внутрішній світ людини (діяльність, пізнання, психофізіологічні якості тощо) і професія.

  1. Поняття про професію, спеціальність, посаду - 1 година.

Визначення понять "професія", "спеціальність", "посада". Методика аналізу професії.

  1. Класифікації професій - 1 година.

Поняття про класифікацію. Класифікація професій за Є. Клімовим. Класифікація за класифікатором професій. Класифікація за Д. Голандом.

2.5. Вимоги професій до людини. Професіограми - 1 година.

Загальні вимоги професії до особистісних якостей людини, її громадських та моральних якостей. Рівень освіти, кваліфікація. Професіографія та професіограми.

  1. Типи професій - 6 годин.

Теорія особистісних типів та типів професійного середовища Д.Голанда.

Конвенціональні професії. Артистичні професії. Інтелектуальні професії. Ділові професії. Соціальні професії. Реалістичні професії. Узагальнений код особистості. Код професії. Визначення учнями особистісного узагальненого коду.

 1. Самопізнання - 15 годин.

  1. Здібності і професійна придатність - 1 година.

Поняття про професійну придатність. Поняття про здібності. Покликання. Виявлення рівнів організаторських та комунікаційних здібностей учнів.

  1. Інтереси та схильності - 2 година.

Інтерес. Типи інтересів. Схильність. Взаємозв'язок інтересів та схильностей. Виявлення пізнавальних та професійних інтересів учнів.

  1. Увага - 2 години.

Поняття про увагу, її різновиди. Визначення стійкості та об'єму уваги. Визначення особливостей довільної уваги, переключення та концентрації уваги.

  1. Пам'ять - 1 година.

Поняття про пам'ять та її основні різновиди. Виявлення типу та індивідуальних особливостей пом'яти учнів.

  1. Мислення - 2 години.

Поняття мислення. Типи мислення. Визначення типу мислення учнів та швидкості протікання процесів мислення.

  1. Характер - 1 година.

Поняття про характер. Основні риси особистості.

  1. Темперамент - 2 години.

Поняття про темперамент. Типи темпераменту. Визначення типи темпераменту учнів.

  1. Координація рухів - 1 година.

Поняття про координацію рухів. Виявлення особливостей координації рухів учнів. Як покращити координацію рухів.

  1. Уява - 1 година.

Що таке уява. Виявлення рівню розвитку творчого мислення та творчої уяви учнів.

  1. Самооцінка - 1 година.

Самооцінка та її значення для проблеми вибору майбутньої професії. Визначення типу самооцінки учнів.

 1. Планування кар'єри - 5 годин.

4.1. Модель прийняття рішення щодо професії - 1 година.

Алгоритм прийняття рішення про вибір майбутньої професії.

4.2. Прийняття попереднього рішення щодо кар'єри - 1 година.

Алгоритм планування кар'єри. Варіанти кар'єри.

4.3. Особистий професійний план - 2 години.

Структура особистого професійного плану. Основні правила розробки особистого професійного плану.


 
 

Цікаве

Загрузка...