WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Драматургічно-рольові технології і трансформаційні процеси в суспільстві та освіті - Реферат

Драматургічно-рольові технології і трансформаційні процеси в суспільстві та освіті - Реферат

У тренінгу використовуються наступні методи: рольова гра і техніки психодрами та соціодрами, зокрема: а) техніки, спрямовані на вивчення точки зору іншої людини, погляд на себе і на ситуацію зі сторони, рефлексію ("обмін ролями", "дзеркало") б) техніки, спрямовані на усвідомлення прихованого досвіду ("дублювання"), в) елементи аксіодрами (робота з цінностями), г) репетиція прийняття складних рішень (техніка "крок в майбутнє") та багато інших методик психодрами, соціодрами, рольової гри, транзактного аналізу. В ньому вирішуються такі завдання: 1. Дослідження соціально-психологічних конфліктних ситуацій, пов'язаних з типовими соціально-психологічними проблемами, зокрема, з проблемами професійної самореалізації; 2. Вивчення відношення людей до соціальної дійсності та досліджуваних проблем, з'ясування місця, яке займає і хоче займати людина в соціумі; 3. Дослідження особистісних причин виникнення труднощів на шляху професійної самореалізації особистості. 4. Знаходження особистісних ресурсів розв'язання вказаних проблем.

Людина в процесі професійного спілкування дуже часто не користується великим арсеналом рольових і комунікативних засобів, а тяжіє до застиглих стереотипних форм, що є нетворчим підходом до справи. Для того, щоб допомогти в цьому використовується рольовий креативный тренінг, спрямований на пошук шляхів подолання цих обмежень. Основними цілями тренінгу є опанування навичками творчого спілкування та навичками керування власними психологічними ролями, використання особистісних ресурсів для творчого вирішення професійних задач, прийняття ефективних комунікативних рішень й обирання найбільш професійно доцільних способів поведінки в проблемній ситуації. В тренінгу використовуються такі методи: психодраматичні рольові ігри, транзактний аналіз, методи психології творчості; а також основні техніки і напрямки роботи: робота з реальними комунікативними ситуаціями, Робота зі стереотипами спілкування, брейнстормінг та інші техніки стимуляції творчості, групова дискусія, уявний експеримент, техніки творчих способів вирішення конфліктів.

Рольові технології можна використовувати і в бізнесі, зокрема - в тренінгу розвитку особистісних ресурсів організацій. Тренінг хоч і відноситься до бізнес-тренінгів, проте вирішує багато задач тренінгів особистісного росту. Він будується на основі рольових ігор з використанням реальних професійних ситуацій учасників групи. Як правило, ситуації є найбільш актуальними для групи і відповідають груповій темі. У ході гри вдається досліджувати психологічні особливості ситуації, подивитися на неї з різних точок зору, опрацюваити різні поведінкові варіанти, виявити їхній зв'язок з індивідуальним досвідом і особистими переживаннями учасників. Важливими складовими тренінгу є самопізнання (вивчення власних установок, стереотипів, внутріособистісних бар'єрів і т.п.) і робота з почуттями.

Тренінг вирішує багато різних задач, у тому числі: пошук оптимальних шляхів, засобів і варіантів вирішення проблем і перевірка їхньої результативності; усвідомлення і корекція таких елементів поведінки, які викликають у людини труднощі; пошук і використання рольових особистісних ресурсів вирішення задач, що виникають перед людиною; розвиток спонтанності, творчості та інтуїції, підвищення самооцінки.

На тренінгу можна опрацьовувати багато тем, зокрема: "Бар'єри спілкування" - дослідження процесу спілкування з різних точок зору; пошук внутріособистісних причин, що заважають продуктивному спілкуванню; опрацювання різних варіантів тактик і стратегій спілкування; "Прийняття рішення" - моделювання ситуацій, пов'язаних із труднощами прийняття рішення, пошук причин цих труднощів, репетиція майбутніх рішень; "Розв'язання конфліктів" - вивчення різних ситуацій міжособистісних конфліктів, пошук засобів виходу з них; виявлення причин власної конфліктності; розвиток здатності розуміти суперника в конфлікті; "Просування по кар'єрі" - формування психології успішного професіонала; створення можливості відчути себе на різних етапах професійного росту; виявлення факторів що допомагають чи заважають просуванню; "Розвиток творчого потенціалу" - дослідження поведінки в нестандартних ситуаціях; виявлення причин труднощів і пошук рольових особистісних ресурсів для їх подолання; підвищення творчої спонтанності особистості; "Розвиток лідерських якостей" - моделювання ситуацій керування, виявлення якостей особистості, що сприяють чи заважають прийняттю управлінських рішень; тренування в ролі лідера; "Розвиток соціальної компетентності" - розвиток рольової гнучкості шляхом оволодіння різноманітними ролями в ситуаціях взаємодії з людьми; розвиток умінь більш повно сприймати себе та інших; "Я і гроші" - дослідження ситуацій "взаємостосунків" із грошима, вивчення емоційного відношення до матеріальних цінностей; розвиток психологічної готовності розпорядитися великим капіталом.

Впровадження рольових технологій в освіту також вимагає окремого аналізу. Скажемо лише, що використання тренінгового підходу в навчальні процеси на всіх рівнях і ланках освіти може дати дуже ефективні результати. Наприклад, використання описаних форм роботи з гендерними проблемами може значно підвищити ефективність і результативність гендерної освіти.

Висновки. На завершення можна зробити висновок, що використання практичних соціально-психологічних технологій є ефективним засобом вирішення численних соціальних проблем, яких є чимало в перехідний період розвитку суспільства. Трансформаційні процеси в суспільстві та освіті мають спиратися на наукові розробки, насамперед такі, що базуються на розвитку людського потенціалу, особистісних ресурсів, та інших складових того, що ми називаємо "людським фактором". Про це свідчать і газетні публікації, в тому числи і зроблена автором статті, що стала початком невеликої газетної дискусії [див. 13]. Особливе місце у впровадженні цих практичних розробок належить рольовим технологіям. Проте, попит суспільства на наукові розробки в галузі рольових технологій ще не відповідає тим цілям і задачам, які ці технології здатні вирішувати. Потрібні державні програми, що включали б використання названих підходів (про що також говорилося у згадуваній газетній статті). Сучасна наука готова надати психологічне наукове забезпечення трансформаційним процесам в суспільстві і освіті. Треба, щоб таку ж готовність прийняти це забезпечення виявила і державна та політична практика, і не лише у передвиборчі кампанії, коли треба забезпечити перемогу на виборах, а й на всіх етапах і в усіх ланках державного будівництва

Література:

 1. Campbell D. T. Reforms as experiments // American Psychologist. - 1969, vol. 24, No 5. - P. 409-429.

 2. MacCormack T. Believing in make-believe: Looking at theater as a metaphor for psychotherapy // Family Process. - 1997, V. 36, No 2. - P. 151-169.

 3. Life as theater: a dramaturgical sourcebook / Ed. by D. Brissett & C. Edgley. - Chicago: Aldine, 1975.

 4. Mangham, I. L., Overington, M. A. Organizations as theatre: A social psychology of dramatic appearances. - Wiley and Sons. - Chichester, New York, 1987. - 218 p.

 5. Лейтц Г. Психодрама: теория и практика. Классическая психодрама Я. Л. Морено: Пер с нем. - М.: Изд. гр. "Прогресс", "Универс", 1994. - 352 с.

 6. Biddle B. J. Recent developments in role theory // Annual Review of Sociology. - 1986. - V. 12. - P. 67-92.

 7. Мід Дж. Г. Дух, самість і суспільство. З точки зору соціального біхевіориста: Пер. з англ. - К.: Український центр духовної культури, 2000. - 374 с.

 8. Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни / Пер. с англ. - М.: "Канон-пресс-Ц", "Кучково поле", 2000. - 304 с.

 9. Морено Я. Л. Социометрия: Экспериментальный метод и наука об обществе / Пер. с англ. - М.: Академический проект, 2001. - 384 с.

 10. Гайслер Ф. Социодрама - общественно-политическая игра // Психодрама и современная психотерапия. - 2003. - № 4(5). - С. 42-44.

 11. Золотовицкий Р. А. Организационная арттерапия и тренинг: Социодрама и социометрия в работе с организациями. - М.: Морено-Институт, 2003. - 208 с.

 12. Горностай П. П. Ресурсы женственности и мужественности // Журнал практического психолога. - 2003, № 6. - С. 51-55.

 13. Горностай П. П. Від "людського чинника" до інтелектуального потенціалу // Газета "День". - № 162. - 9 вересня 2000 р. - С. 4.


 
 

Цікаве

Загрузка...