WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Драматургічно-рольові технології і трансформаційні процеси в суспільстві та освіті - Реферат

Драматургічно-рольові технології і трансформаційні процеси в суспільстві та освіті - Реферат

Вивчення та науково-практичне впровадження рольових технологій повинне включати три рівня наукового обґрунтування: теоретико-методологічний, емпірико-методичний і практико-технологічний. Соціометрія, як метод і як філософія суспільної динаміки є науковим забезпеченням тих практичних технологій, які можуть реалізувати суспільні трансформаційні процеси [9]. Рольові технології охоплюють такі галузі: а) рольова психотерапія; б) рольовий тренінг особистісного росту; в) психодрама в різних галузях і тренінгах; г) соціодрама; д) рольове моделювання, тренінг навичок тощо; е) транзактний аналіз груп, організацій, психологічних ігор тощо. Методи, що використовуються в цих технологіях можна узагальнити під назвою методів дії.

Методи дії мають ряд незаперечних переваг у порівнянні з іншими видами практики. По-перше, вони працюють з реальними ситуаціями з життя і діяльності людей, а це значить, що вони максимально наближені до дійсності. По-друге, побудовані на них тренінгові та інші практичні технологічні процеси протікають не в розмірковуванні (як у більшості інших тренінгів), а в дії, що дозволяє активно використовувати не лише інтелект, сприйняття і пам'ять, але й емоційно-почуттєві та тілесно-рухові складові поведінки людини. Це сприяє більшій ефективності практичних рішень і міцності засвоєння досвіду. По-третє, така практика дозволяє торкатися більш глибоких особистісних шарів. А це означає, що з'являється можливість, з одного боку, шукати і опрацьовувати внутріособистісні перешкоди ефективної діяльності (бар'єри, стереотипи, страхи і т. п.). З іншого боку, така робота допомагає розкриттю внутріособистісних ресурсів, підвищенню спонтанності і творчого потенціалу людини та соціальних груп.

Короткий аналіз методів дії слід почати з рольової гри, що фактично виступає їх основою. Рольова гра - це модель самого життя, вона містить потенціал, який ще не до кінці з'ясований психологічною наукою і, на мою думку, має дуже великі перспективи для практичної реалізації в надзвичайно широкому спектрі галузей. Рольова гра та побудований на ній рольовий тренінг полягає у рольовому моделюванні дійсності, тобто відтворення реальних ситуацій за допомогою ролей, що відповідають соціальним позиціям учасників. Роль передбачає не лише соціальні експектації (тобто сукупність норм щодо її виконання, правил поведінки тощо), а й певний типаж, характер, образ, імідж, іншими словами, певне людське обличчя. Рольова взаємодія повинна здійснюватись відповідно соціальних експектацій і нормативів, з одного боку, і згідно психологічного типу - з іншого.

Психодрама - це інтегральний метод, що включає в себе як основу рольову гру, але нею не обмежується. Важливими елементами психодрами є велика група технік, серед яких в нашому контексті найважливішими є "дублювання", "обмін ролями", "дзеркало", в результаті використання яких можна подивитися на ситуацію з різних точок зору, сприйняти позицію іншого, зрозуміти неусвідомлені чинники поведінки тощо. Ще однією особливістю психодрами є те, що в психодраматичні рольовій грі повинний бути протагоніст (головний герой), який пропонує для постановки свою життєву ситуацію.

Соціодраму часто розглядають, як одну з форм психодрами, хоча інколи вважають самостійним методом дії. Вона дуже схожа на психодраму, відрізняючись тим, що в ній розглядається тема, яка є спільною для групи, і протагоністом в соціодрамі виступає вся група. Соціодрама є дуже корисною, якщо необхідно подолати негативні тенденції групової динаміки, міжгрупове чи внутрігрупове протистояння, ворожі стереотипи, упереджувальне ставлення до точки зору інших. Соціодрама може стати хорошим інтерактивним доповненням до методу групової дискусії.

Як суспільно-політична гра, соціодрама, на відміну від психодрами, що переважно орієнтована на особистість та її глибинні проблеми, за своїм означенням орієнтована на соціальні групи і групові проблеми [10]. Аналіз проблематики, яку здатна вирішувати соціодрама повинний стати предметом окремого обговорення, зупинимось лише на найбільш характерних прикладах. Метод соціодрами широко використовувався в 60-ті роки в Сполучених Штатах для подолання суспільної напруженості, викликаної такими чинниками, як расистський екстремізм та расові заворушення, війна у В'єтнамі, різні суспільні прояви політичної та економічної криз. Яскравий приклад застосування соціодрами для подолання психологічних коренів тероризму описаний Ф. Гайслер у статті "Обмін ролями з ворогом" [див. 11, с. 123-143], де вона висвітлює роботу по подоланню "образу ворога" та інших елементів праворадикалізму після терористичного акту в Золінгені 29 травня 1993 року. Можна зробити висновок, що соціодраматичний метод може бути плідно застосований в роботі з численними чинниками соціальної напруженості (класовими, міжетнічними, міжконфесійними тощо), яких дуже багато в сучасному українському суспільстві.

Аналіз практичних ситуацій (case study) - це один з улюблених жанрів будь-якого виду активного навчання. Без "кейсів" зараз не обходиться практично жодний тренінг чи семінар. Впровадження методів дії в тренінг та інші форми навчання та в освіту в цілому дозволяє розв'язувати практичні ситуації на зовсім іншому рівні - в інтерактивному режимі рольової гри, що дає змогу знаходити такі ресурсні знахідки, яких не може дати ніяке вербальне обговорення, яке абсолютно переважає в сучасних педагогічних технологіях.

Серед численних суспільних проблем, які можна вирішувати за допомогою рольових технологій, можна виділити як першочергові для сучасної суспільної практики та освіти такі: а) гендерні проблеми (гендерна стратифікація, гендерно-рольові конфлікти тощо); б) проблеми різних соціальних меншин (наприклад - сексуальних); в) кроскультурні проблеми (міжнаціональні, міжетнічні, міжконфесійні тощо), що включає також і політичне самовизначення; г) соціальне самовизначення (соціальна та професійна адаптація, безробіття тощо); д) особистісне зростання та розвиток творчого потенціалу.

Описані методи можна використовувати в багатьох тренінгових технологіях, покликаних розв'язувати багато актуальних практичних задач. Крім психотерапії, де ці підходи використовуються вже давно і плідно, існує багато тренінгів особистісного росту, серед яких є розроблений автором тренінг "Ресурси жіночності і мужності" [12]. Мета тренінгу полягає в дослідженні різних аспектів власної жіночності і мужності, в повноцінному соціальному й особистісному становленню чоловіків і жінок, у розкритті важливих чоловічих і жіночих ролей, звільненні від влади рольових стереотипів, поліпшенні взаєморозуміння і подолання конфліктів між чоловіками і жінками в самих різних сферах життя. Теми, що піднімаються на тренінгу, не визначаються заздалегідь, а пропонуються самими учасниками. Спектр тем надзвичайно широкий. Ось лише деякі з тем, що розглядалися на подібних тренінгових групах: "Чому на життєвому шляху мені потрапляються тільки слабкі чоловіки?"; "Я втомився від постійних причіпок моєї дружини"; "Я є "матір'ю" своєму чоловіку"; "Моя дружина недостатньо рахується з моїм авторитетом у сім'ї"; "Я сама повинна утримувати свою сім'ю"; "Мій чоловік не може прийняти жодного рішення самостійно"; "Я все життя страждав від авторитарної матері (бабусі, мачухи)"; "Мій чоловік нічого не робить по господарству (Я сама повинна забивати цвях)"; "Бізнес-леді - це чоловіча роль?"; "Я дружина алкоголіка"; "Чи пристойно бути жіночною?"; "Слабкою жінкою бути небезпечно (Чоловіки агресивні і можуть скористатися твоєю слабкістю)"; "Сильним чоловіком у нашому суспільстві бути неможливо"; "Якщо я не буду керувати, я не буду почувати себе в безпеці".

Ці теми, проблеми і рішення є основним матеріалом для роботи на тренінгу. Класична психодрама може вдало доповнюється використанням методів транзактного аналізу і системної сімейної психотерапії, що допомагає глибше зрозуміти багато закономірностей. Основою тренінгу є базові психодраматичні техніки, що дають можливість досліджувати сімейну або партнерську ситуацію з різних позицій, побачити її об'ємно, очима партнера й інших її учасників, незалежно від того, яке місце в цій композиції займає протагоніст. Психодрама дозволяє знайти особливості власної поведінки, що приводять до негативних результатів, вивчити розвиток ситуації й експериментувати з варіантами нової поведінки. Важливою складовою тренінгу є робота з гендерними стереотипами, робота з елементами життєвого сценарію, сімейна реконструкція і пошук ресурсу роду, робота з ресурсними ролями.

Дуже цікавим варіантом використання методів дії є тренінг особистісної та соціальної самореалізації, що покликаний допомогти проблемним групам людей, зокрема - безробітним. Мета тренінгу полягає в практичній допомозі людині у вирішенні проблем, пов'язаних з пошуком та вибором роботи, на особистісну гармонізацію людини (долання особистісних перешкод, що заважають професійному та особистісному самовизначенню).


 
 

Цікаве

Загрузка...