WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Життєві ролі та життєтворчість - Реферат

Життєві ролі та життєтворчість - Реферат

Реферат на тему:

Життєві ролі та життєтворчість

Поняття "життєва роль" спирається щонайменше на дві ключових категорії: "життя" і "роль". Про їх зв'язок можна прочитати не лише у відомому вислові В. Шекспіра, що винесений в епіграф. Ця популярна думка отримала втілення і в наукових концепціях, наприклад в трактуванні життя як театру D. Brissett & C. Edgley [1], а також у концепції психотеатру, як засобу самотрансформації особистості R. D. Allen & N. Krebs [2]. Можна часто зустріти думку про те, що життя - це гра. Вона знайшла цікавий розвиток у науковій системі транзактного аналізу Е. Берна, що містить теорію психологічних ігор людини і концепцію життєвого сценарію особистості [3]. Найбільш послідовне і різнопланове вивчення категорії "роль" та її зв'язок з такими феноменами, як "особистість", "спонтанність", "креативність", "життя", "творчість", "гра" та іншими належить теорії та практиці психодрами Я. Морено [4, 5].

Категорія "життя" в контексті соціальної психології особистості ввібрало в себе трактування екзистенціальної філософсько-психологічної парадигми та багатьох інших традицій, висвітлених в працях К. О. Абульханової-Славської, А. Адлера, Б. Г. Ананьєва, Е. Еріксона, А. Маслоу, С. Л. Рубінштейна, В. А. Роменця, Л. В. Сохань, Т. М. Титаренко, В. Франкла, М. Хайдеггера та багатьох інших. Життя розуміється як тотальне переживання людиною свого буття. Воно визначається такими характеристиками-феноменами: стиль життя - індивідуальний засіб здійснення життєвого шляху; спосіб життя - характер життєдіяльності, міра включення в типові форми взаємодії з суспільством; смисл життя - цілісне уявлення про власне призначення, вищу мету, про фундаментальні підстави власного буття; життєві цілі - одна з форм самопрогнозування, ідеального представлення значимого, бажаного майбутнього; життєва перспектива - спосіб усвідомленого, структурованого освоєння особистістю свого майбутнього; життєві стратегії - життєві цілі у поєднанні зі способами їх досягнення; життєвий сценарій - своєрідний план життя, що поступово розгортається, сукупність характерних для даної особистості способів вирішення життєвих проблем [6].

Життєві ролі - це такі ролі, які пов'язані з вищевказаними характеристиками життя людини, головним чином, зі стилем життя, смислом життя, життєвим сценарієм. Щоб зрозуміти своєрідність життєвих ролей, їх необхідно розглянути в системі інших психологічних ролей, в якій вони займають певне положення. За ступінню включеності психологічних ролей в життєдіяльність людини їх можна розділити на чотири типи, що об'єднуються в дві групи: соціальні (ситуативні та групові) і особистісні (міжособистісні та життєві).

1. Ситуативні - ролі, що повністю обмежені конкретною буденною ситуацією, тобто виникають і завершуються в межах неї. Прикладом ситуативної ролі є роль "пасажира автобуса", яка зникає одразу, коли припиняється ситуація поїздки. Проте, якщо актуальність цієї ролі виходить за рамки ситуації, вона перетворюється, наприклад, на роль "Мандрівника". З іншого боку, ситуація здатна набувати символічного узагальнення, розширюючись до меж цілого життя людини. В цьому випадку, людина може, наприклад, грати по життю роль "безквиткового пасажира". Так само роль "людини, що захворіла", буває ситуативною, але існує життєва роль "Хворого", як у відомій комедії Ж.-Б. Мольєра "Удаваний хворий".

2. Групові - соціальні ролі, що пов'язані не лише з соціальною ситуацією, а і з соціальною групою (або з суспільством в цілому) і місцем особистості в ній. Соціальні ролі, як правило, закріплені в матрицях соціальної взаємодії людей у вигляді рольових експектацій. Групові ролі номінально існують протягом тривалого відрізка часу і не обмежуються соціальною ситуацією, але в цій ситуації актуалізуються. За межами ситуації групові ролі залишаються, як правило, в латентному вигляді. Прикладом є професійні ролі, від яких за межами професійної ситуації людина може повністю звільнятися (наприклад, вдома або на відпочинку). Правда, професійні ролі (як і інші соціальні ролі) по рівню значущості інколи далеко виходять за межі ситуації і групи і набувають характеристик життєвих ролей.

3. Міжособистісні - ролі, які визначаються не лише ситуацією і групою, а й особистісними детермінантами, перетворюючись на соціально-психологічну характеристику особистості. Ці ролі також залежать від рольових експектацій, але останні формуються не лише як результат функціонування суспільних і групових норм, а й під впливом рольової поведінки індивіда, тобто мають переважно особистісну детермінованість. Від характерологічних властивостей особистісні та міжособистісні ролі відрізняються тим, що вони проявляються в соціальній поведінці, їх неможливо повністю відокремити від соціального контексту. Ці ролі актуалізуються в певних соціально-психологічних і життєвих ситуаціях, в конкретних системах соціальних стосунків, залишаючись латентними в інших. Відносна незалежність особистості від міжособистісних ролей проявляється, зокрема, в тому, що людина здатна відмовитись від них, хоча це буває досить важко зробити під тиском сформованих експектацій.

4. Життєві - особистісні ролі, які людина грає все життя, або, принаймні, на протязі значного життєвого періоду чи стадії. Один раз виникнувши, життєві ролі не зникають, хоча можуть трансформуватися, набувати або втрачати значущості, атрофуватися (вторинний рольовий дефіцит). В останньому випадку вони можуть переходити в "тіньову", неусвідомлювану зону особистості. Такі життєві ролі не відмирають повністю, навіть якщо вони не активізуються в жодній життєвій ситуації, а залишаючись в латентному вигляді, продовжують здійснювати вплив на життя людини. Ролі можуть зразу формуватися як тіньова, неусвідомлювана особистісна зона, так і не отримавши достатнього розвитку (первинний рольовий дефіцит, або рольова недостатність). При цьому деякі важливі особистісні потреби залишаються незадоволеними. Життєві ролі, як правило, пов'язані не з однією соціально-психологічною чи життєвою ситуацією, а переходять від ситуації до ситуації, поширюючись часом на всі сфери життя індивіда.

Приклади різних типів психологічних ролей

Соціальні ролі

Особистісні ролі

Ситуативні

Групові

Міжособистісні

Життєві

Споживач послуг (глядач, пасажир, покупець)Хворий (знаходячись у лікарні)Член випадкової групи

Професійні роліНавчальні роліРолі членства в різних групах (партіях, клубах, сектах тощо)

Статусні роліПрофесійні (стильові) ролі Неформальний лідерДруг, подругаКоханець

Статеві роліГендерні роліСімейні роліПрофесійні (смислові) ролі Соціальні типи характеру

Життєві ролі відрізняє від інших типів ролей тісний зв'язок з феноменом ідентичності. Існує поняття "рольової ідентичності". В цьому випадку людина переживає себе суб'єктом ролі, а остання зв'язана з Я-концепцією людини. Ch. Gordon виділяє такі форми рольової ідентичності: 1) статеву - одну з основних форм ідентичності, що полягає в ототожненні себе з тією чи іншою статтю; 2) етнічну - зв'язану з національною самосвідомістю, мовою, расовими, релігійними, соціокультурними та субкультурними особливостями; 3) групову (membership identities) - зв'язану з членством у різних соціальних групах; 4) політичну - зв'язану із соціальними і політичними цінностями; 5) професійну - зв'язану з професійними ролями [7; с. 407].

Типологія життєвих ролей - це наукова проблема, яка на сучасному етапі породжує скоріше безліч нових запитань, ніж готові і завершені відповіді. Проте, ті результати, що отримані в окремих дослідженнях, дають підстави вважати цю проблему одним з перспективних напрямків соціальної психології особистості. На відміну від соціальних ролей, які зв'язані зі структурами груп і соціальної взаємодії, життєві ролі визначаються істотними особистісними чинниками. Можна вважати, що типологія життєвих ролей плавно переходить в типологію особистості. Типи життєвих і особистісних ролей є фактично соціальними типами особистості.

Яскравим прикладом таких типів є ролі, представлені в концепції Е. Берна: в "іграх на все життя" і в "подружніх іграх" ("Алкоголік", "Боржник", "Фрігідна жінка", "Загнана домогосподарка" та інші); в "драматичному трикутнику" ("Жертва", "Переслідувач", "Рятівник") [3]. Цікавим внеском у вивчення соціальної типології особистості є програмно-рольовий підхід М. Г. Ярошевського [8], в якому викладена концепція "науково-дослідних ролей". Вона є узагальненням результатів вивчення дослідницьких типів учених, серед яких найбільш відомою є концепція "типів особистості вченого" Г. Сельє [9]. Важливою складовою типологічних досліджень є вивчення життєвих ролей в сімейних стосунках. Однією з відомих є теорія сімейних ролей Sh. Wegscheider [10], яка виводить п'ять типів життєвих ролей дитини в алкогольній сім'ї ("Герой", "Пристосованець", "Талісман", "Козел відпущення", "Загублена дитина"). В іншому дослідженні L. Forer вивчаються життєві ролі та положення сіблінгів у сім'ї в залежності від порядку їх появи на світ [11]. В роботі Г. Шихи висвітлюється гендерний ракурс життєвих ролей особистості як моделей поведінки чоловіків і жінок в контексті психології життєвої кризи [12].

Серед різних аспектів функціонування життєвих ролей ми розглянемо найважливіший, що стосується їх трансформації на протязі онтогенезу. Розвиток життєвих ролей відбувається все життя людини, починаючи з того моменту, коли дитина вступає у взаємодію зі значимим соціальним оточенням, тобто від самого народження. Велике значення має досвід спілкування з батьками, під впливом яких (насамперед, їхніх прямих настанов, заборон, оцінок) формується життєвий сценарій дитини і її перші життєві ролі.

На різних етапах онтогенезу відбувається зміна різних життєвих ролей. Можна припустити, що кожному віковому періоду відповідає своя життєва роль, яка зв'язана з позицією суб'єкта провідної діяльності і з провідними потребами даної стадії. Так, для 5-річної дитини характерна роль "Дитини, що грає", для 7-річної - роль "Школяра", підліток "приміряє" на себе роль "Дорослого". На протязі цілого життя, при переході з однієї життєвої фази в іншу відбувається актуалізація різних життєвих ролей. В сімейній сфері - це ролі, які супроводжують зміну сімейного статусу: спочатку - "Син", "Дочка" ("Брат", "Сестра"), потім - "Чоловік", "Дружина", "Батько", "Мати", "Теща", "Дідусь" тощо. Щось аналогічне відбувається і в сфері професійних ролей.

Окреслені в такий спосіб рольові позиції мають подвійну природу. З одного боку - це соціальні матриці (соціальні ролі). З іншого боку - в кожної конкретної людини вони забарвлені власними сценарними уявленнями про дану роль (які, можливо, походять від уявлень її батьків у минулому), рисами індивідуальності та стильовими особливостями людини. Виконання цих ролей сполучено із задоволенням важливих особистісних потреб, з життєвими цілями, планами тощо. Отже ці ролі набувають всіх властивостей міжособистісних і життєвих ролей. Крім того, ці ролі входять в систему більш загальних рольових систем, які зв'язані зі структурою особистості. Прикладом таких систем можуть бути его-стани "Батька", "Дорослого" і "Дитини" в теорії транзактного аналізу Е. Берна, які можна розглядати як життєві метаролі, що містять у собі багато інших життєвих ролей, сценарних форм поведінки, психологічних ігор тощо. Так, роль "Дорослого", що її намагається грати підліток, і роль "Батька", що формується після народження власної дитини, не зовсім те ж саме, що его-стани "Дорослого" і "Батька", хоча міх ними (особливо в другому прикладі) є тісний генетичний зв'язок.


 
 

Цікаве

Загрузка...