WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Взаємозалежність життєвих цінностей і психологічного здоров'я студентів ВНЗ - Реферат

Взаємозалежність життєвих цінностей і психологічного здоров'я студентів ВНЗ - Реферат

Реферат на тему:

Взаємозалежність життєвих цінностей і психологічного здоров'я студентів ВНЗ

Дослідження у рамках теорії самодетермінації[8; 9] виявили дві групи життєвих цінностей. Одна група цінностей, в яку за факторним аналізом були об'єднані особисте зростання, прихильність і любов, служіння суспільству і здоров'я, одержала назву внутрішнього намагання. Ці прагнення були інтерпретовані як життєві цілі, що забезпечують задоволення основних психологічних потреб в автономності, ефективності і прихильності та ті, що сприяють особовому зростанню і психічному здоров'ю. Інша група цінностей, в яку були об'єднані матеріальне благополуччя, соціальне визнання через популярність і фізична привабливість одержала назву зовнішнього намагання. У цю групу прагнень потрапили ті, що мають ознаки благополуччя і визнання, оцінка і досягнення яких залежить від реакцій інших людей.

Проведені дослідження[6; 7] продемонстрували, що юнаки, які орієнтовані на зовнішні цінності мають низькі показники психічного здоров'я. Була також встановлена і зворотна залежність: позитивний кореляційний зв'язок між відносною перевагою внутрішніх намагань над зовнішніми і показниками психічного здоров'я. Задоволення зазначених намагань призводить до особистого розвитку і психічного здоров'я. З іншого боку, якщо людина стикається з труднощами в задоволенні цих потреб, то вона буде страждати від неспокою і володіти поганим психічним здоров'ям. Дуже ймовірно, що така особистість асимілює життєві цінності, які є соціально визнаними індикаторами благополуччя. Юнаки, орієнтовані на такі зовнішні цінності, швидше за все не одержуватимуть задоволення від реалізації внутрішніх цінностей, що в свою чергу підкріплюватиме зовнішньо ціннісну орієнтацію і погане психічне здоров'я.

У нашому дослідженні використовувалася методика „Оцінка життєвих намагань". Ця методика містить шкалу, що вимірює п'ять життєвих потягів, з трьома твердженнями для кожного прагнення, всього ми використали 15 пунктів. Оцінювався кожний потяг за параметром важливості цілей. Використовувалася п'ятибальна шкала Лікерта[5,с.11]. Коротка шкала самоактуалізації містить 15 пунктів. За її допомогою ми вимірюємо рівень самоактуалізації, яка розуміється як схвалення себе, креативність, спонтанність, здібність до глибоких міжособових відносин. Використовувалася п'ятибальна шкала для оцінки. Надійність (альфа Кронбаха) шкали становила 0,40, що свідчить про недостатню однорідність і взаємозв'язаність пунктів шкали. Шкала вітальності містить сім пунктів, за допомогою якої вимірюють життєву енергію і активність (надійність склала 0,85). Шкала самоповаги складається з десяти пунктів, оцінювання проходило за загальним ставленням до себе і самоцінність. Надійність методики (альфа Кронбаха) склала 0,80. Опитувальник для оцінки депресії має двадцять пунктів, що відображають різні симптоми депресії за останні тижні. Оцінка проводилася за допомогою п'ятибальної шкали Лікерта (надійність методики (альфа Кронбаха) склала 0,92). Шкала задоволеності життям містить п'ять пунктів, що оцінює загальну задоволеність життям (альфа Кронбаха шкали - 0,82).

У дослідно-експериментальній роботі було залучено 196 юнаків І-V курсів ВНЗ м. Тернополя віком від 17 років до 22 років, зокрема: 97 респондентів Тернопільського національного економічного університету, 99 юнаків Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка, з них 33 особи, які навчаються в інституті мистецтв за спеціальністю "образотворче та декоративно-прикладне мистецтво" та 66 студентів інституту мистецтв за спеціальністю "музична педагогіка та виховання"; на другому етапі було залучено 296 чоловік. На нашу думку, такий підхід забезпечив репрезентативність вибірки відповідно до завдань дослідження. За статевою приналежністю респонденти розподілились таким чином: група з ТНЕУ - 35% чоловіків, 65% жінок; ТНПУ: інститут мистецтв за спеціальністю "образотворче та декоративно-прикладне мистецтво" - 42,4% чоловіків, 57,6% жінок та інститут мистецтв за спеціальністю "музична педагогіка та виховання" - 39,4% чоловіків, 60,6% жінок. Таким чином, всього дослідженням було охоплено 124 респонденти чоловічої статі, 173 респонденти жіночої статі. У нашому дослідженні було вилучено 13 неправильно заповнених бланків, тобто нерелевантних результатів. Тому для статистичного опрацювання за 100% вважалося 183 спеціальних бланки. Середні арифметичні і квадратичні відхилення оцінок важливості життєвих прагнень і показників психічного здоров'я по всій вибірці представлені у таблиці 1.

Таблиця 1

Середні арифметичні, середні квадратичні відхилення і значення t-тесту (між юнаками різної статі) для життєвих намагань за параметром важливості щодо показників психічного здоров'я по всій вибірці (n = 183)

Життєві намагання

Вся вибірка

Чоловіки

Жінки

t-тест

s

s

s

Особистий розвиток

4,19

0,57

4,13

0,61

4,23

0,54

-1,27

Прихильність

4,38

0,56

4,25

0,67

4,49

0,44

-2,75*

Служіння людям

3,29

0,64

3,24

0,64

3,33

0,64

-1,00

Здоров'я

4,12

0,74

4,11

0,83

4,12

0,66

-0,09

Матеріальний успіх

3,70

0,78

3,73

0,68

3,68

0,85

0,50

Популярність

2,93

0,90

3,14

0,92

2,75

0,85

2,99*

Привабливість

3,25

0,79

2,95

0,73

3,48

0,77

-4,76

Самоактуалізація

49,87

4,47

49,53

3,87

50,12

4,90

-0,91

Самоповага

35,86

5,10

35,60

4,43

35,99

5,46

-0,53

Депресія

46,65

14,48

44,40

11,87

48,36

16,03

-1,83+

Життєва енергія

22,18

5,19

22,96

4,32

21,59

5,72

1,76+

Задоволеність життям

13,58

4,06

13,81

4,01

13,40

4,12

0,64

Примітка: + - р≤0,10; * - р≤0,05;

 - р≤0,01.

За допомогою t-тестубули оцінені відмінності між молодими людьми різної статі по всіх параметрах. Для того, щоб перевірити гіпотезу про розділення життєвих цінностей на зовнішні і внутрішні використовувався метод головних компонентів і варімакс обертання по Кайзеру, реалізований у програмному пакеті SPSS.

В перший чинник (табл. 2) з факторними навантаженнями вище 0,50 (матеріальний успіх, популярність і фізична привабливість) і з факторними навантаженнями менше 0,35 по другому чиннику (прагнення до особистісного розвитку і служіння людям). Прагнення до здоров'я мають статус міжфакторних змінних, оскільки вони мають приблизно однакові переваги в обох чинниках. Важливість внутрішніх цінностей (x = 3,74) значно вища за важливість зовнішніх цінностей (x = 3,29; t (182) = 4,69, p≤0,01).

Таблиця 2

Факторна структура життєвих намагань за параметром важливості (n = 183

Життєві намагання

Ф1

Ф2

Особове зростання

0,11

0,80

Прихильність

0,49

0,42

Служіння людям

- 0,04

0,80

Здоров'я

0,57

0,40

Матеріальний успіх

0,85

- 0,16

Популярність

0,54

0,09

Привабливість

0,83

0,06

Відсоток дисперсії, з'ясовної чинником

36,2

20,2


 
 

Цікаве

Загрузка...