WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Особливості агресивної поведінки у підлітків в період вікової кризи - Реферат

Особливості агресивної поведінки у підлітків в період вікової кризи - Реферат

Реферат на тему:

Особливості агресивної поведінки у підлітків в період вікової кризи

Проблема дослідження полягала в тому, щоб вивчити особливості агресивної поведінки у підлітків в період вікової кризи. Як відомо, що агресивна поведінка в найбільшій мірі притаманна підліткам, оскільки є формою самовираження та самоствердження їх особистості в силу того, що в підлітків ще не сформовані в повній мірі соціальні стосунки, комунікативні здібності, структура особистості в цілому. Все це ускладнює стосунки підлітків з соціальним середовищем і агресивність, ворожість та недостатньо розвинутий локус самоконтролю призводять до конфліктної поведінки в соціумі. Як показали дослідження А.Адлера, Бюттера К. та інших, що агресивність невід'ємна якість свідомості людини і організовує її поведінку, що агресивний компонент мотивації - один з основних в поведінці людини, як виживання та адаптація людини. Чи може жити людина без агресивності, ворожості? Адже дитина не народжується агресивною, а навчається агресивним діям, існуючи в соціумі, тобто соціальне оточення саме провокує виявлення ворожості та агресивності у людини.

Як показали дослідження вітчизняних психологів Божович Л.І., Фельдштейна Д. І., що якщо не задовольняються потреби особистості в спілкуванні з дорослими в соціально-орієнтованій формі, то вони починають задовольнятись в соціально-викривленій формі, стихійно-груповому спілкуванні з дворовими компаніями, де панують агресивність, ворожість, тиск на особистість. Іноді і в родині дитина зтикається з тиском, агресивністю, ворожістю, що призводить до кризової поведінки, конфлікту з батьками. Таким взаєминам сприяють негативні емоції і почуття: гнів, страх, ненависть, помста, ворожість.

В нашому дослідженні була розроблена соціальна модель формування позитивних між особових взаємин підлітків з дорослими, зменшення рівня агресивності і ворожості, профілактика агресивної поведінки. ця модель будувалась на припущенні про те, що особливу роль в позитивному розвитку особистості підлітка відіграє провідна діяльність цього віку - інтимно-особистісне спілкування, яке не завжди використовується в спілкуванні в достатній мірі. Так як зовнішні впливи дорослих на поведінку підлітків не завжди знаходять відгук в поведінці дітей, то дорослі часто вдаються до тиску, насиллю над бажанням підлітків і це призводить до підвищення агресивності і ворожості з боку дітей і порушенню між особових взаємин. Необхідно створити такі умови взаємин, що будувались би саме на основі інтимно-особистісного спілкування і взаємо порозуміння і сприяли б переходу зовнішніх впливів у внутрішні спонукання і мотиви моральної поведінки.

В дошкільному дитинстві довірливе спілкування з дорослими приводить до формування у дитини цілісного свідомого уявлення про свою поведінку "буду делать хорошо и не буду плохо", то чому в шкільному віці часто руйнується це свідоме цілісне уявлення про свою поведінку і на його зміну приходить ворожа і агресивна поведінка підлітка? Як зберегти цілісне свідоме і не дати можливості агресивності і ворожості заволодіти поведінкою і душею підлітка. На нашу думку необхідно у дитини починаючи з дошкільного та шкільного віку формувати захисні механізми проти тих чинників соціального оточення, які викликають таку агресивну поведінку особистості, вміння блокувати в собі небажані дії, вміти протистояти дискомфорту, агресивності, ворожості.

Основні завдання нашого дослідження полягали в тому, щоб вивчити особливості агресивної поведінки підлітків в період вікової кризи, дослідити локус контролю самосвідомості, виявити зв'язок агресивності з домінуванням в групі підлітків, виявити причини прояву агресивної поведінки у підлітків. Застосовувались стандартизовані методики, які дали змогу отримати наступні результати, проаналізуємо їх. Так, було виявлено, що молодших підлітків низький рівень агресивності виявлено у 55% учнів, в той час як у середніх підлітків низький рівень агресивності виявлено у 49% учнів, у старших підлітків низькій рівень агресивності виявлено у 11% підлітків. Середній рівень агресивності у середніх підлітків виявлено у 49% учнів, у старших підлітків середній рівень агресивності виявлено у 58% учнів. Високу агресивність виявлено у 29% старших підлітків, тоді як у молодших і середніх підлітків високий рівень агресивності виявлено не було.

Так, високий рівень доброзичливого типу міжособових відносин було виявлено у молодших підлітків у 55% учнів, у середніх підлітків в 35% учнів і низького рівня у 10% учнів. У середніх підлітків високого рівня доброзичливого типу міжособових відношень виявлено у 49%, середнього рівня у 29% і низького рівня у 20%. Серед старших підлітків високого рівня доброзичливого типу міжособових відношень виявлено у 23% учнів, середнього рівня у 42% учнів і низького рівня у 35% учнів. Серед молодших підлітків виявлено 55% учнів з позитивним соціальним статусом і 45% з негативним, серед середніх підлітків виявлено 47% учнів з позитивним соціальним статусом і 53% з негативним, серед старших підлітків з позитивним соціальним статусом виявлено 56% учнів і 44% з негативним. Розподіл підлітків за показниками інтернальності і екстернальності по локусу контролю самосвідомості отримано результати: серед молодших підлітків інтернальних виявлено 65% учнів і екстернальних 35%, серед середніх підлітків інтернальних - 45% і екстернальних 55%, серед старших підлітків інтернальних - 32% і екстернальних 68% учнів.

Так, виявлено, що соціальний статус майже не залежить від екстернального типу локусу контролю, так як тенденція до низької екстернальності відмічена у молодших підлітків, а у старших підлітків є перевага екстернального типу локусу контролю над інтернальним (68% і 32%).

Рівень агресивності пов'язаний з нахилом до екстернальної залежності особливо у старших підлітків. У молодших підлітків виявлено низький рівень агресивності і домінування інтернального локусу самосвідомості. Ця закономірність має підстави для існування і на основі математичного кореляційного аналізу. Так, було виявлено, що коефіцієнт кореляції між рівнем агресивності та прагненням до соціального домінування дорівнює 0,67, між типом локусу контроля (екстернальністю - інтернальністю) та агресивністю виявлено досить слабкий зв'язок 0,26, що свідчить про те, що соціальний локус контролю слабо впливає на проявви агресивності в поведінці.

З метою зниження агресивної поведінки у підлітків в період вікової кризи проводились групові корекційні заняття, індивідуальні бесіди, консультації підлітків з проблеми поведінки і взаємин, методи в комплексі, релаксаційні вправи, аутотренінг, музикотерапія, ігри - драматизації тощо.

Результати контрольних зрізів показали зниження агресивних форм поведінки у підлітків в період вікової кризи.

Таким чином, рівень агресивності може бути пов'язаний з екстернальним чи інтернальним локусом контролю самосвідомості, так як високий рівень агресивності і екстернальний тип локус контроль притаманний більше старшим підліткам, в той час, як молодшим підліткам характерно низький рівень агресивності і домінування інтернального типу локусу контролю самосвідомості.

Література:

  1. Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте. М. 1965.

  2. Бюттер К. Жить с агрессивными детьми. М. 1997.

  3. Фельдштейн Д. Детская агрессивность: психодіагностика и коррекция. М. 1993.


 
 

Цікаве

Загрузка...