WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні особливості пам'яті та уваги молодших школярів - Дипломна робота

Психологічні особливості пам'яті та уваги молодших школярів - Дипломна робота

предметів. Учні при цьому вимовляють уголос назву предмета і записують у рядок початкову літеру назви кожного предмета. Наприклад: "ваза" - "осел" - "лінійка" - "годинник" - "аркуш" - ВОЛГА. Після цього учні відтворюють назви предметів за кодовим словом. Варіант 2. Ведучий задає будь-яке слово (наприклад: весло, ялинка, вовк тощо). Кожен учень, розшифровуючи код, придумує свій індивідуальний набір слів (іменників) і повідомляє групі. Знаходження чисел за таблицями Шульте Мета: визначення обсягу уваги. Дана методика використовується для розвитку темпу сенсомоторних реакцій, особливостей розподілу та переключення уваги дітей, які вже добре знають цифри, легко можуть рахувати в межах кількох десятків. Учневі по черзі пропонується п'ять таблиць, на яких довільно роз-ташовані числа від 1 до 25. Він повинен відшукати їх по порядку, по-казуючи та називаючи їх уголос. Крім кількісної оцінки діяльності, здійснюється і якісний аналіз темпу сенсомоторних реакцій. Слід узяти до уваги, як учень поводився, виконуючи завдання, зокрема, які вербальні та емоційні реакції виявляв. Аналізуючи отримані дані, а також враховуючи особливості вико-нання кожного завдання, можна визначити динаміку нервових процесів, явища фізичної та психічної виснажливості, зокрема, якщо збільшується час виконання кожного наступного завдання, то є підстава припустити наявність підвищеної стомлюваності, нервової виснажливості рівня активної уваги тощо. (Додаток 2.5.) 9 5 11 23 20 14 25 17 1 6 3 21 7 19 13 18 12 24 16 4 8 15 2 10 22 Покажи послідовно числа від 1 до 25, називаючи їх уголос. Можливо дати і такі завдання: - Напиши три перші літери свого імені. - Напиши три перші слова фрази: "Вчора була сонячна погода". - Напишіть "місто Конотоп", але пропустіть усі літери "о". - Накресліть трикутник, але однієї сторони не кресліть. - Напишіть речення "Чудовий Київ у вечірню пору", але другого слова не пишіть. 2.4. Результати показників пам'яті та уваги після корекційно розвивальної роботи. Увага являє собою спрямованість і зосередженість дослідження людини на певних об'єктах і забезпечує вибірковість і глибину психічного відображення дійсності шляхом активізації пізнавальних процесів особистості. Змістом процесу уваги є її вибіркова спрямованість у психічній активності людини. До головних властивостей уваги належать: концентрація, розподіл, переключення, обсяг і стійкість. За допомогою методики Коректурних завдань у модифікації С.Тромбаха (числа) та час зосереджуватися на одному об'єкті без відхилення психічної активності від початкового рівня модифікація М.Антропової (фігурні таблиці) для учнів молодших класів вивчається стійкість уваги, яка характеризує здатність молодшого школяра тривалий. Методика "Коректурна проба" за С.Тромбаховим використовується для визначення стійкості уваги. За допомогою цієї методики, ми можемо побачити який рівень стійкості уваги у кожного учня і запобігти відволіканню дитини від завдання на уроках. На першому етапі тестування учнів других класів, ми отримали такі результати : низький рівень -17,5% (7учнів), середній рівень - 45% (18учнів),високий рівень -37,5% (15 учнів). За цими даними можна зробити висновок, що стійкість уваги була недостатньою. Учні починали виконувати завдання старанно і точно, а потім в роботі з'являються все більше помилок, дитина все частіше відволікається від завдання і починає займатися сторонніми речами. Після корекційно- розвивальної роботи ми проводили другий етап тестування, в наслідок якого отримали такі результати: низький рівень -2,5% (1учень),середній рівень-35% (14учнів),високий рівень -62,5% (25учнів). Таблиця 2.1. Рівень визначення рівнів стійкості уваги. Рівень уваги До прведення тренінгу Після проведення тренінгу Різниця покозників Високий 37,5% (15уч.) 62,5% (25 уч.) 10%(4 уч.) Низький 17,5% (7 уч.) 2,5%(1 уч.) > 15%( 6уч.) Проаналізувавши результати ми можемо зробити такий висновок: після тренінгу кількість дітей з високим рівнем стійкості уваги збільшилася на 25%(10 учнів), з середнім рівнем -10%(4учнів), а з низьким рівнем зменшилась на 15%(6учнів). (Додаток 2.6.) Опрацьовуючи методику по визначенню продуктивності і стійкості уваги "Знайди і викресли" ми отримали такі результати : високий рівень-45% (18учнів), вищий середнього-35% (14уч.), середній- 15% (6уч.), низький- 5% (2уч.). Керуючись даними результатами, ми можемо зробити висновок, що увага піддається періодичному коливанню. Якщо увага нестійка, то якість роботи різко знижується. Після проведення корекційної роботи ми провели повторне тестування і отримали такі результати: високий рівень- 52,5% (21учень); вище середнього- 40% (16учнів); середній- 7,5 (3учні); низький- 0%. Це свідчить про те, що рівень стійкості і продуктивності уваги, учнів молодших класів, значно підріс. Таблиця 2.2. Результати визначення рівня продуктивності і стійкості уваги. Рівень уваги До прведення тренінгу Після проведення тренінгу Різниця покозників Високий 45%(18 учнів) 52,5%(21 учнів) < 7,5% (3 уч.) Вище середнього 35%(14 учнів) 40%(16 учнів) 7,5% (3 уч.) Низький 5% (2 учнів) 0% >5% (2учні) Проаналізувавши отримані результати ми можемо зробити висновок, що учнів з низьким рівнем- зменшився на 5% (2учні); середнім- зменшилося на 7,5% (3учнів); вище середнім -збільшилося на 5% (2учнів); високим рівнем-7,5% (3учнів). (Додаток 2.7.) Для визначення рівня короткочасної відстроченої пам'яті ми використовували методику "Запам'ятовування десяти слів". Опрацьовуючи результати ми отримали такі дані : низький рівень- 8%(4учня); середній- 32% (16учнів); достатній- 36% (18учнів); високий- 25% (12учнів). Після проведення другого етапу нашого дослідження ми можемо зробити висновок, що рівень короткочасної пам'яті зріс. Образи короткочасної пам'яті закріплюються і стають надбанням довготривалої пам'яті, що є дуже важливо. Отже, ми отримали такі результавти: низький рівень- 0%;середній- 24% (12 учнів); достатній- 40% (20учнів); високий- 36%(18 учнів). Таблиця 2.3. Результати визначення рівня короткочасної відстроченої пам'яті. Рівень уваги До прведення тренінгу Після проведення тренінгу Різниця покозників Низький 8% (4 учнів) 0% >8% (4у) Середній 32% (16 уч.) 24% (12 уч.) > 8% (4уч) Достатній 36% (18 уч.) 40% (20 уч.) < 4% (2уч) Високий 25% (12 уч.) 36% (18 уч.) 8% (4учнів); середній- зменшився на 8% (4учнів); достатній- збільшився на 4% (2учнів); високий- збільшився на 11% (6учнів). (Додаток 2.8.) За методикою "Запам'ятай цифрові ряди" ми визначали рівень короткочасної механічної пам'яті. На першому етапі дослідження ми отримали такі результати : добрий рівень-55% (22учнів); задовільний- 25% (10учнів); недостатній- 20% (8учнів). Де було видно низький рівень короткочасної пам'яті. Після проведення корекційно-розвивальної роботи ми отримали кращі показники, а саме: добрий рівень- 75% (30учнів); задовільний- 22,5% (9учнів); недостатній-

 
 

Цікаве

Загрузка...