WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні особливості пам'яті та уваги молодших школярів - Дипломна робота

Психологічні особливості пам'яті та уваги молодших школярів - Дипломна робота

Дипломна робота Психологічні особливості пам'яті та уваги молодших школярів Зміст Вступ………………………………………………………………………………3 Розділ 1. Психологічні особливості пам'яті та уваги дітей молодшого шкільного віку. 1.1. Мимовільна та довільна пам'ять дітей молодшого шкільного віку…………………………………………………………………………..……..7 1.2. Удосконалення пам'яті в молодшому шкільному віці………………………………………………………………………….…….11 1.3. Увага, як основний компонент розумової працездатності…………………………………………………………….…….23 Висновки до першого розділу…………………………………………..............30 Розділ 2. Дослідження пам'яті та уваги школярів початкової школи. 2.1. Дослідження пам'яті дітей молодшого шкільного віку……………………………………………………………………………… 32 2.2. Дослідження уваги дітей молодшого шкільного віку………………………………………………………………………………..38 2.3. Методики корекційно- розвивальної роботи в напрямку покращення пам'яті і уваги молодших школярів…………………………………………………………………..……..43 2.4. Результати показників пам'яті та уваги після корекційно- розвивальної роботи……………………………………………………………………………50 Висновки до другого розділу…………………………………………………..54 2.5. Рекомендації для покращення пам'яті та уваги молодших школярів……………………………………………………………………..…...57 Загальні висновки ………………………………………………………………66 Список літератури та використаних джерел ………………………….………67 Додатки…………………………………………………………………………..70 Вступ Актуальність теми. Початок молодшого шкільного віку визначається моментом вступу дитини до школи. За останні роки, у зв'язку з переходом до навчання з 6 років і введенням чотирирічної початкової школи, Нижня межа даного вікового етапу перемістилася і багато дітей стають школярами починаючи не з 7 років, як раніше, а з 6 років (Наказ №204 від 07.04.2005р., Міністерством освіти і науки України). Початок навчання характеризується різноманітними складностями та проблемами, які виникають перед першокласниками і пов'язані з якісно новою, складною соціальною роллю, яку вони починають виконувати. Для того щоб дитина успішно вчилася, необхідно допомогти її у розвитку психічних процесів та установленні психічних функцій. Для цього необхідно знати психологію молодшого шкільного віку, яка базується на особливостях розвитку теоретичного мислення, пам'яті, процесах сприйманнях, уваги, здібності до саморегуляції, усвідомленні свого особистого відношення до світу, на зміні змісту внутрішньої позиції дітей, на зміні самооцінки, саме у цей вік складається характер та формується інтерес до змісту учбової діяльності, до одержання знань. Для успішного навчання в школі та належного засвоєння матеріалу, який вивчається на уроках, велику роль відіграє відповідний рівень розвитку уваги, пам'яті молодших школярів. У сучасних умовах експериментальні пошуки вітчизняних учених зосереджені на кількох напрямках. Один з провідних напрямків - це дослідження особистісних характеристик (відповідальність, активність, творчість, особливості уваги, пам'яті, мислення, емоцій тощо), які впливають на динаміку розумової працездатності особистості (М.Антропова, А.Здравомислов, В.Зінченко, К.Чуревич, Ф.Ерісман, Л.Коломинський, Г.Костюк, О.Лурія, В.Правдолюбов, К.Смирнов, Ф.Телятник) Другий напрямок досліджень пов'язаний з вивченням зовнішніх факторів ( організація та обладнання робочого місця, освітлення, температура, середовище для праці та відпочинку, режим праці та відпочинку, поєднання розумового навантаження та рухової активності, чергування видів праці за рівнем складності тощо), які впливають на ефективність розумової праці особистості ( І. Александрова, Б.Андреєв, М.Антропова, Е.Білостоцька, Е.Вайнруб, М.Виноградов, І.Дьягенко, В.Крижанівска, В.Левін). Дослідження науковцями цього напрямку мають на меті виявити оптимальні умови середовища праці та вдосконалити їх відповідно до Встановлених типологічних особливостей її виконавців. В нашому науковому дослідженні ми опиралися на здобутки учених першого напрямку. Об'єктом дослідження є пам'ять та увага молодших школярів. Предметом дослідження - психологічні особливості пам'яті та увага початкової школи. Мета дослідження - експериментально дослідити психологічні особливості пам'яті та уваги молодших школярів під час навчального процесу до проведення і після проведення корекційних занять. Для реалізації даної мети нам було поставлено наступні завдання: 1. Здійснити теоретичний аналіз питань психологічних особливостей пам'яті та уваги молодших школярів. 2. Дослідити особливості встановлення показників пам'яті та уваги учнів молодшого шкільного віку, впродовж їх навчання в другому класі сучасної загальної середньої школи. 3. Встановити психологічні особливості пам'яті та уваги молодших школярів до проведення і після проведення корекційних занять. 4. Розробити методичні вказівки та поради для вчителів школи та батьків молодших школярів. Теоретико - методологічною основою дослідження є : вітчизняні концептуальні положення щодо формування та розвитку особистості ( К.Абульханова-Славська, Б.Ананьєв, А.Асмолов, У.Бех, Л.Божович, Б.Братусь, Л.Виготський, Г.Костюк, С.Максименко, В.М'ясищев); положення гуманістичної психології про сутність особистості та актуалізації особистісного потенціалу ( Р.Берне, А.Маслоу); положення теорії функціональних систем ( П.Анохін, М.Антропова, А.Зравомислов, Ф.Ерісман, Л.Коломинський, Б.Теплов, О.Скрипченко, К.Смірнов). Методи дослідження: - теоретичні : історико- логічний; аналіз; синтез; порівняння; - діагностичні : методика розвитку довільної уваги, методика для покращення словесно-логічної пам'яті , методика розвитку зорової пам'яті, методика розвитку оперативної пам'яті та уваги, методика підвищення продуктивності пам'яті. База дослідження : Коломийський НВК №10 Івано- Франківської області. Дипломна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загального висновку, переліку використаної літератури та додатків. РОЗДІЛ 1. Психологічні особливості пам'яті та уваги дітей молодшого шкільного віку. 1.1. Мимовільна і довільна пам'ять дітей молодшого шкільного віку. Роль пам'яті у розвитку дитини важко переоцінити. З її допомогою вона засвоює знання про навколишній світ і саму себе, набуває різноманітні вміння і навики. Робить це, в основному, мимоволі. Дитина зазвичай не ставить перед собою мети щось запам'ятати, інформація, яка надходить до неї, запам'ятовується якби сама по собі. Правда не будь-яка інформація: легко запам'ятовується те, що приваблює своєю яскравістю, незвичайністю, що справляє найбільше враження, що цікаве. Пам'ять - форма психологічного відображення, яка полягає в закріпленні, збереженні та наступному відтворенні минулого досвіду. Пам'ять можна визначити як психофізіологічний процес, який виконує функції запам'ятовування, збереження і відтворення матеріалу[37,218].Уже в немовлят пам'ять виступає в своїй елементарній формі - запам'ятовування і подальшомурозпізнаванні життєво-важливих для дитини впливів. На ранніх етапах розвитку пам'ять включена в

 
 

Цікаве

Загрузка...