WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні умови становлення ідентичності у підлітковому віці - Курсова робота

Психологічні умови становлення ідентичності у підлітковому віці - Курсова робота

самооцінка) набувають стабільності та визначеності. Соціалізація, біологічно детерміновані задатки, набутий досвід можуть чинити як позитивний, так і негативний вплив на особистісний розвиток. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТАНОВЛЕННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ 1.1 Методики вивчення структури ідентичності та особливостей її становлення в юності Теоретичні положення, розглянуті вище, були перевірені нами в ході практичного дослідження. Відповідно до розмежування в структурі ідентичності двох основних компонентів (змістовного та оціночного), наше дослідження включало два етапи: 1. Дослідження змісту образу Я. 2. Дослідження рівня самооцінки. На першому етапі дослідження була використана методика на само презентацію особистості "Хто Я?". Досліджувані у формі вільної розповіді описували себе, свої переживання та мрії. Р.Бернс визначає самозвіт як найінформативніший та найдоступніший інструмент вивчення образу Я особистості, незважаючи на суб'єктивність поданої інформації та можливу дію механізмів психологічного захисту, що спонукає досліджуваного "прикрашувати" та виправдовувати себе. На основі узагальнення даних самоопису та самозвіту досліджуваних робився висновок про зміст їхньої самосвідомості. Дослідження проводилось на базі Великоключівської ЗОШ І - ІІІ ступенів ( с. Великий Ключів Коломийський району Івано - Франківської області )та Коломийської спеціалізованої школи І - ІІІ ступенів №6 (м. Коломия Івано - франківської області ). В ньому взяли участь 52 учні випускних класів, зокрема, 23юнаки та 29 дівчат. Метою другого етапу нашого дослідження було виявлення рівня самооцінки як одного з основних компонентів структури ідентичності. В дослідженні використовувалась методика особистісного диференціалу Чарльза Осгуда (1957). Метод дозволяє виявити рівень самоповаги та оцінити суб'єктивне переживання різниці між Я - ідеальним та Я - реальним. Методика включає двадцять біполярних шкал прикметників, які відображають якості особистості (ДОДАТОК 1). По кожній шкалі піддослідний відмічає одне із числових значень від - 3 до 3. Ця оцінка відображає вираженість певної ознаки і характеризується двома показниками: спрямованість від початку координат (нейтральна відмітка 0) та віддаленістю від початку координат. Досліджувані оцінювали особистісні якості, реально їм притаманні (на їхню думку) та відмічали той рівень, який вони бажали би досягнути. В дослідженні взяли участь 45 учнів 11 - А та 11 - В класів Коломийської спеціалізованої школи І - ІІІ ступенів № - 6. З метою заохочення відвертості та об'єктивності старшокласників дослідження було анонімне. 2.2 Особливості змісту ідентичності у підлітковості. 2.2.1 Зміст образу Я у підлітковості Як з'ясувалося в ході дослідження, провідними компонентами образу Я старшокласників є "Ставлення до себе "(77 %) та "Ставлення до майбутнього" (23 %) (СХЕМА 1). Компонент "Ставлення до майбутнього" у самосвідомості молодих людей репрезентований через категорії: "Майбутня сім'я", "Подальше навчання", "Професійна кар'єра", "Матеріальне благополуччя" (ДОДАТОК 2). Провідними категоріями компоненту є "Професійна кар'єра" (9,6 %) та "Подальше навчання" (7,6 %), що природно на передодні закінчення школи. Питання про "Майбутню сім'ю"(2 %) та "Матеріальне благополуччя" (3,5 %) не є значними для старшокласників. Компонент "Ставлення до майбутнього" в змісті ідентичності учнів Коломийської спеціалізованої школи № 6 є більш значущим (28,% %), ніж старшокласників ЗОШ (21 %) (ДОДАТОК 3). Як показали результати дослідження категорії "майбутня сім'я" та "Матеріальне благополуччя" зовсім не представлені в структурі образу Я учнів сільської школи. Для учнів Коломийської спеціалізованої школи № 6 найважливішою перспективою майбутнього є можливість подальшого навчання, підвищення свого освітнього рівня (8,3 %) та досягнення матеріального благополуччя (6,5 %). Учні ЗОШ найбільш значимою категорією у "Ставленню до майбутнього" виділили "Професійну кар'єру" (14,4 %). Вони вже визначили яку професію будуть здобувати та які шляхи реалізації цього наміру найбільш прийнятні для них. Коли розглянути структурний компонент ідентичності "Ставлення до себе", то можна виділити характеристики: "Я - соціальне", "Я - фізичне", "Я - психологічне" (ДОДАТОК 4). Провідною категорією компоненту є "Я - соціальне"(57 %), коли досліджувані більшою мірою актуалізують у самосвідомості свої соціальні якості ("Я - старшокласник", "Я - син", "Я - друг" і т.д.). Важливе місце у самосвідомості старшокласників займає категорія "Я - фізичне" (15 %), яка репрезентована через самооцінку антропометричних властивостей, зовнішності. Малозначущою категорією є "Я - психологічне" (5 %). Як свідчать результати психологічні, внутрішні особливості ще не зайняли належне місце у структурі ідентичності. При порівнянні отриманих результатів було виявлено, що компонент самосвідомості "Ставлення до себе" є більш значимим для дівчат (79 %), ніж для юнаків (74,6 %) (ДОДАТОК 5). Зміст ідентичності дівчат більшою мірою визначається такими аспектами як "Я - фізичне" (16 %) та "Я - психологічне" (3,6 %) є дещо нижчою. Отже, ідентичність відображає суб'єктивні уявлення та внутрішню сутність людини. Відповідно до ракурсу індивідуального самосприйняття людина будує поведінку та проектує своє життя. Критеріями адекватної ідентичності визначаємо сформованість індивідуальної системи ціннісних орієнтацій, особистісну рефлексію, на базі яких відбувається становлення основних структурних компонентів ідентичності: зміст образу Я та самоповага. Для підлітковості характерна зосередженість на своєму внутрішньому світі, на своїх переживаннях. Підлітковість - період ціннісного самовизначення, формування життєвих перспектив, проте, як свідчать результати нашого дослідження, майбутнє ще не інтеріоризувалося у самосвідомості більшості молодих людей, не стало надбанням Я. В змісті образу Я старшокласника домінуючими є соціальні якості, що відображають виконання соціальних ролей, приналежність до певних соціальних груп. В юності членство в групах ровесників є одним із найважливіших чинників хорошого самопочуття та самосприйняття. Важливе місце у самосвідомості займають фізичні якості, що обумовлено підвищеними вимогами до власної зовнішності. Психологічні якості не усвідомлюються, не диференціюються молодою людиною, що ускладнює процесстановлення адекватної ідентичності. Усвідомлення та виділення "Я - психологічного" у самосвідомості особистості значною мірою визначається рефлексивними можливостями людини. Тому для того, щоб полегшити процес становлення адекватної ідентичності у підлітковості треба розвивати рефлексивні здібності у молодих людей. 2.2.2 Афективний компонент ідентичності у старшокласників Було виявлено, що для більшості старшокласників притаманний високий рівень самооцінки - 43 % (СХЕМА 2). Дуже завищена самооцінка у 24 % досліджуваних, та знижена - у 7 %. Результати свідчать, що тільки для 26 % старшокласників притаманний середній,

 
 

Цікаве

Загрузка...