WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні умови становлення ідентичності у підлітковому віці - Курсова робота

Психологічні умови становлення ідентичності у підлітковому віці - Курсова робота

Курсова робота Психологічні умови становлення ідентичності у підлітковому віці ЗМІСТ Зміст…………………………………………………………………………………..1 Вступ………………………………………………………………………………….2І.ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИЧНОСТІ У ПСИХОЛОГІЇ. 1.1 Сутність та зміст поняття "ідентичності"……………………………………...5 1.2 Характеристика основних структурних компонентів ідентичності………………………………………………………………………...18 1.3 Підлітковий вік як актуальний період становлення ідентичності………………………………………………………………………...36 Висновки до І - розділу 44 ІІ.ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТАНОВЛЕННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ 2.1 Методи вивчення структури ідентичності та особливостей її становлення у підлітковому віці…………………………………………………………………...46 2.2 Особливості змісту ідентичності у підлітковому віці 2.2.1 Зміст образу Я у дошкільному віці………………………………………….47 2.2.2 Афективний компонент ідентичності у підлітків ……………………….50 Висновки до ІІ - розділу 52 ВИСНОВКИ………………………………………………………………………...53 СПСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………………..55 ДОДАТКИ…………………………………………………………………………..59 ВСТУП В умовах сучасного українського суспільства питання про формування особистості, становлення її ціннісно-смислової сфери , навичок цілепокадання та діяльного становлення до свого життя є актуальним та життєво важливим. Упішне функціонування та цінностями кокретної людини, яка здатна протиставляти соціуму свою волю та свої бажання, здатна захистити свої права та здійснювати свідомий життєвий вибір.Тому актуальності на сьогоднішній день набуває питання формування та розвитку особистості, становлення її ідентичності. Ідентичність - це усвідомлення само тотожності, цілісності та неперервності в часі власної особистості. Це - серцевина, що забезпечує постійність особистості при змінах в оточуючому світі та при зміні власних поглядів, установок і можливостей. Питання змісту та механізмів становлення ідентичності розглядали багато авторів (З.Фрейд, К. Юнг , А. Адлер, Р. Кеттел, Р.Бернс, К.Роджерс, Е. Фром). Ідентичність визначається як центральний конструкт самосвідомості, що детермінує особливості само сприйняття та самоконтролю, ставлення до інших людей та поведінку особистості. Механізмом формування ідентичності в онтогенезі є ідентифікація, як процес само ототожнення з іншою людиною, групою та цінностями , що існують у суспільстві. Тобто, становлення ідентичності відбувається в суспільному контексті з урахуванням всіх обставин життя конкретної людини. Дослідження А.Д.Андреєво, Л.І.Божович, Л.С.Виготського, І.В.Дубровіної, К.Левіна, Ж.Піаже, О.М.Прихожан, Д.І.Фельдштейна та інших свідчать, що підлітковий вік є періодом самовизначення, теоретизування та розвитку рефлексії, становлення ідентичності, що дає особистості можливість обмірковувати, структурувати,планувати свій життєвий шлях. Найважливішим новоутворенням дошкільного віку є готовність до життєвого самовизначення. Його передумовою є розвиток пізнавальної, емоційно-вольової,ціннісної сфер особистості, а також становлення адекватної та позитивної ідентичності. Нові когнітивні можливості особистості у підлітковому віці надають рефлексивного характеру самосвідомості. Розвиваються рефлексивні складові, а саме особистісна рефлексія, зміст уявлень про Я, механізми диференціації та інтеграції індивідуального досвіду .. Такі характеристики зумовлюють розвиток адекватної ідентичності в дошкільному віці, який значною мірою буде визначати все подальше життя індивіда. Процес становлення ідентичності передбачає високий рівень розвитку особистісної рефлексії, на основі якої в процесі ідентифікації з цінностями формується в індивіда уявлення про своє Я. Нові інтелектуальні здібності та набутий досвід дають можливість формувати індивідуальну систему ціннісних орієнтацій на основі уявлень про своє Я. Є категорія молодих людей, у яких становлення ідентичності проходить із значними труднощами. Це зумовлено тим, що особистість у період підліткового віку , коли вибір ідентичності стає необхідним, реально виявляється не готовою до цього,оскільки несформованість рефлексивних складових самосвідомості ускладнює процес становлення індивідуальної системи ціннісних орієнтацій, що призводить до аномальних ліній розвитку ідентичності. У такій ситуації молода людина не може виробити систему цілей, планів, ідеалів, завершити психологічне самовизначення. В силу зазначених обставин питання становлення ідентичності у дошкільному віці становить не тільки теоретичний, але й практичний інтерес, що зумовило вибір теми нашого дослідження: "Психологічні умови становлення ідентичності у підлітковому віці". Можна виділити такі завдання: 1. Здійснити теоретичний аналіз концептуальних підходів до проблеми особистісного самовизначення. 2. Виявити структурні компоненти ідентичності та особливості їх становлення. 3. З'ясувати механізм впливу самооцінки на зміст ідентичності. В дослідженні були використані методи: вивчення та теоретичний аналіз літератури по даній темі, методики психологічної діагностики особистості, методи математичної обробки результатів дослідження. Теоретичне значення роботи: систематизовано погляди на структуру та етапи становлення ідентичності, здійснено аналіз механізмів формування структурних компонентів ідентичності; розкрито особливості становлення ідентичності у підлітковому віці. Практичне значення: проаналізовано особливості та сприятливі чинники становлення ідентичності у дошкільному віці на експериментальному матеріалі; випробувано систему діагностики особливостей становлення адекватної ідентичності у дошкільному віці; отримано результати, які дають можливість поглибити розуміння проблеми особистісного самовизначення у ранній юності. 1. ТЕОРИТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИЧНОСТІ У ПСИХОЛОГІЇ 1.1 Сутність та зміст поняття "ідентичність" Одним із центральних понять психології особистості є Я, під яким розуміється змістовно - динамічний аспект самосвідомості як переживання безперервної самототожності та цілісності людини [53]. Я - компонент особистості, що містить різні уявлення та образи про себе, свої якості в теперішньому та в майбутньому, а також - відношення до себе, до різних сторін своєї особистості. Один із аспектів Я особистості - ідентичність , замість як стан усвідомлення індивідуальної самототожності, наступності та єдності які формуються на основі ототожнення себе з цінностями, що існують у суспільстві. Серед відомих теоретиків психології особистості (А.Адлер, Г.Олпорт Р.Кеттел, К.Роджерс, З.Фрейд, К.Юнг) поняття ідентичності розглядається як конструкт, який забезпечує цілісність, тотожність власної особистості. У вітчизняній психології поняття"ідентичність" донедавнього часу практично не використовувалося, воно не було предметом ні практичного, ні теоретичного вивчення. Тільки

 
 

Цікаве

Загрузка...