WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Професійне самовизначення старшокласників в умовах профільного навчання - Дипломна робота

Професійне самовизначення старшокласників в умовах профільного навчання - Дипломна робота

виразну картини його ситуації. Якщо в процесі бесіди стає зрозумілим, що прийнята клієнтом система цінностей заважає йому адаптуватися до соціальної дійсності і є причиною деструктивної самооцінки, мотивів, механізмів саморегуляції, профконсультант повинен "повести" за собою клієнта в пошуку цінностей, які відкривали б нові перспективи в його розвитку. В результаті такої роботи поступово відновлюється внутрішня цілісність особистості клієнта, створюються передумови для відтворення порушених функцій його "Я". В цей момент важливо установити й підтримати всі позитивні сторони особистості клієнта, використовуючи їх для підвищення самооцінки й укріплення впевненості в собі. Для цього слід використовувати психотерапевтичні техніки, якими володіє профконсультант, і які вважає доцільними на даному етапі бесіди. ? ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ Профорієнтаційний вибір школярів розвивається передусім у напрямку посилення довільності, зростання можливостей свідомого керування та збільшення обсягу смислової, словесно-логічної пам'яті. Змінюється співвідношення можливості і потреби у тій чи іншій професії. Дослідні дані свідчать, що при вмілому керівництві навчальною діяльністю старші школярі вже можуть виділяти у зрозумілому для них опорні думки, пов'язати їх між собою і завдяки цьому оприділятися у виборі майбутньої професії. Однак без педагогічної допомоги діти, як правило, використовують тільки найпростіший спосіб довільного вибору професії. Спроби вибору професії продуктивніші якщо погляди дітей збігаються з батьківським вибором. В психології існують різні визначення особистості, які сформульовані представниками різних шкіл і напрямків. Кожна школа обґрунтовує своє визначення. Згідно з поглядами більшості вітчизняних психологів, особистість визначається як інтегральне поняття, яке характеризує людину в якості об'єкта і суб'єкта біосоціальних відносин, що поєднує в собі загальнолюдське, соціально-специфічне та індивідуально-неповторне. Складовою професійно-обумовленої структури особистості є професійно-значущі психофізіологічні властивості, розвиток яких відбувається в процесі засвоєння діяльності. Вибір професії залежить і від доступності та посильності навчальних завдань, поставлених перед учнями, а також від уміння вчителя так організувати процес навчання, щоб охопити ними усіх учнів класу. Однією причиною нестійкості вибору професії у цьому віці є передусім не усвідомлення дітей, зумовлена як недосконалими методиками навчання, так і рівнем їхньої готовності до навчальної діяльності, нездатністю перебороти труднощі. Станом здоров'я тощо. ? РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИЯВУ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНЯ НА УРОЦІ. На першому етапі дослідження учителям-предметникам пропонується заповнити таблицю прояву здібностей. Сформованість в учня якостей, перерахованих у лівій частині таблиці, оцінюється за трьохбальною систе-мою: 3 - високий рівень розвитку, 2 - середній, 1 - низький. При оцінці пункту "успішність навчання" можна поставити типову для учня оцінку (за 12-бальною системою). Прізвище, ім'я учня______________________________________ Вік______________________ Клас ________________________ Перелік здібностей 1 2 3 1. Інтерес до предмету 2. Здатність до навчання: o засвоює матеріал швидко і добре - 3; o повільно і добре - 2; o повільно і погано - 1. 3. Успішність навчання 4. Здатність до засвоєння теоретичного матеріалу 5. Здатність до засвоєння практичного матеріалу 6. Увага на уроках 7. Емоційна стійкість 8. Охайність виконання завдань 9. Позакласна активність із предмету 10. Фізична витривалість 11. Працює на уроці 12. Наполегливість у переборюванні труднощів 13. Кмітливість у роботі 14. Ручна умілість, швидкість, координація рухів Рекомендації щодо вибору напрямку професійної діяльності, профілю УПК чи ПТУ:________________________________________________________ На основі таблиць, заповнених учителями, наприклад, математики, української мови, літератури, економіки, правознавства, профорієнтатор складає зведену таблицю проявів здібності конкретного учня. Отримані результати обов'язково співвідносяться з даними професійної спрямованості учнів. ? 2.1. Форми та методи профорієнтаційної роботи зі школярами Основним джерелом поповнення трудових ресурсів у всіх сферах виробництва в сучасних умовах є випускники шкіл, тому профорієнтаціна робота з учнями, особливо випускниками загальноосвітніх шкіл, є такою важливою. Випускнику школи нелегко уявити собі потребу виробництва в кадрах, Дослідити запити суспільства на ту чи іншу професію, спрогнозувати свою майбутню професійну діяльність, побачити свої реальні можливості працевлаштування, зрозуміти специфіку тієї чи іншої професії, правильно оцінити свої нахили та здібності. Дослідження психологів вказують, що 50% здібностей людини передається по спадковості (окремі вчені вважають, що 80%). Інтелект дитини формується до 10-12 років, тому психологу чи вихователю необхідно знати все, що може впливати безпосередньо чиопосередковано на розвиток дитини. Психолог повинен мати інформацію про батьків дитини, про умови, в яких зростає дитина, про взаємини в сім'ї, соціальні установки, духовно-моральну атмосферу тощо. З іншого боку, статистика доводить, що продуктивність праці працівників, які за своїми якостями відповідають вимогам професії, в середньому на 20-40% вища, ніж у тих, хто цим вимогам не відповідає, а серед працівників, які часто змінюють місце роботи, 40% це ті, що обрали роботу не за здібностями. Із сказаного вище зрозуміло, чому такою важливою є профорієнтаційна робота саме із школярами і чому цей напрямок навчально-виховної роботи ніколи не втратить своєї актуальності. Для успішного здійснення профорієнтації, зокрема для реалізації виділених вище завдань, необхідно, щоб профорієнтаційна робота проводилась комплексно, у тісному взаємозв'язку сім'ї, школи, вузу тощо. Відповідальність за організацію профорієнтаційної роботи в школі несе директор, який відповідає за: o планування та прогнозування розвитку профорієнтації, її актуальності в умовах сучасної школи; o розробку змісту профорієнтаційної роботи з учнями; o готовність випускників школи до свідомого професійного вибору; o створення кабінету профорієнтації; o вивчення професіограм; o вивчення особистості кожного учня з метою надання допомоги у його подальшому професійному самовизначенні; o налагодження контактів з батьками для вироблення спільного рішення щодо майбутньої долі кожної дитини. В кожній школі створюється рада з профорієнтаційної роботи, яка працює під безпосереднім керівництвом директора. До цієї ради входять заступник директора з навчально-виховної роботи, класні керівники та вчителі-предметники випускних класів, представники підшефних підприємств та профтехучилищ, з якими співпрацює школа. Завідувач кабінетом (як правило психолог), підтримує зв'язок з усіма вчителями школи, проводить з ними семінари та консультації. Профорієнтаційну роботу на різних рівнях у школі проводять: o вчителі-предметники; o класні керівники; o шкільний лікар; o психолог; o соціальний педагог. До неї залучаються батьки та засоби масової інформації. Важливо, щоб у кожному класі був

 
 

Цікаве

Загрузка...