WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Професійне самовизначення старшокласників в умовах профільного навчання - Дипломна робота

Професійне самовизначення старшокласників в умовах профільного навчання - Дипломна робота

майбутнє. Слід відзначити, що клієнти, які звертаються за консультацією, надзви-чайно різні за віком, статтю, соціальним положенням, структурою цінностей, темпераментом тощо. Власне, кожний клієнт неповторний. Але профконсультант має допомогти кожному професійно визначитися, навчитися так узгоджувати свої "хочу", "можу", "маю" і "потрібно", щоб відчула себе відповідальним за своє професійне життя, професійну долю. Важливою передумовою успішного вирішення проблем особистості щодо професійного самовизначення є уміння зіставляти свої: o "хочу" - бажання, прагнення, наміри, інтереси, ціннісні орієнтації (в основному виконують спонукальну роль, забезпечують суб'єкта вибору професії енергетичною напругою); o "мозку" - пізнавальні та інтелектуальні можливості (планування та розгортання програми, інформаційне забезпечення); o "маю" - стійкі психофізіологічні, характерологічні та фізичні влас-тивості (виконавча і регуляторна сторони діяльності особистості). Необхідно зауважити, що і профконсультант, і клієнт повинні пам'ятати, професійне самовизначення особистості визначається і таким фактором, як "потрібно" (виконує в основному корекційну функцію), що є трансформацією тих вимог, які пред'являються особистості соціальним середовищем і ринком праці. Від усвідомлення саме цих факторів, їх уз-годження, якісних і кількісних характеристик, взаємодії залежить успішність професійного вибору, освоєння тієї чи іншої професії і наступної професійної діяльності. Саме через ці механізми-фактори, на їх основі і за їх участі можливе надання допомоги особистості в професійному самовизначенні. Головна концептуальна ідея, покладена в основу проведення проф-консультаційної бесіди - розгляд її як засобу активізації професійного самовизначення особистості, суб'єкта власного професійного і життєвого вибору. Завдання профконсультаційної бесіди полягає в актуалізації внутрішніх резервів, можливостей для самореалізації в професійному просторі, формуванні в людини здатності самостійно приймати рішення щодо вибору чи зміни професії та розв'язувати інші проблеми. Основою такого підходу є принцип гуманізації, опора на можливості й індивідуально-психологічні ресурси особистості, акцент на самоформування, вибір власного професійного шляху, способів і засобів індивідуального розвитку. Тобто, особистість повинна бути здатною формувати, створювати себе сама, свою індивідуальність, уміти переосмислити власну сутність. У цьому людині в процесі профконсультаційної бесіди необхідно допомогти, але ні в якому разі не вирішувати за неї її проблеми. Багато турбот і додаткових проблем завдають профконсультанту збу-джені й роздратовані клієнти. .Якщо людина знаходиться в такому стані, викликаному невизначеністю проблеми професійного майбутнього, не-впевненістю в собі чи зневірою в успіх, горить бажанням виразити свою точку зору на ситуацію - необхідно просто уважно вислухати її, не пере-биваючи розповідь своїми зауваженнями. Іноді стан збудливості, тривожності може спричинити впевненість в унікальності свого випадку, виключності проблеми, яку, на думку клієнта, неможливо вирішити. Особливим супутником у таких випадках є нудьга, переважно емоційне реагування на минулу травматичну подію. У таких випадках необхідно дати можливість людині виговоритись і виразити свої почуття, майже не втручатися у розповідь, ні в якому разі не вступати в суперечки. Єдиний спосіб досягти найкращого результату в суперечці, це ухиляння від суперечки. Такому клієнту важливо відчути значимість, знати, що його розуміють і приймають його проблему. Якщо профконсультант бажає, щоб профконсультаційна бесіда мала позитивний ефект, він повинен намагатися отримати якнайбільше інформації про свого клієнта, його емоційний стан, проблеми; подумати, як у цій ситуації підняти його самооцінку, почуття власної гідності. Уявімо собі клієнта, який після тривалого безрезультативного пошуку роботи, спустошений і розчарований, прийшов до профконсутьтанта. Подумки (і не тільки) він проклинає все на світі. Профконсультант насам-перед має дізнатися про його клопоти і неприємності. Щоб пом'якшити ситуацію, часто досить однієї фрази: "Так, ви пережили багато неприєм-ного". Людина відчує, що є хтось, хто їй співчуває і прагне допомогти, кому можна повідати свої проблеми. З'ясувавши проблеми клієнта, корисно для обох ще раз сформулювати центральну проблему (вибору, зміни професії, місця роботи, перенавчання). Такі спільні дії викликають у безробітного почуття впевненості - з ним консультуються, проблема хоч і важлива, але все-таки її буде вирішено. Отже, щоб мати позитивний результат від бесіди, профконсультант, насамперед, має оптимізувати психологічний стан клієнта, допомогти в подоланні внутрішніх конфліктів, а вже потім активізувати внутрішній по-тенціал і допомагати у вирішенні проблеми професійного майбутнього. Програма профконсультаційної бесіди має з'ясувати: - мотиви вибору чи зміни професії; - ступінь сформованості професійного плану; - професійну спрямованість і ціннісні орієнтації; - професійні інтереси; - індивідуально-психологічні властивості особистості клієнта. Щоб зібрати повну інформацію щодо цих питань, профконсультант повинен уміти: o визначати психологічний стан клієнта і його індивідуально-психо-логічні особливості; o спрямовувати бесіду в потрібне русло, спонукати клієнта говорити по суті; o уважно вислухати клієнта і зрозуміти, про що він говорить; o уникати конфліктних ситуацій у процесібесіди; o правильно формулювати запитання; o правильно інтерпретувати отриману в процесі бесіди інформацію й давати адекватні поради і рекомендації. Під час бесіди профконсультант формує взаємини з клієнтом у відпо-відності з основними принципами проведення бесіди, що є необхідною умовою її успішності. 1. Необхідно уникати впливу (як негативного, так і позитивного) своїх оцінок клієнта. Клієнт не може бути "неприємним" профконсультанту, як би він не був. Слід без осуду й образ реагувати на негативні прояви клієнта, навіть якщо вони адресовані профконсультанту. Необхідно розуміти, що вияв негативних емоцій - це ознака наявності у клієнта стану напруженості, викликаного його проблемами, і вони не адресовані особисто профконсультанту. Тому слід уміти відсторонюватися від негативних емоцій клієнта. 2. Профконсультант має бути доброзичливим до кожного клієнта, бо той потребує допомоги й підтримки. 3. Рівноправність у стосунках профконсультанта й клієнта, їх взаємодія як двох людей, кожен з яких має право на власну думку і повинен приймати рішення самостійно. 4. Спілкування профконсультанта з клієнтом має бути безпечним, без додаткового психотравмуючого впливу на клієнта. 5. У процесі бесіди слід уникати вживання незрозумілих для клієнта спеціальних термінів і виразів, намагатися говорити конкретно й просто, орієнтуючись при цьому на соціокультурний рівень клієнта, на його життєві та професійні уявлення. Перейдемо до розгляду власне профконсультаційної бесіди, особистіс-но орієнтованого спілкування, в процесі якого здійснюється загальне орі-єнтування у проблемах клієнта, пов'язане з його професійними планами (вибір чи зміна професії, місця роботи, перенавчання), надається допомога

 
 

Цікаве

Загрузка...