WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Професійне самовизначення старшокласників в умовах профільного навчання - Дипломна робота

Професійне самовизначення старшокласників в умовах профільного навчання - Дипломна робота

психологічні особливості відповідали вимогам професії. Домінував не підбір професії для людини, а навпаки, здійснювався пошук людини, яка б відповідала вимогам професії, тобто профвідбір. Причиною такого стану справ було те, що замовниками профконсультаційних послуг були організації, які намагалися, в першу чергу розв'язати свої проблеми пошуку і підбору кадрів і не турбувалися про інтереси та долю людини. Вивчаючи проблему профпридатності Є.О.Клімов наголошував, що найбільш загальною ознакою профпридатності є успішність діяльності та задоволення вибраним шляхом, домінування позитивних функціональних станів під час професійної діяльності (таких як внутрішня мобілізація, бадьорість, хороше самопочуття, приємні емоційні переживання від контактів як з предметним, так і з соціальним середовищем). Є.О.Клімов розробив класифікацію професійної придатності на основі виділення психологічних та медичних передумов успішності в певному виді діяльності: o придатність до діяльності за умови відсутності будь-яких протипоказань; o непридатність (тимчасова або постійна, що не піддається подоланню), причиною якої може бути наявність відхилень в здоров'ї, що не сумісні з вимогами професії; o придатність при відсутності протипоказань та відповідності стану здоров'я і особистісних якостей особи певній професії; o поклик людини до певного виду діяльності - вищий рівень професійної придатності, який характеризується наявністю виражених ознак відповідності людини вимогам діяльності Климов Є.О. виділив такі основні структурні компоненти придатності людини до діяльності: 1. Громадянські якості: - відношення до суспільства, моральність та духовний розвиток працівника, особливо в таких професіях, як вчитель, вихователь, суддя, керівник; 2. Відношення до праці, до професії, інтереси схильність до певної сфери діяльності - професійна трудова спрямованість особистості. 3. Загальна дієздатність( фізична і розумова) - ширина і глибина інтелекту, самодисципліна, самоконтроль, безкорисність, ініціативність, активність 4. Часткові спеціальні здібності, наприклад пам'ять на запахи в професії кулінара, звуковисотний слух для музиканта, здатність мисленнево уявляти певний предмет, подумки "обертати", бачити його з різних сторін - для конструктора та ін. 5. Навички, уміння досвід. Професійна придатність формується в процесі трудової діяльності протягом усього періоду професійної діяльності людини, причому формуються не лише її окремі функціональні системи і психічні процеси, але й змінюється її особистість. З часом розвивається професійне мислення працівника, складається професійних тип особистості з певними ціннісними орієнтаціями, характером, особливостями професійної поведінки, спілку-вання і способу життя. Професія впливає не лише на внутрішні зміни і поведінку людини, але й на її зовнішність, адже ми завжди можемо по зовнішності впізнати педагога, юриста, художника тощо. Час, необхідний для формування профпридатності залежить не лише від умов праці, але й у значній мірі, від природних даних індивіда, його професійної мотивації та від рівня професійної підготовки Розглядаючи проблему профпридатності, слід зазначити, що, практично, дуже важко визначити ступінь відповідності професійних вимог і індивідуальних особливостей і здібностей людини, особливо за критерієм її особистісних особливостей, ціннісних орієнтацій та світогляду. З огляду на сказане, більш доцільним було б підбирати не людину до професії (профвідбір), а навпаки, шукати професію для людини, тобто здійснювати професійний підбір. Професійно обумовлена структура особистості Підструктура Соціально-психологічні та психофізіологічні компоненти підструктури Професійно обумовлені ансамблі компонентів підструктури (ключові кваліфікації 1 2 3 Соціально-професійна спрямованість Нахили, інтереси, мотиви, відношення, установки, ціннісні орієнтації Соціально-професійні здібності: готовність до співпраці, спрямованість на досягнення, успіх і професійне зростання, корпоративність, надійність, соціальна відповідальність та ін. Професійна компетентність Професійні знання, уміння і навички, кваліфікація Соціально-правова і економічна компетентність, спеціальна компетент-ність, персональна компетентність (знання і уміння, що виходять за межі однієї професії), аутокомпетентність Професійно важливі якості Уважність, спостережливість, креативність, рішучість, контактність, самоконтроль, самостійність та ін. Професійна самостійність, соціально-професійний інтелект, здатність до планування технологічних процесів, діагностичні здібності, професійна мобільність, самоконтроль та ін. Професійно значущі психофізіологічні властивості Енергетизм, нейротизм, екстравертованість, зорова і рухова корди-нація реактивність та ін. Узагальнені професійні здібності: координація дій, швидкість реакції, стресостійкість, ручна вправність, витривалість, працездатність та ін. Психодіагностичне поле професійного консультування Проблема профконсультування Методи психодіагностики Професійне самовизначення Тести опитувальники: ДДО Є.О.Клімова, опитувальники професійних інтересів, тести на визначення рівня інтелекту, тест Амтхауера, тест Айзенка, ШТУР, Веклера та ін. Тести спеціальних здібностей. Тест Люшера, Сонді, гумористичних фраз та ін. Бесіда, інтерв'ю Професійна придатність Апаратурні психофізіологічні та поведінкові методики. Тести інтелекту, спеціальних здібностей. Тести досягнень Професійна адаптація Стандартизоване аналітичне спостереження, тести-опитувальники. Проективні методики: "незавершених речень", тест Люшера, ТАТ, фрустраційний тест Розенцвейга, графічні проективні методики Реалізація професійно-психологічного потенціалу Об'єктивні методи інтелекту та креативності, тести досягнень, здібностей, Опитувальники: потреба в досягненнях, самовідношення, самооцінки. Стандартизоване аналітичне спостереження. Психологічна бесіда, інтерв'ю Професійний ріст, кар'єра Об'єктивні методи інтелекту та креативності, тести досягнень, самовідношення, Проективні методики: "незавершених речень", тест Люшера, ТАТ, фрустраційний тест Розенцвейга, графічні проективні методики. Семантичний диференціал, Методикивизначення самооцінки, рівня домагань Професійні деструкції (стагнація, кризи, конфлікти) Тести-опитувальники: ММРУ, тест Кетелла. Психобіографія, каузометрія. Проективні методики: тест Люшера, фрустраційний тест Розенцвейга, репертуарні решітки Келлі, методики визначення самооцінки. Семантичний диференціал Професійна реабілітація Патохарактерологічний діагностичний опитувальник А.Лічко. Проективні методики: фрустраційний тест Розенцвейга, графічні проективні методики. Тести інтелекту, досягнень та спеціальних здібностей, тест Люшера, Сонді. Психологічна бесіда, інтерв'ю, стандартизоване спостереження та ін. ? 1.3. Програма курсу з основ психології та профорієнтації для учнів 9-11-х класів загальноосвітніх шкіл Програма є спробою поєднати традиційні теоретичні засади шкільної освіти з реальним життям, з актуальними проблемами підлітків для надання їх підтримки в процесі соціально-психологічної адаптації. Загальновідомо, що 8-9 клас є сензитивним періодом для розвитку спілкування, рефлексії,

 
 

Цікаве

Загрузка...