WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Професійне самовизначення старшокласників в умовах профільного навчання - Дипломна робота

Професійне самовизначення старшокласників в умовах профільного навчання - Дипломна робота

особистості (Н.Побірченко, Н.Літвінова, Г.Єгорова, В.Синявський. В.Кобченко, Н.Кондратова, Г.Попова). Нами застосовані такі методи дослідження: - теоретичні: історико-логічний, аналіз; синтез; порівняння; - діагностичні: 1. методика, перелік здібностей, 2. карта світу професій, 3. методика професійна спрямованість учня, 4. методика майбутня професія моєї дитини, 5. методики дослідження особистісної здатності учнів до вибору професії, 6. методика як обрати професію. Дослідження проводилися у Хімчинській ЗОШ І-ІІІ ступенів Івано-Франківській області. У дослідженні приймали участь 80 учнів дев'ятих і одинадцятих класів (9-а, б - 11, а, б). Дипломна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загального висновку, переліку використаної літератури та додатків. Внаслідок проведеного дослідження наш душ отримані такі результати (діаграми): 1. Методика "Карта світу професій" (за Є.Климовим) використовуються для визначення типу нахилів учнів до тої чи іншої професії. за допомогою цієї методики, ми можемо побачити який рівень стійкості вибору професії у кожного учня і запобігти необдуманості вибору. Дослідження проводилися у два етапи (додаток 2.6.) Таблиця 2.1. Світу професій До проведення тренінгу Після проведення тренінгу Різниця показників Високий 37,5 % (15 уч.) 62,5% (25 уч.) 10% (4 уч.) Низький 1,5% (7уч.) 2,5 % (1 уч.) >15% (6 уч.) "Карта світу професій" Розуміння. Результат дослідження за методикою 2. Опрацьовуючи методику "Професійна спрямованість учнів" ми отримали такі результати: високий рівень - 45% (18 учнів), вищий середнього - 35% (14 уч.), середній 15% (6 уч.), низький - 5% (2 уч.). Керуючись даними результатами ми можемо зробити висновок, що вибір піддається періодичному коливанню. Якщо вибір нестійкий, то якість роботи різко знижується. Після проведення колекційної роботи ми провели повторне тестуванні і отримали такі результати: високий рівень - 53,2% (21учень); вище середнього - 40% (16 учнів); середній - 7,5 (3 учні);низький - 0%. Це свідчить про те, що рівень визначеності і продуктивності учнів випускників, значно підріс. Таблиця 2.2. Думка батьків До проведення тренінгу Після проведення тренінгу Різниця показників Високий 45 % (18 бат.) 52,5% (21 бат.) <7,5% (5 бат.) Вище середнього 35% (14 бат.) 40% (16 бат.) 7,5% (3 бат.) Низький 5% (2 бат.) 0% >5% (2 бат.) Майбутня професія моєї дитини. Проаналізувавши отримані результати ми можемо зробити висновок, що батьки з низьким рівнем - зменшився на 5% (2 батьки); середнім -зменшився 7,5% (3 батьки); вище середнім - збільшилося на 5% (2 батьки); високим рівнем - 7,5% (3 батьки). (Додаток 2.7.) 3. Для визначення дослідження особистісної здатності учнів до вибору професії. Опрацьовуючи результати ми отримали такі дані: низький рівень - 8% (4 учня); середній - 32% (16 учнів); достатній - 36% (18 учнів); високий - 25% (12 учнів). Після проведення другого етапі нашого дослідження ми можемо зробити висновок, що особистісна здатність учнів до вибору професії зріс. (Додаток 2.8.). Таблиця 2.3. Визначеність учнів щодо професії До проведення тренінгу Після проведення тренінгу Різниця показників Низький 8 % (4 уч.) 0% >8% (4 уч.) Середній 32% (16 уч.) 24% (12 уч.) >8% (4 уч.) Достатній 36% (18 уч.) 40 % (20 уч.) <4% (2 уч.) Високий 25% (12 уч.) 36% (18 уч.) <11% (6 уч.) Результати визначення рівня здатності учнів до вибору професії 4. За методикою "Як обрати професію" ми визначили як саме випускники вирішують питання щодо подальшого професійного життя. Таблиця 2.4. Рівень готовності обрати професію До проведення тренінгу Після проведення тренінгу Різниця показників Добрий 55% (22 уч.) 75% (30 уч.) 2,5% (1 уч.) Недостатній 20% (8 уч.) 2,5 % (1 уч.) <17,5% (7 уч.) Результати визначення анкети "Як обрати професію" Проведені дослідження дають змогу зробити такі виноски: Дуже важливою складовою роботи з випускниками шкіл є профорієнтація. Від того як дитина обере професію залежить успіхи у її подальшому житті. Ми знаємо, що діти старшого шкільного віку характеризується достатньо високим рівнем розвитку і самосвідомості. І для цього вчителям потрібно докладати багато зусиль, а саме: проводити діагностику здібностей. 1. Застосовувати(позакласні гуртки) різні види роботи, випробування. 2. Давати можливість самостійного вибору. Намагатися перетворити процес профорієнтація: у гру або змагання, щоб ставлення дитини до праці видавалося не нудним. Отже, профорієнтація - це довготривалий процес, така форма психологічного відображення, яка полягає в закріпленні, збереженні та наступному відтворенні минулого досвіду. Профорієнтація є невід'ємною частиною життя кожного випускника школи. Профорієнтація пов'язує минуле об'єкта з його теперішнім та майбутнім і є важливою пізнавального одиницею, що лежить в основі розвитку та навчання. Без педагогічної допомоги діти, як правило, використовують тільки найпростіший спосіб довільного вибору професії. Способи вибору професії стають набагато продуктивніші, при застосуванні тренінгових за6нять. При правильному виконання завдань по вибору професії враховуючи рекомендації психологів, учителі та батьки можуть значно покращити показники цих важливих психічних процесів у дітей випускних класів. Дякую за увагу! ? МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНОЇ ЗДАТНОСТІ УЧНІВ ДО ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ Анкета: "Що мені подобається?" Анкета (А.Йовайш) спрямована на дослідження інтересів і прагнень особистості як складових потенційного чи актуального покликання. Після невеликої вступної бесіди про вибір професії учням пропонується перевірити власні інтереси. На чистому аркуші паперу діти заготовляють бланки відповідей від 1 до 150. Інструкція. В анкеті пропонується 150 питань, кожному питанню відпо-відає номер у бланку відповідей. Якщо вам дуже подобається "вивчати математику", то в № 1 пишемо два плюси (++), якщо зовсім не подобається - два мінуси (-------), якщо сумніваєтеся нуль (0). І так відповідаємо на кожне питання. (Інші анкети для визначення інтересів можна знайти в "Методичних матеріалах для лабораторних робіт із психології", "Вивчення особистості школяра". Укладач Шпак В.М., Луцьк, 1989). ? Що мені подобається? Чи подобається вам? Хотіли б ви? 1. Вивчати математику. 2. Вивчати фізику. 3. Вивчати хімію. 4. Вивчати історію. 5. Вивчати рідну мову, інші мови. 6. Вивчати географію. 7. Вивчати біологію. 8. Спостерігати за різними породами дерев, вивчати їхнє походження. 9. Цікавитися породами деревини, їхнім практичним застосуванням.. 10. Знайомитися з різними металами, їхніми властивостями. 11. Спостерігати за дією різних механізмів, знайомитися з їхнім влаш-туванням і роботою (токарські верстати, автомобілі і т.п.). 12. Спостерігати дію електрики, дізнаватися її таємниці, читати про досягнення радіотехніки. 13. Дивитися журнали мод, милуватися красивим одягом. 14. Цікавитися новинками виробництва продовольчих товарів по жур-налах, на виставках, у магазинах. 15. Читати опис і розглядати знімки різних будівель. 16. Спостерігати за спортивними змаганнями. 17. Цікавитися будовою земної кори, походженням гір, океанів,

 
 

Цікаве

Загрузка...