WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Професійне самовизначення старшокласників в умовах профільного навчання - Дипломна робота

Професійне самовизначення старшокласників в умовах профільного навчання - Дипломна робота

мотивації до певної професійної діяльності, стимуляція та активізація внутрішніх сил молодої людини на розвиток своїх потенційних можливостей і на досягнення поставленої мети. Профконсультацію поділяють на довідкову, діагностичну (або психолого-педагогічну) та медичну. Довідкова консультація - це консультація, під час якої зацікавлені особи з'ясовують вимоги професії до людини, умови та терміни оволодіння професією, можливості трудовлаштування та вимоги до кандидата на ту чи іншу посаду. Вони знайомляться з системою оплати праці, з перспективами професійного росту тощо. Діагностична - це консультація, яка спрямована на вивчення особистості, її інтересів, схильностей, здібностей з метою виявлення відповідності між особистістю та обраною професією. Медична - це консультація, під час якої виявляють стан здоров'я молодої людини, особливості її психофізіологічних властивостей у контексті взаємовідношення до обраної професії. Окремі дослідники розглядають профконсультацію як єдиний з профдіагностикою процес, який у такому випадку поділяють на три етапи: підготовчий, який до певної міри співпадає з довідковою консультацією, основний, під час якого здійснюється психодіагностика та встановлюється стан здоров'я молодої людини, та заключний, коли після обстеження надається кваліфікована порада щодо майбутнього професійного вибору. Професійна діагностика як самостійний елемент і, одночасно, етап і напрям профорієнтації, являє собою систему методів дослідження, спрямованих на виявлення професійно важливих психологічних та психофізіологічних особливостей особистості з метою встановлення її профпридатності до певного виду діяльності. Уся профорієнтаційна робота здійснюється з метою профпідбору або профвідбору При проведенні профвідбору вибирають найбільш придатного для даної професії кандидата. При здійсненні профвідбору до уваги береться конкретна професія з її вимогами до психологічної та психофізіологічної сфери людини. При цьому перевага надається тому, хто задовільняє вимоги професії, тому, хто має більш високий рівень професійно важливих якостей, властивостей і кращі перспективи їх розвитку в даній професійній діяльності. Профпідбір розглядається як система заходів, яка здійснюється з метою надання допомоги людині, що прагне знайти професію, яка б максимально відповідала і суб'єктивним, і об'єктивним умовам професійного вибору. В центрі профпідбору стоїть конкретна людина з її потребами, для якої необхідно серед численної кількості професій вибрати саме ту, яка б найбільше відповідала її здібностям та інтересам (2). Професійна адаптація Професійна адаптація - елемент і, одночасно, етап і напрям профорієнтації, яку трактують як систему заходів, що сприяють успішному пристосуванню людини до нових для неї умов, пов'язаних з першими кроками у професійній діяльності, адаптації до нового колективу і Досягнення особистістю за оптимально короткий період часу необхідної продуктивності праці (3). Цей важливий етап профорієнтаційної роботи виходить за межі навчально-виховного процесу. Він пов'язаний з початком трудової діяльності молодої людини, з труднощами, які виникають на початковому етапі трудової діяльності. Весь процес адаптації триває близько 3-х років. Профадаптацію поділяють на: o попередню соціальну адаптацію - процес активного входження молодої людини в систему міжособистісних стосунків, які панують у трудовому колективі, засвоєння норм і традицій, ціннісних орієнтацій та інтересів колективу. На цьому етапі важливо провести бесіду на тему "Історія і традиції підприємства", ознайомити з правилами внутрішнього розпорядку, з системою нарахування зарплати тощо. Перший період триває приблизно 10 днів; o соціально-професійну адаптацію - період засвоєння професії, процес активного пристосування працівника до змісту професійних та функціональних обов'язків, до виробничих вимог, режиму праці, до особливостей свого робочого місця та засвоєння професії. На цьому етапі налагоджується вивчення технологічного процесу та здійснюється налагодження виробничих контактів з членами колективу. Профадаптація на цьому етапі покликана також виховувати у молодої людини соціальні і професійні якості, установки та активну творчу позицію, спонукати потребу досягнення вищого рівня професіоналізму, почуття професійного патріотизму тощо. Цей період триває близько шести місяців, до присвоєння молодому працівникові кваліфікації, розряду тощо. o професійно-виробничу адаптацію, коли новийпрацівник приступає до самостійної роботи на основі отриманих знань та навичок, і завершується приблизно на третьому році професійної діяльності, коли людина починає сприймати себе компетентним фахівцем. Основні методологічні принципи профорієнтації Щоб профорієнтаційна робота зі школярами була ефективною, кожен психолог повинен дотримуватись таких методологічних принципів: o принцип свідомості, який передбачає аналіз як об'єктивних, так і суб'єктивних умов вибору професії. Вільний вибір - це самостійно прийняте особистістю рішення. Реалізація даного принципу передбачає обізнаність молодої людини у всьому, що стосується обраної нею професії, усвідомлення того, що необхідно знати й уміти, щоб успішно реалізувати себе в професійній діяльності. Вона повинна знати, які психічні та психофізіологічні вимоги пред'являє до неї професія, наскільки її індивідуальні психологічні та психофізіологічні особливості відповідають вимогам обраної нею професії. Людина, яка обирає ту чи іншу професію або спеціальність, повинна бути обізнана з умовами праці та рівнем заробітної плати, з перспективами професійного росту та можливістю задоволення житлово-побутових потреб, а також з тим, де і протягом якого часу можна здобути дану професію. Людині, яка професійно визначається, бажано попередньо спробувати себе в обраній професії, відчути себе в процесі діяльності, ознайомитися з відповідною літературою, щоб зорієнтуватися, чи зможе вона протягом тривалого часу займатися даним видом діяльності. o принцип самостійності передбачає право кожної молодої людини самостійно, без втручання сторонніх, обирати майбутню професію. Згідно з принципом самостійності, педагогічне керівництво і контроль сім'ї, школи, професійних навчальних закладів, виробництв, громадськості здійснюється лише на рівні порад. Надаючи допомогу молодій людині у вивченні її інтересів, схильностей і здібностей, ніхто з них не втручається в сам процес самовизначення. Остаточне право у виборі професії залишається за молодою людиною. Рішення вона приймає самостійно. Розумне педагогічне керівництво дорослих покликане допомогти молодій людині збалансувати свої потреби і можливості з потребами держави. o принцип свободи вибору передбачає право кожного на власний вибір професії, рівність у можливостях, які держава повинна гарантувати кожній людині. Свобода вибору немає нічого спільного зі стихійністю і самоплином. Професійний вибір передбачає, з одного боку, урахування індивідуально-психологічних особливостей та стану здоров'я молодої людини, а з другого - урахування потреб народного господарства та інтересів суспільства. В кінцевому результаті, дитина, за допомогою дорослого, усвідомивши сильні та слабкі сторони

 
 

Цікаве

Загрузка...