WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Професійне самовизначення старшокласників в умовах профільного навчання - Дипломна робота

Професійне самовизначення старшокласників в умовах профільного навчання - Дипломна робота

профорієнтаційний куток, а у школі - навчально-методичний кабінет. Профорієнтація як важлива складова усієї навчально-виховної роботи в школі повинна проводитися усім педагогічним колективом. Вчителі-предметники повинні включати в систему опитування та під час пояснення нового матеріалу відомості професійного характеру, зокрема, вчителі розповідають, де можна застосувати знання з даного предмету, людям яких професій вони необхідні, ознайомлюють учнів з різними видами трудової діяльності. Так, в процесі широкої загальної політехнічної та гуманітарної підготовки, протягом усіх 11 років навчання в школі, відбувається підготовка учнів до вибору професій, з урахуванням їх особистісних схильностей, здібностей та суспільних потреб. Профорієнтаційна робота в школі повинна проводитись систематично і поетапно, починаючи з І по XI склас. Перший етап - знайомство зі світом професій (1 -III класи), основне завдання якого - сформувати правильне емоційне ставлення до праці, сформувати бажання займатися корисною справою, відповідально ставитися до дорученої справи, якісно виконувати доручену роботу; діти знайомляться з найбільш. популярними професіями, професіями своїх батьків; Другий етап - знайомство з професіями свого регіону (V-VII класи), де основним завданням є врахування специфічних, характериних для даного економічного регіну потреб у кадрах та задовлення цих потреб. Діти повинні знати, де і які знання вони зможуть застосувати у своєму регіоні, щоб не лише задовольняти потреби регіону у спеціальностях, але й сприяти його розвитку у тих галузях, які ще мало розвинені. Третій етап - формування стійких професійних інтересів (8-9 класи), надання допомоги у виборі навчання після закінчення середньої школи II ступеня (9 класів), зокрема, чи продовжувати навчання в профтехучилищі або в будь-якому іншому середньому спеціальному навчальному закладі, чи в 10-11 класах середньої загальнотехнічної школи і правильно вибрати профіль навчання в стариших класах. Особливе значення на цьому етапі має курс "Основи вибору професії", під час якого учні знайомлять з класифікацією професій Клімова і за допомогою тестування з'ясовують, до якої сфери професійної діяльності вони мають схильність. Четвертий етап - Вибір профілю навчання та вивчення предметів вибором, допоможуть з'ясувати, наскільки правильним був вибір учнів, чи професійно важливі якості та стан здоров'я учня відповідають вимогам тієї професійної діяльності, яку вони планують обрати. Основне завдання - надання допомоги учням в самооцінці своїх психофізіологічних якостей, здібностей і інтересів з метою остаточного самовизначення у провесійному виборі. Таким чином, форми профорієнтаційної роботи зі школярами М можуть бути найрізноманітніші, зокрема це: 1. профінформаційна, профагітаційна та профпропагандистська діяльність учителів-предметників в процесі викладання своїх дисциплін, коли учитель будує викладання своєї навчальної дисципліни під кутом зору її можливого застосування в тій чи іншій професії. Учитель зосережує увагу дітей на тому, де і в яких сферах людської діяльності можна застосувати знання з дисципліни, яку він викладає. Такий вид профорієнтаційної роботи має великі можливості, оскільки формування у школярів стійкого інтересу до того чи іншого предмету чи навчальної дисципліни має безпосередній вплив на вибір професії в майбутньому. Формування інтересу позитивно впливає на розвиток пізнавальних здібностей дитини, спонукає до глибшого вивчення самої навчальної дисципліни, відвідування факультативних занять тощо. 2. Профінформаційний урок, під час якого здійснюється: а) активізація інтересу до вивчення і вибору професії; б) виховання активного і відповідального ставлення та здійснення свідомого самостійного вибору професії; в) стимулювання до самовиховання професійно значущих якостей особистості. Профінформаційні уроки проводяться в рамках програми профінформаційного курсу "Основи вибору професії" або "Основи психологи та профорієнтації" 3. Професіографічна зустріч - один із способів вивчення професії, який передбачає зустріч з представником певної професії, що знайомить дітей зі змістом своєї професійної діяльності, описує вимоги професії до психологічної сфери особистості. Даючи аналіз своєї професійної діяльності, представник тої чи іншої професії обов'язково повинен зупинитися на таких питаннях як: а) Чим приваблює професія? б) Чому ця професія не кожному до вподоби? в) Які вимоги висуває професія до того, хто збирається обрати ту чи іншу професію? г) Чому не всі можуть справлятися з завданнями, які ставить перед ними професійна діяльність? д) Якими особистісними рисами необхідно володіти та які індивідуальні якості необхідно розвивати, щоб успішнопрацювати в даній сфер. Професіоргафічна екскурсія - це елемент профінформаційної роботи, який передбачає екскурси на підприємства, в організації, профтехучилища, середні спеціальні та вищі навчальні заклади, зокрема під час проведення днів "відкритих дверей" у цих закладах. Метою такого заходу є ознайомлення учнів із структурою сучасного підприємства, організації чи закладу, технікою, технологією, організацією праці сучасного виробництва. Крім того, на основі побаченого учні будуть мати можливість самостійно робити аналіз професій, сформувати своє особисте ставлення до певної професії. 5. Професіографічне дослідження - передбачає самостійну діяльність учнів з метою пошуку інформації про певну професію. Вивчення професії відбувається за такими параметрами: а) загальні відомості про професію; б) характеристика процесу праці; в) санітарно-гігієнічні умови праці; г) вимоги професії до фізичної та психічної сфери людини; д) вимоги до професійної підготовки. 6. Організація вечорів-зустрічі з представниками роз'їзних професій; 7. Бесіди, диспути, усні часописи, присвячені вивченню професій; 8. Організація конкурсів "Кращий за професією "; 9. Виготовлення фотоальбомів, підготовка рефератів; 10. Демонстрація й обговорення фільмів та телепередач профінфор-маційного змісту; 11. Участь школярів у факультативах та предметних гуртках, пов'язаних з професіями, які діти збираються обрати у майбутньому; 12. Організація виробничо-господарських об'єднань школярів, шкільних ферм, трудових об'єднань старшокласників тощо. Профорієнтаційні методи вивчення школярів: o педагогічне спостереження, o анкетування; o бесіда-інтерв'ю; o тести; o педагогічний експеримент тощо. o аналіз документів (особових справ, результатів медичних обстежень, класних журналів тощо) та продуктів діяльності, творчих робіт учнів, зокрема малюнків, творів на вільну або задану тему тощо; o аналіз практичних дій учнів в школі, в громадських місцях, сім'ї; o метод узагальнення незалежних характеристик; Важливу роль в організації і проведенні профінформаційної роботи відіграють навчально-методичні кабінети профорієнтації в школах, профтехучилищах, міжшкільних навчально-виробничих комбінатах. ? 2.2. Професійна консультація та діагностика Профконсультація розглядається як один з елементів і, одночасно, як один з етапів і напрямів профорієнтації, основним завданням якого є формування професійної спрямованості, формування

 
 

Цікаве

Загрузка...