WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Формування гендерних установок у дітей молодшого шкільного віку - Дипломна робота

Формування гендерних установок у дітей молодшого шкільного віку - Дипломна робота

готовності встановлювати щирі, шанобливі, партнерські відносини з дорослими, однолітками; - розвиток комунікальних умінь, навичок щодо реалізації різноманітного статевого репертуару в ігрових ситуаціях і реальній життєдіяльності початкової школи; - формування уявлень про правила поведінки з незнайомими людьми і навичок особистої безпеки. 8. Для оптимізації процесу формування гендеру у молодшому шкільному віці доцільним є використання просвітницької діяльності з батьками та вчителями початкової школи у таких формах: - бесіди і лекції для батьків із залученням досвідчених фахівців (сексологів, лікарів, психологів педагогів, науковців), організаторами яких згідно функціональних обов'язків можуть бути практичний психолог, соціальний педагог, класний керівник; - консультації для учнів з врахуванням їхніх індивідуальних запитів; - тренінги; - вечори запитань і відповідей; - виставки та добірки науково-популярної літератури у шкільній бібліотеці відповідної тематики; - диспути, КВК; - анкетування батьків та вчителів. 9.Для діагностики та корекції гендерного ставлення особистості учня 1-4 класів практичному психологу доцільно використовувати: - ігрові методики (ігри та вправи); - проективні методики ("Намалюй людину"); - асоціативні методики ("Хто я"); - методики самооцінки ("Східці"); - методику "Особистісний диференціал". Список використаної літератури 1. Бжиська Ю.А. Статеве виховання як невід'ємна частина морального виховання // Рідна школа. - 2002. - Квітень. - С. 27-31. 2. Бондарчук О.І. Сім'я як осередок соціалізації дитини // Проблеми соціальної захищеності дітей в ринкових умовах. - К.: АЛД, 1998. - С. 3. Бондарчук О.І. Психологія сім'ї: Курс лекцій. - К.: МАУП, 2001. 4. Говорун Т., Кікінеджі О. Стать та сексуальність: психологічний ракурс. Навч.посібник. - Тернопіль: Богдан, 1999. - 384с. 5. Говорун Т.В., Шарган О.М. Батькам про статеве виховання дітей. - К.: Рад. школа, 1990. - 160 с. 6. Говорун Т.В., Шарган О.М. Психологічні аспекти гендерної дискримінації // Психологія. Зб. наук. праць. Вип. ІІІ. - К., 1998. С. 3 7. Гридковець Л.М. Розвиток психосексуальної культури особистості // Практична психологія та соціальна робота. - 2000. -- №3. -С. 22-24. 8. Гаубас С.В. Актуальні методи статевого виховання школярів у сучасних умовах // Все для вчителя - 1999. -№17-18-С. 105-106. 9. Геник С.М. Усе починається з родини - Ів.-Фр.: Сіверсія, 1998. - 725 с. 10. Говорун Т.В., Шарган О.М. Кохання вашої дитини - вікова ілюзія чи реальність // Говорун Т.В., Шарган О.М. Батькам про статеве виховання дітей. - К.: Міськ. Центр сексології, 1990. - с. 77-78. 11. Віденко С.В. Психологія сексуальності та сексуальних стосунків. Навчальний посібник - К.: Арістет, 2003. - 312с. 12. Іваненко О.В. Сексуальні зловживання щодо дітей та підлітків в Україні // Практична психологія та соціальна робота. - 1998. - №4. - С. 43-47. 13. Забужко О.І. Польові дослідження з українського сексу. - К.: Згода, 1996. - 102 с. 14. Захарова М.С. Специфіка статево-рольової соціалізації дітей з неповної сім'ї як психологічна проблема // Зб. наук. праць: Філософія, соціологія, психологія; -Івано-Франківськ: Вид-во "Плай" Прикарпатського університету, Вип. 7.-4.1. - С. 106-113. 15. Ковбас Б.І, Костів В.І., Родинна педагогіка: У 3-х т. Т.1. Основи родинних взаємовідносин. Івано-Франківськ: Вид-во "Плай" Прикарпатського ун-ту. 2002 - 288с. 16. Кравець В.П. Гендерна педагогіка. Навчальний посібник. - Тернопіль: Джура, 2003.-416с. 17. Кравець В.П. Діяльність шкільного психолога з дошлюбної підготовки школярів. - Тернопіль, 1997.-163с. 18. Кузьмінський А.І., Омельяненко В.Л. Педагогіка: Підручник. - К.: Знання - Прес, 2003. - С.248; 418с. 19. Куликова Л.Ф., Слинько Л.І. Страхове виховання дітей і підлітків. - К.: Наука, 1988.-40с. 20. Лембрик С.П., Орбан-Лембрик Л.Е. Статево-рольова соціалізація: медико-біологічний та соціокультурний аспекти аналізу // Філософія, соціалізація, психологія. - Івано-Франківськ: Видавництво "Плай" Прикарпатського національного університету, 2004 - С. 136 С.134-143. 21. Максимова Н.Ю. Психологічні фактори соц. адаптації "дітей вулиці" // "Діти вулиці": Метод. Рекомендації по роботі з "дітьми вулиці "// Упорядник А.Г. - К., УДЦССМ, 1999 - с.67-72. 22. між статеві стосунки у дзеркалі історичної перспективи // Етнопсихологічні орієнтири сімейного виховання. - Івано-Франківське видавництво "Плай" Прикарпатського ун-ту, 1996 - С. 35-54. 23. Міщик Л.І. соціальна педагогіка: Навч.посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 140с. 24. Мороз Л.І. Вплив батьків на формування ціннісних орієнтацій у сфері між статевих взаємин. // Вихователю про психологію та педагогіку сексуального розвитку дитини: Науково-методичний збірник // За ред. Т.В. Говорун, - К.: Ін-т змісту та методів навчання, 1996.-168с. 25. Морозова О.І. Методика "Blaky Pictures" для дослідження особливостей психосексуального розвитку дітей і дорослих // Практична психологія і соціальна робота. - 2000. №6. - С.11-16. 26. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. К.: Академвидав, 2003.-448с. 27. Палій А. Росте майбутня жінка-мати // статеве виховання дівчинки у сім'ї // Дошкільне виховання. - 1996. - №3. - С. 18-19. 28. Палій А., Левко Р. Намалюй себе ...Методика виявлення статево-рольової орієнтації дітей старшого дошкільного віку // Дошкільне виховання - 1996. - №11. - С. 22-23. 29. Постовий В.З., Кравченко Т.М., Міщенко М.В. Гармонія і дисгармонія стосунків батьків і дітей у сучасних родинах // Рідна школа. - 2001. Липень. - С. 33-37. 30. Сечейко О.В. До проблеми сексуального виховання // Рідна школа. - 1999. - №1. С. 25-26. 31. Савіна М.І. Статево-рольова ідентифікація дитини // Соціальний працівник. - 2006. - №23. - С. 2-27. 32. Татенко В.О. Зігмунд Фрейд і теорія сексуальності // Рад. Школа. - 1990. - №2 - С.31-36. 33. Титаренко Т. Поняття "стать" у психології особистості // Психолог. - 2003. - лютий №6. -С.13-15. 34. Титаренко Т.М. Хлопчики та дівчатка: психологічне становлення індивідуальності. - К.: Знання, 1989. - 48с. 35. Фіяло Т. Статеве виховання справа щоденна // дошкільне виховання. - 2003 - №3. - С.6-9. 36. Шлапакова І.С. Урахування психологічних особливостей статі у формуванні статевої само ідентичності особистості // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. - Випуск 3, частина 1. - К.: Плай, 1999. - С. 176-185. 37. Авраменкова В.В. Половая дифференциация и межличностные отношения в детской группе // Вопросы психологии. - 1987. - №5. - С. 70-78. 38. Авраменкова В.В. Половая дифференциация и сексуализация детства: Горький вкус запретного плода // Вопросы психологии. - 2003. - №5. - С. 108. 39. Агеев В.С. Психологические и социальные функции полоролевых стереотипов // Вопросы психологи. - 1987. - №2 - С. 152-158. 40. Берн Ш. Гендерная психология. - СПб.: прайм - ЕВРО-ЗНАК, 2001. - 321с. 41. Блонский П.П. Почерки детской сексуальности // Избр. Педагог. И психол.

 
 

Цікаве

Загрузка...