WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Формування гендерних установок у дітей молодшого шкільного віку - Дипломна робота

Формування гендерних установок у дітей молодшого шкільного віку - Дипломна робота

концепції дитини, при цьому фіксуються особливо ті характеристики дитини, які стосуються статево-рольового самоусвідомлення. Методика "Східці" [31, 18-19] запропонована Якобсон С.Г. як модифікований для дітей варіант методики "Самооцінка "Дембо-Рубінштейн"". Основою методики є виконання малюнку східців, в яких є п'ять сходинок. Дослідник пояснює, що на верхній сходинці розміститься статева належність (роль), яка найбільше подобається дитині, а на найнижчій - та, що подобається найменше. Дітям пропонується 5 слів - чоловік, жінка, дівчина, хлопець, я, які необхідно розташувати на східцях. Інструкція: "Діти, на аркуші паперу у вас намальовано п'ять сходинок. Поряд зі сходинками написані слова - чоловік, жінка, дівчина, хлопець, я. Розташуйте ці слова на східцях так, щоб на верхній сходинці було слово, яке найбільше вам подобається, а на нижній - яке найменше вам подобається". Бланк Стать __________ Вік _______ Інтерпретація. На основі цієї методики можна отримати кількісні показники. Якщо номер сходинки, починаючи з верхньої, розглядати як відповідну кількість балів, то можна розраховувати для кожного образу ту сходинку, на яку діти будуть його найчастіше ставити. Цей показник буде дорівнювати середньому арифметичному від номерів сходинок, наданих кожною дитиною статевим приналежностям (ролям). Сукупність цих показників для всіх заданих образів є досить зручною моделлю існуючої у дітей даного віку статевих оцінок і переваг. В основу характеристики і аналізу якісного змісту статево-рольової ідентифікації використовують зазвичай три категорії: маскулінність, фемінність, андрогінність. Відштовхуючись від положення про те, що індивідуальна статево-рольова ідентифікація особистості проявляється у приписуванні собі (своїй статі) тих чи інших якостей, які є статевонейтральними, пропонуємо модифіковану методику "Семантичний диференціал" [31, 13-15]. Суть методики полягає в тому, що дітям пропонували відповісти на запитання і оцінити за семибальною шкалою від -3 до +3, кому - хлопчикам-чоловікам чи дівчаткам-жінкам - властивіша та чи інша якість. За допомогою експертів (ними були 10 вчителів молодшої школи), було обрано 40 пар понять, які є зрозумілими і значимими для дітей молодшого шкільного віку. Нижче пропонуємо зразок тесту (інструкції 1 і 2), який при необхідності, може видозмінювати свою змістовну наповненість в залежності від завдання та мети дослідження. Зазначимо - кількість шкал не є обмеженою. Інструкція 1 Стать ___________ Вік _____________ Оцінити поняття "чоловік-хлопець" за нижче перерахованими шкалами (поняттями-антонімами) від -3 до +3, тобто, настільки пов'язане це поняття з визначенням, наведеним зліва чи справа. Ліва сторона шкал оцінюється від -3 до 0, права від 0 до +3. 0 - невизначена відповідь; 1 - скоріше так; 2 - пов'язане; 3 - дуже пов'язане. Чоловік, хлопець -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 Чоловік, хлопець 1. Сильний Слабкий 2. Розсудливий Наївний 3. Добрий Егоїстичний 4. Охайний Неохайний 5. Чесний Нечесний 6. Поступливий Впертий 7. Дратівливий Стриманий 8. Веселий Сумний 9. Хороший організатор Поганий організатор 10. Оптиміст Песиміст 11. Жорстокий Ніжний 12. Незалежний Залежний 13. Кремезний Тендітний 14. Начальник Підлеглий 15. Розумний Дурний 16. Пихатий Покірний 17. Стриманий Імпульсивний 18.Духовний Матеріальний 19. Швидкий Повільний 20. Злий Добрий Інструкція 2 Стать _____________ Вік _______________ Оцінити поняття "жінка-дівчина" за нижче перерахованими шкалами (поняттями-антонімами) від -3 до +3, тобто, настільки пов'язане це поняття з визначенням, наведеним зліва чи справа. Ліва сторона шкал оцінюється від -3 до 0, права від 0 до +3. 0 - невизначена відповідь; 1 - скоріше так; 2 - пов'язане; 3 - дуже пов'язане. Жінка, дівчина -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 Жінка, дівчина 1. Ніжна Груба 2. Гарна Негарна 3. Любляча Нелюбляча 4. Охайна Неохайна 5. Чесна Нечесна 6. Покірна Горда 7. Ненаситна Задоволена 8. Радісна Страждаюча 9. Господиня Не господиня 10.Домогосподарка Ділова 11. Дбайлива Байдужа 12. Заклопотана Прагнуча волі 13. Щаслива Нещасна 14. Духовна Матеріальна 15. Розумна Дурна 16. Емоційна Стримана 17. Наївна Мудра 18. Тендітна Мужня 19. Мовчазна Балакуча 20. Зла Добра Інтерпретація. Результати дослідження піддаються кількісному аналізу і, на основі приписування дитиною певної кількості понять представникам своєї і протилежної статі, робиться висновок про якісний зміст статево-рольової ідентифікації дітей: фемінний, маскулінний, андрогінний. Методика "Особистісний диференціал". Методика особистісного диференціалу (ОД) розроблена на основі сучасної російської мови. Представлений нами ОД модифікований на основі української мови й відображає уявлення про структуру особистості, що сформувалися саме в нашій культурі. Методика ОД на російську мову була адаптована співробітниками психоневрологічного інституту ім. В.М.Бахтєрєва. На українську мову адаптована нами. Метою її розробки було створення компактного й валідного інструменту вивчення певних якостей особистості, її самосвідомості, між особистісних відносин, який міг би бути застосований в клініко-психологічній і психодіагностичній роботі, а також в соціально-психологічній практиці. Процедура відбору шкал ОД. ОД сформований шляхом репрезентативної вибірки слів сучасної української мови, що описує риси особистості, з подальшими вивченнями внутрішньої факторної структури своєрідної "моделі особистості", що існує в культурі і розвивається у кожної людини в результаті засвоєння соціального й мовного досвіду. Із тлумачного словника української мови були відібрані 120 слів, що визначають риси особистості. Із цього вихідного набору відібрані риси, що найбільше характеризують полюси 3-х класичних чинників семантичного диференціалу: 1. оцінки; 2. сили; 3. активності. В ОД відібрана 21 особистісна риса. Шкали ОД заповнюються досліджуваними з інструкцією оцінити самих себе завідібраними рисами особистості. Інтервенція факторів ОД. При застосуванні ОД для дослідження самооцінок значення факту. Оцінки (О) результати свідчать про рівень самоповаги. Високі значення цього фактору говорять про те, що досліджуваний приймає себе як особистість, схильний усвідомлювати себе як носія позитивних, соціально бажаних характеристик, в певній мірі задоволений собою. Низькі значення фактору О вказують на критичне ставлення людини до самої себе, на незадоволеність власною поведінкою, рівнем досягнень, особливостями особистості, на недостатній рівень прийняття самого себе. Особливо низькі значення цього фактору в самооцінках свідчать про можливі невторичні або інші проблеми, пов'язані з відчуттям малої

 
 

Цікаве

Загрузка...