WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Проблем упраління людиною в стресових ситуаціях, у т.ч. в умовах натовпу. Психологічний аналіз поняття управління. Стиль керівництва як індивідуальна - Реферат

Проблем упраління людиною в стресових ситуаціях, у т.ч. в умовах натовпу. Психологічний аналіз поняття управління. Стиль керівництва як індивідуальна - Реферат

незнання і звичайно відповідає: "Я довідаюся". Іншими словами, його реакція спрямована на те, щоб уникнути критики у свою адресу. Захист своєї думки. Керівник типу 1,1 байдужий, пасивний і всіляко намагається уникати давати оцінку. Особисте відношення керівника до захисту своєї думки зводиться до формули: "Оскільки підлеглі зважують кожне сказане мною слово, я повинний самим серйозним чином обмірковувати свої оцінки і висловлення. У кожному моєму слові вони намагаються виявляти схований зміст Щоб уникнути негативних наслідків для себе, мені краще покладатися на власний здоровий глузд чи висловлювати свою точку зору, коли важливо дати зрозуміти підлеглим, що я не маю заперечень з того чи іншого приводу". Прийняття рішень. Формула поведінки в даному випадку має вид: "Я тут нічого не вирішую, я тільки працюю". Цим підкреслюється свідомий відхід менеджера від відповідальності за прийняття рішень У багатьох випадках проблемні ситуації вирішуються самі по собі, якщо в керівника є можливість відкласти ухвалення рішення. "Генеральна лінія" керівника полягає в терплячому чеканні моменту, коли обставини самі "продиктують" рішення. Якщо рішення все-таки прийняте чи "нав'язане" обставинами, воно відразу ж переводиться в категорію фактів, що здійснилися. Мовою сучасного діловодства воно вважається "надбанням архіву" і не підлягає перегляду поза залежністю від того, було воно правильним чи неправильним, поганим чи гарним. Менеджер типу 1,1 схильний до тактики "очікування", коли від нього вимагається ухвалення рішення. Для нього ідеальний варіант - це залишити все, як є. Для досягнення цієї мети він може "засунути" проблему подалі в майбутнє, виправдовуючи такий підхід тим, що "зараз даремно намагатися заздалегідь дати відповідь на це питання". Критичний аналіз. Малоймовірно, щоб менеджер типу 1,1 відчував пристрасть до ретроспективного аналізу, тому що він цілком не концентрує свою увагу на рішенні поставленої задачі. Як наслідок, зворотного зв'язку з підлеглими практично немає. Такий спосіб поведінки може розцінюватися підлеглими як дозвіл діяти на свій розсуд, тому вони думають, що керівник схвалює всі їхні дії. Якщо керівник реагує на питання з боку підлеглого, то його відповідь буде невизначеною і поверхневою. Формула типу 1,1. "Я вкладаю рівно стільки, скільки треба, щоб бути на поверхні. Керуюся думками, фактами, позиціями, що мені викладають. Свою думку тримаю при собі, але завжди викладаю її, коли мене просять про це. Уникаю ставати на будь-чию сторону і це вдається мені тому, що я не розкриваю своїх думок, відношень чи ідей. Зберігаю нейтралітет і уникаю вплутуватися в конфлікти. Надаю іншим можливість приймати рішення чи вибирати лінію поведінки в сформованій ситуації. Уникаю юридичного розбору дій працівників". Висновки. Управління є специфічною сферою людської діяльності. Ефективність її залежить не стільки від особистих особливостей людини, скільки від знань та розуміння управлінських завдань, способів стимулювання та об'єднання зусиль усіх членів організації у напрямку реалізації цілей організації. Водночас необхідно пам'ятати, що у будь-якій організації управління здійснюється на кількох рівнях. Процес управління забезпечується професійно підготовленими фахівцями в галузі управління - менеджерами. В управлінні виокремлюють шість головних елементів, кожний з яких є складником або конкретною його характеристикою. Ці елементи можна піддавати окремому аналізу. До них належать ініціативність, уміння працювати з інформацією, захист своєї думки, прийняття рішень, розв'язання конфліктів та критичний аналіз. Усі шість елементів мають життєво важливе значення з точки зору забезпечення ефективного управління, оскільки жодний з елементів не може компенсувати відсутність або надлишок будь-якого іншого. Реалізація цих елементів у реальній управлінській діяльності може бути спрямована або на турботу про виробництво, або на турботу про людей. Міра реалізації турботи про виробництво та турботи про людей і характер поєднання визначають типологію стилів діяльності. Стиль управління звичайно залишається постійним у певних ситуаціях, проте при зміні ситуації можливі адаптація або зміна стилю. Запасний стиль - це той, до якого вдається керівник, якщо на нього справляють тиск, він потрапляє у напружений стан або виникає конфлікт, який не можна розв'язати вже відомим шляхом. За умов організації конфлікти можуть виникати з будь-якого приводу, але все ж таки переважне значення мають конфлікти, викликані наявністю суперечливих виробничих та особистих інтересів у співробітників. Кожний учасник конфлікту обирає той чи той тип поведінки в залежності від індивідуально-типологічних особливостей, ситуації, очікуваних результатів. Кожний тип поведінки може зустрічатись у чистому вигляді, але, як правило, у реальному житті вони взаємопов'язані. Кожен управлінець повинен володіти навичками всіх типів поведінки і використовувати їх згідно з відповідними ситуаціями. Керівник, ознайомившись з поданим матеріалом, дізнається про речі, які підвищують, або, навпаки, знижують ефективність управління. Позитивний досвід, який при цьому він отримає, може сприяти зростанню його внеску в діяльність організації та підвищенню ймовірності того, що кар'єра такого керівника в організації буде успішною. Користуючись запропонованими даними, підходячи творчо до них, керівник може з'ясувати наслідки і кінцеві результати того чи того стилю управління і вирішити для себе, які зміни важливі та необхідні для збільшення внеску кожного працівника в кінцевий результат діяльності організації. Список основної використаної літератури: 1. Добровольська Л. Розвиток пам?яті та уяви // Початкова освіта. - 1999. - № 11. 2. Дрозденко К. С., Чернецька Л. В., Дрозденко О. В. Пам?ять - важливий психологічний компонент засвоєння знань //Початкова школа. - 1999. - № 4. 3. Жариков Є., Крушельницький Є. Гімнастика для розуму // Завуч. - 1999. - № 4. 4. Овчаренко К. С. Як розвивати пам?ять, мислення і розумові сили дитини // Педагогіка В. Сухомлинського як втілення гуманістичних загальнолюдських ідеалів. - Миколаїв, 1998. - 120с. 5. Підласий І. П. Система засвоєння-забування // Педагогіка і психологія. - 1995. - №2. БСЭ. - М., 1998, Т. 19, С. 131. 6. Возрастные и индивидуальные различия памяти / Под ред. А. А. Смирнова. - М.: Просвещение, 1999. - 300с. 7. Вольперт И. Е. Воспитание памяти. - Ленинград, 2001. - 30с. 8. Заика Е. В. Развиваем память // Журнал для батьків. - 1999. - № 1. 9. Зайцев В. Помогите слабым! Как развить память у первоклассника // Учительская газета. - 1998. - № 13. 10. Занков Л. В. Память. - М.: Учпедгиз, 2000 11. Ипполитов Ф. В. Память школьника. - М.: Знание, 1999с. 12. Лурия А. Р. Внимание и память. - М., 1999. 13. Общая психология / Под ред. А. В. Петровского. - М., 1999. 14. Пекелис В. Д. Твои возможности, человек. - М.: Знание, 1998. - 272с. 15. Петровский А. В. Значение и роль психологии в учебном процессе педагогического вуза. // Вопросы психологии. - 1997. - № 2. 16. Станиславский К. С. Работа над собой в творческом процессе переживания. - Собр. соч., Т. 11. - М., 2000. 17. Хофман И. Активная память. - М.: Прогресс, 2003с

 
 

Цікаве

Загрузка...