WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Особливості виховання творчого мислення дітей молодшого шкільного віку. Методика викладання психології у дітей молодшого шкільного віку - Реферат

Особливості виховання творчого мислення дітей молодшого шкільного віку. Методика викладання психології у дітей молодшого шкільного віку - Реферат

читання.
Коментоване управління
Справжній урок - це урок , на якому на все вистачає часу. Але найбільше часу забирають невстигаючи учні. З них доводиться витягувати слово за словом, спонукати "ну", "далі". Тому потрібно, щоб діти навчилися говорити вголос, коментувати кожнусвою дію, що дозволяє включити в роботу кожного. Слід налагодити зворотній зв'язок, коли кожне питання вчителя викликає активну реакцію учнів - відповідь. Коментоване управління, поєднуючи разом три дії (думаю, говорю, записую), дозволяє зробити навчання більш свідомим і одночасно дозволяє вчителю контролювати рівень знань учнів, вчасно помітити нерозуміння. У дитини, яка навчилася мислити вголос, виникає потреба думати, доводити, розмірковувати і при самостійній роботі, коли говорити вголос вже не потрібно.
Опорні схеми
Суттєві ускладнення виникають у дітей при переході від яскравої та зрозумілої наочності до більш складного матеріалу, коли, базуючись на засвоєних знаннях, потрібно будувати власні роздуми. Більшість дітей не може ні швидко зрозуміти, ні швидко запам'ятати новий матеріал. Це зумовлює пасивність у роботі. Втягнути в роботу кожного учня, зробити знання даної теми стійкими - в цьому і допомагають опорні схеми. Опорні схеми - це, оформлені у вигляді таблиць, карток, креслень і малюнків, висновки, які народжуються під час пояснення. Від традиційних наочностей вони відрізняються тим, що стають опорою думки, опорою дії. Дивлячись на ці схеми, учні формують свою відповідь. В результаті правила запам'ятовуються дуже свідомо, міцно та майже без зусиль.
Перспективне навчання
Ефективна організація часу на уроці за допомогою коментованого управління та опорних схем створює резерв часу, а отже дозволяє виконати більше вправ, більш детально зупинитися на складних для розуміння темах. Перспективне навчання означає, що робота проходить посупово та послідовно, від найпростішого конкретного до найскладнішого абстрактного і до вироблення навички. Ось основні етапи роботи за темою:
1. Повільне, поступове знайомство з новими поняттями, розкриття теми. На цьому етапі активний розвиток мови доведень, використання опорних схем. Практичні роботи лише з коментованим управлінням.
2. Робота з підручником: уточнення понять, узагальнення матеріалу. Учні володіють
доведеннями, виконують самостійні завдання. Домашні завдання даються лише на добре опрацьованому матеріалі. На цьому етапі відбувається випередження через те, що багато завдань з підручника виконано ще на попередньому етапі.
3. Використання залишившогося часу (створеного випередження). Схеми вже не потрібні, формуються навички автоматичної дії, є час для виконання творчих завдань. Можна переходити завчасно до нової, більш складної теми.
РОЗДІЛ II. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПСИХОЛОГІЇ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
1. Мета , завдання кількість годин та викладання
Розробка навчальних програм по психології є надзвичайно актуальною і потрібною як для задоволення потреби практичного психолога в методичному оснащенні своєї діяльності, так і для розвитку наукових основ дитячої практичної психології, тому що вони являють собою новий тип наукового дослідження, початкове джерело і кінцева мета якого служить реальною практикою роботи з дитиною.
Активні методи в роботі шкільного психолога, їхня науково-методична розробка і професійний додаток, мабуть, найбільш складне і, безсумнівно, розроблене питання у всій дитячій практичній психології. Оскільки, мова йде про проблему психологічного дослідження або психологічного обстеження - це метод більшого або меншого утручання у внутрішній світ дитини. Психолог, яким би методом він не користувався, обов'язково залишає слід у тій групі або особистості, з якими він працював. Потрібно погодитися з А.А.Петровською, котра говорить, що одна справа, коли зміна виступає, як мимовільний, незапланований наслідок і психолог намагається його врахувати.
Інша справа - методи, які прямо зорієнтовані на втручання і розвиток групи або особистості з метою зробити запланований вплив.
Активні методи припускають не тільки серйозну розробку психологічного змісту роботи з дітьми різного віку, але й глибоке обґрунтування форми її існування.
Так, наприклад, у роботі з підлітками найбільш ефективною є групова форма проведення розвиваючих програм.
Важливість групових форм роботи не виключає можливості проведення індивідуальної роботи з окремими учнями і, звичайно, не знімає в принципі індивідуального підходу до кожного підлітка в процесі групової роботи.
Мета - вивчення психологічних особливостей учнів 6-8 років, особливості роботи практичного психолога з ними.
Завдання:
1. Розглянути вікові і психологічні особливості учнів молодших класів.
2. Розкрити сутність проблеми розвитку і адаптації дітей в соціальному середовищі.
3. Назвати основні властивості особистості та риси поведінки обов'язкові для психолога при роботі з дітьми молодшого шкільного віку.
4. Визначити тактику взаємодії шкільного з дітьми молодших класів.
5. Навчити дітей молодшого шкільного віку застосовувати "програму розвитку тимчасової перспективи і здатності до цілепокладання".
3. Ключові слова і понятійний апарат
Л.С. Вигодський розглядав вік як відносно замкнутий період розвитку, значення якого визначається його місцем у загальному циклі розвитку й у якому загальні закони розвитку знаходять усякий раз якісно своєрідне вираження. Вікові особливості існують як найбільш типові, найбільш характерні загальні особливості віку, що вказують на загальні напрямки розвитку. Той або інший віковий період є синзетивним до розвитку визначених психічних процесів і властивостей, психологічних якостей особистості, а тому і до визначеного типу впливів. Тому дитина на кожному віковому етапі має потребу в особливому до себе підході.
Кожен віковий період стабільний або критичний є перехідним, що підготовляє людину до переходу на більш високу ступінь. Складність вікового етапу полягає в тому, що він містить у собі психологічні навички сьогоднішнього дня, ціннісний зміст яких багато в чому визначається потребами дня завтрашнього.
Саме повноцінний розвиток кожного вікового періоду підготує його до переходу на наступну вікову ступінь, дозволить сформуватися необхідним для цього психологічним новоутворенням.
Молодший шкільний вік - стрімко перебігаючий процес переходу людини з віку дошкільняти у шкільний вік, виходу на якісно нову соціальну позицію, в якій реально формується його свідоме відношення до себе, як до члена суспільства. Підліток прагне відігравати конкретну соціальну роль не тільки серед однолітків, а й серед старших.
Ціль - уявний результат діяльності окремої

 
 

Цікаве

Загрузка...