WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Що таке пороги чутливості аналізатора, які фактори можуть їх змінювати? Чим відрізняються потіння «індивід», «індивідуальність» та «особистість»? У чо - Реферат

Що таке пороги чутливості аналізатора, які фактори можуть їх змінювати? Чим відрізняються потіння «індивід», «індивідуальність» та «особистість»? У чо - Реферат


КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Що таке пороги чутливості аналізатора, які фактори можуть їх змінювати? Чим відрізняються потіння "індивід", "індивідуальність" та "особистість"? У чому суть емоцій та почуттів?
ПСИХОЛОГІЯ
1. Що таке пороги чутливості аналізатора, які фактори можуть їх змінювати?
1. Життєдіяльність людини відбувається у складному та мінливому середовищі, тому вона потребує вміння орієнтуватися в навколишніх умовах і пристосовувати до них свої дії. Знання про зовнішній і свій внутрішній світ людина набуває в ході чуттєвого та логічного пізнання дійсності за допомогою пізнавальних психічних процесів: відчуття, сприймання, мислення. Уяви. Пізнавальна діяльність завжди розпочинається з чуттєвого відображення світу у відчуттях та сприйманні. Чуттєвий образ для людини є сигналом про значущість цих подій і, отже, регулятором її поведінки в середовищі.
Анатомо-фізіологічною структурою в якій відбувається виникнення відчуття, є аналізатор. У багатьох аналізаторів є специфічні допоміжні структури, які оптимізують дію подразників на рецептури. Разом із рецептурами вони складають орган чуття. В органах чуття відбуваються фільтрація і перетворення того чи іншого виду енергії. З безлічі фізичних та хімічних факторів середовища органи чуття виділяють такі, для сприймання яких у їхній рецепторній частині є відповідний механізм. З усього діапазону можливих впливів енергії орган чуття виділяє дуже незначну частину стимулів, які мають життєво важливе значення.
2.Чим відрізняються потіння "індивід", "індивідуальність" та "особистість"?
2.Індивід - це людина, яка одинична природна істота, яка представляє певний людський рід та соціальну групу.
Особистість - це конкретна людина, яка поєднує в собі ріст суспільно-значимого та індивідуально неповторного.
Якщо індивідом породжуються, тому особистістю стають в процесі соціалізації.
Індивідуальність - це найвужче за змістом поняття, це особистість, яка поєднує в собі неповторне, особливе, специфічне, що відрізняє її від інших.
Особливість має основні психологічні характеристики:
1. Стійкість
2. Єдність
3. Активність
Процес формування особистості може тривати ціле життя.
3. У чому суть емоцій та почуттів?
Афективний простір особистості не обмежується потягами й емоціями. До нього входять і складніші афективні утворення - почуття.
Емоції поділяються на прості і складні. Прості зумовлені безпосередньою дією подразників, пов'язаних із задоволенням первинних потреб. Це рівень афективної чутливості - задоволення, незадоволення на основі органічних потреб. Звичайно такі емоції створюють емоційний тон відчуттів. Складні емоції пов'язані з усвідомленням життєвого значення об'єктів, це -рівень предметних почуттів, вираження в усвідомлених переживаннях ставлення особистості до світу. Ці емоційні переживання опредметнені. Це радість, викликана чимось певним, гнів щодо когось конкретно. Опредметненість дістає свій найвищий вияв удиференціації предметних почуттів залежно від предметної сфери, до якої вони належать. Ці предметні почуття поділяються на інтелектуальні, естетичні та моральні.
Специфічні властивості емоцій. До таких властивостей належать передусім ситуативність і предметність. Для емоцій ситуативність - провідна властивість, це вираження значущого для людини тут і тепер.
Предметність - це суттєва ознака емоцій, "пов'язана з виділенням актуального предметного змісту. Йдеться про конкретну предметність на відмиту від предметності як властивості почуттів, яка може бути як конкретною, так і узагальненою (кохання до людини, почуття патріотизму). Крім того, почуття не ситуативні.
Головна властивість почуттів - визначеність динамічного вектора активності суб'єкта щодо предмета почуття. У почуттях відображається стійке узагальнене ставлення до предмета, явища, людей, яке спонукає діяти певним чином щодо них. Кохати - це бути готовим діяти з ніжністю, захищати обраного.
Для вияву почуттів необхідна воля. Вони включаються в неї, створюючи певний рівень прояву афективної сфери особистості, розширюючи її простір.
Використана література
1. Орбан-Лембрик, Лідія Ернестівна Соціальна психологія: У 2-х кн.:Підруч. для студ. вузів. Кн. 1. Соціальна психологія особистості і спілкування.- К.: Либідь, 2004.- 576с.- 18.00
2. Психологія.- К.: Либідь, 2001.- 560с.
3. Психологія.- К.: Либідь, 1999.- 558с.
4. Політична психологія.- К.: ЦУЛ, 2003.- 216с.
5. Загальна психологія.- К.: Либідь, 2005.- 464с.
6. Гуманістична психологія.- К.: Університетське вид-во "Пульсари", 2001.- 252 с.
7. Бондарчук Олена Іванівна Психологія сім'ї.- К.: МАУП, 2001.- 96с.
8. Морозов С.М., Бондар В.В. Клінічна психологія.- К.: ІПО КНУ ім.Т.Г.Шевченка, 2001.- 116с.
9. Пащенко, Світлана Юріївна Загальна психологія.- Запоріжжя, 2004.- 32с.- 1.50
10. Петро Андрійович Загальна психологія.- К.: Вища школа, 2004.-
11. Цимбалюк Іван Миколайович Психологія.- К.: ВД "Професіонал", 2004.- 216с.
12. Трофімов Юрій Леонідович Інженерна психологія.- К.: Либідь, 2002.- 264с.
13. Занюк Сергій Степанович Психологія мотивації.- К.: Либідь, 2002.- 304с.
14. Власова Олена Іванівна Педагогічна психологія.- К.: Либідь, 2005.- 400с.
15. Траверсе Тетяна Михайлівна Психологія праці.- К.: ІПО КНУ ім.Т.Г.Шевченка, 2004.- 116с.
16. Лозниця В.С. Психологія менеджменту:Теорія і практика.- К.: "ЕксОб", 2001.- 512с.
17. Роменець Володимир Андрійович Психологія творчості.- К.: Либідь, 2001.- 288с.
18. Методичні рекомендації з курсу "Соціальна психологія"/ Укл. Спіцина Л.В.- Запоріжжя: ЗДУ, 2000.- 29с.- 1.76
19. Цимбалюк Іван Миколайович Психологія спілкування.- К.: ВД "Професіонал", 2004.- 304с.
20. Петро Андрійович Загальна психологія.- К.: Вища школа, 2000.- 479с.
21. Коновалова Віолетта Омелянівна, Шепітько Валерій Юрійович Юридична психологія.- К.: Ін Юре, 2005.-

 
 

Цікаве

Загрузка...