WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Погляд на особистість з точки зору основних психологічних теорій - Реферат

Погляд на особистість з точки зору основних психологічних теорій - Реферат

речовин в організмі малолітніх злочинців, учені встановили, що в основі злочинів підлітків лежать причини не лише соціальні, а й генетично зумовлені особливостями обміну речовин. Поряд з виявленими психологічними показниками (підозріливість, злопам'ятність, схильність до демонстрації сили, неконтрольованість емоцій) встановлено, що в усіх цих дітей глибоко порушений вуглеводний і ліпідний обмін, знижений вміст деяких гормонів. Організація відповідної психологічної корекції полегшує таким дітям перехід даного критичного періоду (вік 10-13 років). Особливе значення має тактика поведінки батьків і викладачів загальноосвітніх шкіл.
Установлено, що людина має своєрідний індивідуальний набір генів, якого немає, не було й не буде в інших людей, за винятком однояйцевих близнят, набір генів у яких ідентичний. Проте особистості однояйцевих близнят, хоча й мають багато спільних рис, усе ж таки відрізняються одна від одної, що підтверджує думку про важливу роль зовнішнього (передусім суспільного) середовища у формуванні особистості. Але не слід механічно поєднувати соціальні впливи та генетичну своєрідність людини. Це діалектичний процес, який відбувається з урахуванням досвіду всього людства, що, в свою чергу, робить кожну людину мікрокосмосом. Саме в процесі активної взаємодії з середовищем розкриваються і потенціальні можливості індивіда. Безумовно, формування особистості значною мірою залежить від самої людини, її копіткої праці над собою, тобто самовиховання і самовдосконалення, яке триває практично все свідоме життя.
При цьому людина, пізнаючи себе, усвідомлює свої недоліки і звичайно намагається викоренити їх. Таке самопізнання ніби створює внутрішні умови для більш об'єктивного вивчення іншої людини.
Таким чином, особистість - не аморфне поняття, вона має визначену структуру, знання якої необхідне кожній людині, що працює в системі "людина -людина".
При визначенні поняття "особистість" ми повинні враховувати її основні психічні властивості (основні життєві потреби, інтереси, ідеали, темперамент, характер), які залежно від взаємозв'язку і співвідношень між собою створюють структуру особистості. У структурі особистості виділяють такі якості: гармонійність, цілісність, широту і глибину, функціональний профіль, тобто співвідношення різних властивостей між собою.
У зв'язку з цим доцільніше говорити про структурно-характерологічні особливості особистості. Такий підхід до розуміння структури особистості дозволяє розкрити її вольові, моральні якості (стійкість, наполегливість, витримку, самовладання, чуйність, милосердя, принциповість, чесність, порядність і відповідно до цього протилежні-негативні якості).
Структура особистості (за СЛ.Рубінштейном)
Спрямованість - реалізується у потребах, інтересах, ідеалах, переконаннях, домінуючих мотивах діяльності, поведінки та світогляду.
Знання, уміння, навички набуваються у процесі життя та пізнавальної діяльності.
Індивідуально - типологічні властивості особистості реалізуються в темпераменті, характері, здібностях.
Єдність в структурі особистості біологічного, суспільного і індивідуального здійснюється в процесі формування та історичного розвитку людини.
Знання якостей особистості необхідні для лікаря (враховуючи специфіку його професійної діяльності).
Досліджувати й аналізувати психологічні особливості людей можна тільки знаючи структуру особистості, до якої, як правило, включають темперамент, характер, мотивацію, вольові якості, соціальні установки, здібності та емоції. Ці компоненти не слід уявляти як абсолютно незалежні або відірвані один від одного структурні елементи, оскільки вони є складовими єдиної функціональної системи. Разом з тим ототожнювати або не розрізняти їх -значить позбавити себе можливості об'єктивної оцінки переваг і вад людини.
Ознайомившись зі структурою і типологіями особистості, ви переконалися в тому, що знання психологічних особливостей людини необхідне у практичній роботі лікаря.
Однак для того, щоб уміти аналізувати ті чи інші прояви особистості, а також їх взаємозв'язки, окрім структури і типології, необхідно вивчити вікові особливості особи. У зв'язку з цим розглянемо основні етапи розвитку особистості.
За останнє десятиріччя в психології спостерігається тенденція до цілісного розгляду особи з позицій різних теорій і підходів. Реалізацією цілісного підходу є теорія, яка належить американському психологу Е.Еріксону. Він виділив і описав вісім стадій розвитку особи і вісім життєвих психологічних криз, неминучих для кожної людини.
Перерахуємо описані Е.Еріксоном етапи формування особи.
1. Ранній вік немовляти (від народження до 1 року). На цій стадії виникають передумови майбутньої товариськості або відстороненості від людей. Для цього етапу характерна "криза довіри-недовіри".
2. Пізній вік немовляти (від 1 року до 3 років). У дитини формується самостійність і впевненість у собі. Це стадія "кризи автономії на противагу сумнівам і сорому".
3. Раннє дитинство (від 3 років до 5 років). Дитині властиве зацікавлене вивчення навколишнього світу, наслідування дорослим, включення до статево-рольової поведінки. Цій стадії відповідає "криза появи ініціативності на противагу почуттю провини".
4. Середнє дитинство (від 5 років до 11 років). Відбувається розвиток пізнавальних і комунікативних умінь, етапу характерна "криза працелюбності на противагу комплексу неповноцінності".
5. Підлітковий вік і юність (від 11 років до 20 років). Відбувається життєве самовизначення, формується тимчасова перспектива - будуються плани на майбутнє, "криза самовизначення особистості на противагу сірості та конформізму".
6. Рання дорослість (від 20 років до 40 років). Характеризується прагненням до контактів з людьми, бажанням і здатністю присвятити себе людям. Цій стадії відповідає "криза інтимності і товариськості на противагу особистісній психологічній ізольованості".
7. Середня дорослість (від 40 років до 60 років). Відбувається продуктивна і творча робота над собою та з іншими людьми. "Криза турботи про нове покоління на противагу зануренню в себе".
8. Пізня дорослість (понад 60 років). Властиві постійні роздуми про минуле, його зважена оцінка. Це стадія "кризи задоволеності життям на противагу відчаю".
Е.Еріксон вважав, що люди народжуються рівними, але різними.
Розвитокособи - це визнання і реалізація унікальних можливостей, які є у кожної людини.
Психологічна структура особистості
Особистість:
1) характер;
2) темперамент;
3) здібності;
4) спрямованість;
5) мотивація;
6) емоції;
7) вольові якості;
8) соціальні установки.
Використана література
1. Психологія.- К.: Либідь, 1999.- 558с.
2. Загальна психологія.- К.: Либідь, 2005.- 464с.
3. Гуманістична психологія.- К.: Університетське вид-во "Пульсари", 2001.- 252 с.
4. Пащенко, Світлана Юріївна Загальна психологія.- Запоріжжя, 2004.- 32с.- 1.50
5. Петро Андрійович Загальна психологія.- К.: Вища школа, 2004.-
6. Цимбалюк Іван Миколайович Психологія.- К.: ВД "Професіонал", 2004.- 216с.
7. Занюк Сергій Степанович Психологія мотивації.- К.: Либідь, 2002.- 304с.
8. Власова Олена Іванівна Педагогічна психологія.- К.: Либідь, 2005.- 400с.
9. Траверсе Тетяна Михайлівна Психологія праці.- К.: ІПО КНУ ім.Т.Г.Шевченка, 2004.- 116с.
10. Петро Андрійович Загальна психологія.- К.: Вища школа, 2000.- 479с.
11. Гуменюк Оксана Психологія Я-концепції.- Тернопіль: Економічна думка, 2002.- 186с.
12. Лозниця Віктор Стефанович Психологія і педагогіка:основні положення.- К.: ЕксОб, 2001.- 304с.

 
 

Цікаве

Загрузка...