WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Внесок наукової школи академіка В.М. Синьова в розвиток загальної та спеціальної психолого-педагогічної науки - Реферат

Внесок наукової школи академіка В.М. Синьова в розвиток загальної та спеціальної психолого-педагогічної науки - Реферат

адекватно вибірково застосовувати [11].
Особливого значення з точки зору формування в правоохоронця таких особистісних рис і компетенцій, які сприяли б якісному виконанню соціально-педагогічних функцій і підвищенню авторитету міліції, а також інших силових структур серед населення, набуває проблема залучення співробітників ОВС, - військовослужбовців уже з курсантської лави до повноцінного самовиховання, що є запорукою, на думку дослідника, створення стійкої (на майбутнє життя) мотивації самопізнання і самовдосконалення об'єктивності рефлексій у діяльності, поведінці, людських взаєминах.
Особливо цінним для теорії виховання є висновок академіка В.М. Синьова про те, що сама по собі педагогічна культура особистості як гуманітарна цінність, включаючи, безумовно, етичні та естетичні компоненти, але не обмежуючись ними, при її сформованості в людини сприяє не тільки якісному виконанню нею різноманітних, не лише професіональних, соціальних ролей (у сімейній сфері), але й значною мірою забезпечує авторитет такої людини і повагу до неї в суспільстві [11].
За більш ніж сорокарічну активну науково-педагогічну діяльність академік здійснив розробку та модернізацію навчальних планів і програм для різних типів спеціальних шкіл, для педагогічних навчальних закладів та для закладів освіти МВС України. За його науковим і організаційним керівництвом та при активній авторській участі було створено відомі праці з теорії виховання та навчання[10; 11], відомі праці з олігофренопедагогіки, що є важливими підручниками та навчальними посібниками для студентів, курсантів закладів освіти МВС України, педагогів-практиків. Ціла низка навчальних посібників із проблем пенітенціарної педагогіки, підготовлених авторським колективом на чолі із В.М. Синьовим [9; 10; 12], завоювали широке визнання і стали хрестоматійними книгами як для курсантів, так і для офіцерів пенітенціарної системи.
Критично оцінюючи кадрове забезпечення правоохоронних органів із позицій їхньої психолого-педагогічної умілості, вчений завжди дотримується позицій, що головне завдання вищої школи не вчити студента чи курсанта, а навчити його вчитися, враховуючи при цьому його особистість, індивідуальність. Дійсно, викладач повинен не радити, що, як і коли роботи, а показати альтернативу вибору, як її знайти, навчити самому процесу пошуку. Курсант, у свою чергу. спираючись на знання та особистий досвід, вибирає і планує свої дії в навчанні [1].
Керуючись таким баченням підготовки офіцера в навчальному закладі, В.М. Синьов спільно із своїми однодумцями на початку 90-х років вперше на Україні започаткували в системі МВС підготовку психологів для органів виконання покарань і міліції.
Перший етап роботи психологічного факультету КІВС дає нам підстави визначити певні тенденції його розвитку:
* орієнтація на створення науково-педагогічного комплексу: вищий навчальний заклад - науковий інститут (психології, педагогіки, педагогіки_та- психології професійної освіти, дефектології, геронтології та ін.) - установа виконання покарань, підрозділ ОВС;
* впровадження елементів системи навчання курсантів і слухачів за індивідуальними планами з розвитком їхньої науково-дослідної роботи в гуртках та проблемних групах;
* гуманізація та демократизація навчання як стиль взаємовідносин викладачів і курсантів, що є умовою посилення індивідуального виховного впливу на вихованців;
* впровадження курсантсько-викладацького самоврядування, формування черёз роботу курсантської ради факультету навичок організаторської діяльності;
* розвиток професійно-пізнавальної активності курсантів на основі впровадження нових методів викладання, найновіших технічних засобів навчання;
* розширення міжвузівських та міжнародних контактів спеціалістів.
Розпочата В.М.Синьовим, О.П.Северовим та іншими принципово нова справа зі створення психологічної служби в пенітенціарній системі та в ОВС буде, на їх думку, лише тоді успішною, коли вона базуватиметься на принципах першо-необхідності, а не кон'юнктури. Напевно, що далеко не випадково, професор Київського університету ім. Св. Володимира Д.І. Тальберг ще аж у 1876 році стверджував: "Тюрма має справи з внутрішнім світом людини, з моральними хворобами та аномаліями, саме тому знання психологічні, безумовно, необхідні для успіху. Не буде сказано занадто, коли зазначимо, що сума і якість людських знань у сфері психології складають першооснову, на якій базується майбутнє тюремного питання" [13, с 64].
Демократичні перетворення, що визначають облік сьогодення, зокрема й психолого-педагогічної науки, сприяють перш за все зростанню соціальної ролі особистості на основі розробки життєздатної системи забезпечення духовного самовдосконалення людини, формування інтелектуального та культурного потенціалу суспільства. Саме тому ці процеси, на думку академіка Віктора Миколайовича Синьова, зобов'язують нас принципово по-іншому переосмислити минуле, що якраз і дасть змогу виробити нове бачення майбутнього психолого-педагогічної теорії та практики.
?
ЛІТЕРАТУРА
1. Володько В.М., Солдатенко М.М. Індивідуалізація навчання студентів // Педагогіка і психологія, 1994. - № 3. - С. 91-100.
2. Гришко А.Д. Учёт особенностей мотивационной сферы умственно отсталых несовершеннолетних осужденных в коррекционно-воспитательной работе в условиях ВТК. - К.: КИВД, 1997.
3. Коберник Г.Н., Синев В.Н. Введение в специальность "Дефектология". -К.: Рад. школа, 1984.
4. Медведев B.C. Проблеми професійної деформації співробітників органів внутрішніх справ (теоретичні та прикладні аспекти): Монографія. - К.: НАВСУ, 1996.
5. Саблина Л.С., Синев В.Н. Организация воспитательной работы с умственно отсталыми осужденными в ВТК. - М.: ВНШ МВД СССР, 1989.
6. Синев В.Н. Педагогика сотрудничества в индивидуальной воспитательной работе в ИТУ: Сб. научн. трудов "Совершенствование воспитательной деятельности органов, исполняющих наказание". -Рязань: РВГИ МВД РФ, 1992. - С. 7-19.
7. Синьов В.М., Коберник Г.М. Основи дефектології. - К.: Виша школа, 1994.
8. Синьов В.М., Кривуша В.І. Вплив творчої спадщини А. Макаренка на розвиток вітчизняної та світової пенітенціарної педагогіки//Педагогіка і психологія, 1998.-№ 1.-С. 128-132.

 
 

Цікаве

Загрузка...