WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологія важковиховуваних підлітків - Курсова робота

Психологія важковиховуваних підлітків - Курсова робота

норм, вимог;
випробування себе та свого оточення;пошук межі дозволеного;
пошук комфортного існування, емоційного благополуччя;
відсутність позитивних життєвих цілей;
образа на долю, людей;
переживання власної недосконалості, проблемності, відсутність вольового
контролю;
неорганізованість;
залежність від інших, низька сила власного "Я";
труднощі у навчанні;
відсутність адекватних моделей поведінки в проблемних ситуаціях;
патологія характеру;
відсутність відчуття безпеки; пошук захисту;
почуття провини, сорому за неблагополуччя батьків, відсутність поваги до них
ПОНЯТТЯ ПРО ПРИЧИНИ ТА ПРОЯВИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ
Девіантна поведінка - система дій та вчинків людей, соціальних груп, що суперечать соціальним нормам або визнаним у суспільстві шаблонам і стандартам поведінки.
В залежності до приналежності до певних верств населення, психолого-педагогічних течій і шкіл науковці досить по різному трактують причини формування девіантної поведінки. Представники соціологічних теорій пояснювали причину девіантної поведінки певними процесами, які мали місце в суспільстві або станом суспільства (Е.Дюркгейм, Т.Шибутані, Р.Мертон, Е.Лемерт, Ч.Беккер). Прихильники біологічної теорії вважали, що причиною формування девіантної поведінки є генетична спадковість або певна будова організму (Ч.Лоброзо, Е.Кречмер, У.Шелдон). З таблиці видно, що психологи пов'язували формування і прояв девіантної поведінки з індивідуальними особливостями особистостями або особливостями формування дитини в ранньому віці (З.Фрейд, А.Адлер, К.Хорні, Е,Фром, Е.Берн, Ж.Піаже, К.Роджерс, А.Маслоу та ін.). В останній час активно розвивається соціально-педагогічний підхід, прихильники якого стверджують, що девіантна поведінка - це наслідок хиб соціалізації, недоліків виховання, засвоєння негативних соціальних ролей. Огляд сучасної літератури дозволяє виявити типові психологічні труднощі дітей і підлітків з відхиленнями в поведінці: проблеми взаємостосунків з батьками, педагогами, іншими дорослими, однолітками,
ў утруднене саморозуміння, рефлексія;
ў утруднене формування життєвих орієнтирів, ідеалів, цінностей;
ў внутрішня самотність, нерозуміння з боку інших людей;
ў прагнення уникнути тиску, правил, норм, вимог;
ў випробування себе та свого оточення;
ў пошук межі дозволеного;
ў пошук комфортного існування, емоційного благополуччя;
ў відсутність позитивних життєвих цілей;
ў образа на долю, людей;
ў переживання власної недосконалості, проблемності, відсутність вольового
ў контролю;
ў неорганізованість;
ў залежність від інших, низька сила власного "Я";
ў труднощі у навчанні;
ў відсутність адекватних моделей поведінки в проблемних ситуаціях;
ў патологія характеру;
ў відсутність відчуття безпеки; пошук захисту;
ў почуття провини, сорому за неблагополуччя батьків, відсутність поваги до них
Наскільки ж пов'язана соціально дезадаптована поведінка (та її основний прояв - важковиховуваність) неповнолітніх з відхиленнями в психічному та, зокрема, особистісному розвитку? Як уже зазначалося, зв'язок цей вельми своєрідний. У деяких випадках соціальна дезадаптація спричинюється пато-психологічною симптоматикою, в інших випадках поведінка підлітків, що за своїм розвитком належать до психічної норми, настільки соціально дезадаптована, що викликає серйозну тривогу оточуючих.
Проблема девіантної поведінки досить амбівалентна: з одного боку - девіанти вимагають підвищеної психолого-педагогічної уваги з боку вчителя, а з іншого - педагог відчуває певні труднощі в роботі з даними дітьми і підлітками.
Теорії девіантної поведінки як методологія моделей соціальної роботи з підлітками, яким така поведінка властива:
1. соціальні
Анемії
Е.Дюркгейм
Д.П. - наслідок аномії суспільства, викликаною перехідним характером епохи, тимчасовим занепадом моральної регуляції взаємовідносин людей.
2. Соціальної дезорганізації
У.А.Томас, Ф. Знавецький, Т. Шибутані та ін.
Д.П. - результат такого стану суспільства, коли його члени не усвідомлюють спільності, взаємної відповідальності, а соціальні інститути не здатні контролювати дотримання норм
3. Анемії
Р.К.Мертон
Д.П. - наслідок аномії - результат неузгодженості соціальних цінностей-цілей (того, заради чого варто жити) і прийнятних з т. з. суспільства засобів їх досягнення (норм)
4. Субкультур (культурна теорія)
Селлін, Міллер, Е.Сатерленд та ін.
Д.П. - орієнтація на цінності асоціальної субкультури або субкультури дискримінованих груп
5. Стигматизації (таврування)
Ч.Беккер, Ф.Таненбаум, Е.Лемерт
Д.П. - результат навішування тавра девіанга на людину, що спонтанно, випадково порушує норми пануючої соціальної групи або просто не схожа на представників більшості.
6. Радикальна кримінологія
О.Турк, Квінт, Янг, Тейлор
Д.П, - протест проти пригноблення з боку держави, влади, правоохоронних структур.
7. фізіологічні Уродженої злочинності
Ч.Ломброзо
Д.П. - наслідок даної від народження схильності до правопорушень, атавізм первісної людини
8. Кримінально-біологічна школа
Е.Феррі, Р.Гарофалло
Схильність до девіаніної поведінки - уроджена душевна хвороба
9. Конституціональна психологія
Е.Кречмер, У.Шелдон
Схильність до Д.П. пов'язується з особливостями фізіологічної побудови організму, соматичним типом
10. Теорії спадковості
Схильність до правопорушень пов'язується з певними генетичними відхиленнями
11. Психологічні/особистіні Психоаналіз
З.Фрейд
Д.П. - прояв некомпенсованих асоціальних підсвідомих потягів, несформованих структур супер-его, результат вад психологічного захисту
12. Індивідуальна психологія
А.Адлер
Д.П. - засіб компенсації почуття неповноцінності при недостатньому розвитку почуття спільності та соціальних інтересів
13. Неофрейдизм
К.Хорні, Е.Фром, Г.С.Салівен
Д.П. - засіб компенсації внутрішнього конфлікту, викликаного страхом перед суспільством і прагненням бути частиною суспільства
14. Біхевіоризм
Б.Ф.Сіонер
Д.П. - результат негативного научіння в ситуації, коли спонтанні асоціальні дії індивіда отримають позитивне підкріплення з боку оточуючих або задовольняють потребу та не отримують негативного підкріплення
15. Трансактний аналіз
Е.Берн
Д.П. - результат засвоєння в дитинстві психологічних ігор та життєвих сценаріїв, що передбачають порушення норм
16. Когнітивна теорія
Ж.Паже, Л.Колберг
Д.П. - результат не сформованості механізмів моральної саморегуляції поведінки через нездатність зрозуміти їх універсальне значення; результат неспроможності індивіда ототожнити власні дії з соціальними нормами
17. Гуманістичні
К.Роджерс, В. Е. Франки, А Маслоу
Д.П. - результат неусвідомлення сенсів життя, негативної самооцінки,

 
 

Цікаве

Загрузка...