WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологія важковиховуваних підлітків - Курсова робота

Психологія важковиховуваних підлітків - Курсова робота

його сприйманні себе самого, в його характері. Проте, вирішальну роль у цьому відношенні відіграють постійні взаємини, що виникають в процесі спілкування спочатку в родинному колі, потім - з ровесниками в дитячому садку, а згодом - з членами учнівського колективу класу, школи. Особистість дитини - її характер, почуття, мотиви діяльності та поведінки, інтереси, бажання - формується в процесі відносин з оточуючим світом. Так, природнє середовище, що повсякчасно справляє певний вплив на дитину, не може проте зрівнятись із значенням для неї взаємин з людьми. Ці стосунки - найголовніші, визначальні. Саме люди виховують у дитини те чи інше ставлення до оточуючого світу ( до природи, речей). Від дорослих вона вчиться любити рослини, тварини, відчувати красу пташиної пісні, милуватися журавлиним ключем в осінньому небі або ж бути байдужою до цього всього.
В процесі спілкування і певних суспільних відносин поступово збагачується досвід людини, відбуваються зміни в її діяльності та поведінці.
Чим старшою стає дитина, тим більше у неї знань, досвіду, тим глибше сприймає і осмислює вона все, що відбувається навколо неї. Десь в період з 10-11 до 14-15 років, який прийнято називати підлітковим віком, з'являються значні й істотні зміни в обставинах життя та увнутрішньому світі дитини. Не випадково цей період називають "перехідним", навіть "критичним". У цей час інтенсивно відбувається фізичний , соціальний і моральний розвиток дитини. Помітними стають важливі зрушення в свідомості, почуттях і поведінці.
Життєвий досвід підлітка дає йому можливість значною мірою самостійно і більш критично підходити до аналізу, узагальнення та оцінки фактів, які він спостерігає в житті, усвідомлювати власну діяльність і поведінку. Стосунки між людьми, норми їх поведінки, поняття "справедливість", "чесність", посідають чи не найголовніше місце в свідомості дитини-підлітка. Знання взаємин між членами учнівського колективу дозволяє вчителю зробити процес морального виховання більш ефективним. Моральне виховання дитини в усі періоди її життя є двостороннім процесом, причому і вихователь, і вихованець відіграють в ньому активну роль. Ця визначальна риса виховного процесу особливо виразно виступає при аналізі впливу вчителя на формування гуманних відносин учнів. Психологічні витоки моральних цінностей лежать у людських бажаннях, оскільки вони є справжнім змістом нашого життя, особистим ставленням до всіх явищ світу. Тому моральні цінності завжди є фактом бажання, а їх виховання рівнозначне їх переживанню, Кожна особисто вироблена цінність поза переживанням узагалі неможлива.
Список використаної літератури
5. Агілар, Бенджамін: Делінквентність. Адаптація частин статті на Internet-сайті www.families.com
6. Баженов В. Г. Воспитание педагогически запущенных подростков. - К.: Рад. шк., 1986. - 128 с.
7. Битенский В. С., Херсонский В. Г., Дворяк С. В., Глушков В. А. Наркомания у подростков - К., 1989.
8. Болдырев Н. Й. Методика воспитательной работы в школе. - М.: Просвещение, 1981. - 223 с.
9. Булл, Рей: Діти і Закон, Важливі Показники. Blackwell Publishers Ltd, 2001.
10. Верцинская Н. Й. Индивидуальная работа с учащимися. - Минск: Нар. асвета, 1983. - 142 с.
11. Воликова Т. В. Учитель и семья. - М.: Просвещение, 1980.- 111 с.
12. Захаров А. Й. Как предупредить отклонения в поведении ребенка. - М.: Просвещение, 1987. - 189 с.
13. Засимовский А. В. Формирование общественной направленности личности в школьном возрасте. - М.: Изд-во МГУ, 1982. - 199 с.
14. Королев В. В. Психические отклонения у подростков-правонарушителей.-М., 1992.
15. Кудрявцев В. Н. Причины правонарушений. - М.: Наука, 1976.- 186 с.
16. Леонгард К. Акцентуированные личности. - К.: Вищ. шк., 1989. - 374 с.
17. Маккорд, Вільям, та Джоан Маккорд. Витоки Злочину: Нова оцінка Кембрідж-Соммервільського дослідження молоді. Нью-Йорк: Cambridge University Press, 1959.
18. Максимова Н.Ю., Мілютіна К.Л., Піскун В.М. Основи дитячої патопсихології: Навч.посібник. - К.: Перун, 1996.
19. Матвеев В. Ф., Гройсман А. Л. Профилактика вредных привычек школьников: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1987. - 94 с.
20. Моффітт, Террі І. "Антисоціальна поведінка, обмежена підлітковим віком, та антисоціальна поведінка, незмінна на протязі життя: Систематика розвитку." Психологічний Огляд 100 (1993):674-701.
21. Миньковский Г. М. Профилактика правонарушений среди молодежи. - К.: Вищ. шк., 1985. - 55 с.
22. Натанзон М. Ш. Трудный школьник и педагогический коллектив. - М.: Просвещение, 1984. - 95 с.
23. Основи пенітенціарної педагогіки і психології: Навчальний посібник / За ред. СиньоваВ.М. - Біла Церква: КОІПОПК, 2003. - 102 с.
24. Паттерсон, Джеральд Р. Підхід соціального навчання до сімейних втручань: Примусові сімейні процеси. Eugene, OR: Castalia, 1982.
25. Психологія суїциду: Посібник/ За ред. В.П.Москальця. - К.: Академвидав, 2004. - 288 с.
26. Ранняя профилактика отклоняющегося поведения учащихся: Психологопедагогический аспект. - К.: Рад. шк., 1989. - 128 с.
27. Сайферт, Келвін Л. та Хоффнунг, Роберт Дж.: Дитина та підлітковий розвиток. Houghton Mifflin Company, Boston, 1997.
28. Матеріали лекції Йохана Ван Шайка на тренінгу "Запровадження системи ювенальної юстиції в Україні:моделіні суди і педагогічний аспект - К., 2007р.
29. Илешова Р.Г. Нарушения поведения у детей и подростков. - Алма-Ата, 1990.
30. Кондрашенко В.Т. Девиантное поведение у подростков. - Минск, 1981.
31. Бютнер К. Жить с агрессивными детьми. - М., 1991.
32. Лебединская К.С. Подростки с нарушениями в аффективной сфере. - М., 1998.
33. Леонгард К. Акцентуированые личности. - К., 1989.
34. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. - Л., 1983.
35. Раттер М. Помощь трудным детям. - М., 1987.
36. Роттенберг В.С., Бондаренко С.М. Мозг. Обучение. Здоровье. - М., 1989.
37. Харрис Т.А. Я хороший, ты хороший. - М., 1993.
38. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкий В.В. Семейная психотерапия. - Л., 1990.
39. Степанов В.Г. Психология трудных школьников. - М.: Academia, 1998.
40. Формування навичок здорового способу життя в дітей і підлітків / За редакцією В.Г.Панка. - К.: Ніка-Центр, 2001.
41. Белоусова З.И., Овсянникова В.В. Социально-психологи-ческие проблемы девиантного поведения детей и подростков. - Запорожье, 1998.
42. Воспитание трудного ребенка. Дети с девиантным поведением / Под ред. М.И.Рожкова. - М.: Владос, ИМПЭ им. А.С.Грибоедова, 2001.
43. Карамушка Л.М. Психологія управління закладами освіти. - К.: Ніка-Центр, 2000.
44. Фельдштейн Д.И. Психология воспитания подростка. - М.: Знание, 1978.
45. Овчарова Р.В. Технологии практического психолога образования. - М.:Творческий центр "Сфера", 2001.

 
 

Цікаве

Загрузка...