WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологія важковиховуваних підлітків - Курсова робота

Психологія важковиховуваних підлітків - Курсова робота

матеріального
перенасичення, вседозволеності, несформованості системи самовимог
і самоконтролю.
3. Недостатній виховний рівень роботи загальноосвітніх
закладах: проявляється у перевантаженості програм навчальним
матеріалом, який учень не може засвоїти. Це породжує негативізм,
опір, намагання "втекти" від навчальної діяльності, почуття
власної неповноцінності, меншовартості порівняно з іншими учнями;
прояви негативізму з боку вчителів-вихователів до учнів з
моральними вадами; недостатній рівень педагогічної культури
вихователів (нетактовність, грубощі, авторитаризм та ін.);
ізоляція, відсторонення від цікавих колективних справ тощо.
Особливості виховних впливів на дітей з несприятливими рисами
характеру.
Найгостріша і найболючіша проблема сучасної загальноосвітньої
школи - погіршення дисципліни, зростання негативних проявів у
поведінці, правопорушення, злочини. Дослідження доводять, що в
більшості випадків (близько 80%) правопорушення дітей і підлітків
ніяк не можна назвати несподіваними, оскільки це - закономірний
наслідок тривалого негативного впливу; передусім сім'ї та школи.
Виховання важких дітей - процес досить складний і тривалий,
ґрунтується на загальних принципах виховання і виконує відновну,
компенсаційну, виправну, стимулюючу функції. У роботі з
педагогічно недбалими дітьми варто використовувати такі принципи:
- зв'язок перевиховання з цікавою продуктивною працею;
- організації дитячого колективу, який забезпечував би
позитивний вплив на вихованця;
- опори на позитивні якості виховуваного й позитивний
соціальний досвід;
- органічного поєднання поваги до вихованців з існуючою
системою вимог;
- єдності і систематичності педагогічних впливів;
- індивідуального підходу до неї;
-гуманного, об'єктивного ставлення до дитини у процесі її
перевиховання;
-стриманості, розважливості, недопустимості афективної
поведінки педагога.
У процесі подолання "моральної хвороби" окремих дітей
виділяють кілька етапів:
1.Діагностичний. Вивчають, аналізують позитивні і негативні
фактори виховання, умови що їх зумовили, визначають шляхи і засоби
нейтралізації негативних тенденцій та актуалізації позитивного в
поведінці дитини. Учитель мусить мати детальну характеристику
занедбаного вихованця.
2.Планування і визначення змісту роботи. На цьому етапі
вихователі які спілкуються з "важким" учнем спільно розробляють
детальний план перевиховання, визначають місце і роль у цьому
процесі кожного вихователя.
3. Цілеспрямованої педагогічної діяльності. Передбачає
реалізацію планів щодо конкретної особистості. Це відбувається с
залученням всіх хто може позитивно вплинути на неї (батьків,
родичів, однокласників, учителів-вихователів та ін.). Координує
роботу класний керівник, аналізуючи соціально-психологічні зміни у
поведінці вихованця, розробляє подальші виховні заходи.
У педагогічній практиці трапляються складні випадки
своєрідного "морального захворювання" дітей. Тому для правильної
роботи з ними проводять педагогічні консиліуми за участю
психолога, вчителів, батьків дитини, під час яких всебічно
аналізують причини, що спричинили труднощі у житті дітей,
особливості їх поведінки і накреслюють шляхи та методи
перевиховання.
Результативність перевиховання залежить від вразливості,
пластичності та сили біологічних задатків, від тривалості
негативного досвіду особистості, її готовності до виправлення.
Процес перевиховання не однаково впливає на дітей. Найефективніше
виявляється він щодо психологічно податливих дітей. Перевиховання
може бути малоефективним, якщо діти протидіятимуть йому або не
сприйматимуть його позитивно. Наслідки виховного процесу залежать
від уміння педагога використати наявну позитивну базу особистості,
привити її до активної співпраці над собою. Важливо залучати
дитину до корисної діяльності, забезпечити високий темп, емоційну
насиченість життя відповідно до індивідуальних та вікових
особливостей. Водночас необхідно налагоджувати доброзичливі
стосунки дітей з вчителями, батьками, ровесниками.
Кожній дитині необхідно допомогти сформувати суспільно цінні
мотиви навчання, знайти місце в колективі друзів, і кожній
потрібно допомогти по-своєму. Головне ж, що потрібно всім дітям, -
це увага, зацікавленість у кожному з них. Сприяти розвитку
індивідуальних особливостей, тактовно, поступово змінюючи те, що
заважає дитині знайти своє місце в житті і своїй сфері інтересів.
М.М.Пришвін писав, що "талант до чого-небудь є загальна
властивість майже усіх людей, а поводження у відношенні таланта є
саме особиста справа, і що не талантом одна людина відрізняється
від інших, а поводженням". Мабуть, найбільш почесна і складна
задача вчителя - так організувати і направити поводження (у широ-
кому змісті слова) дитини, щоб не пропав талант заключений у кожному.
Розділ 1
Вікові та психологічні особливості неповнолітнього
"Головна мета національного виховання - набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємовідносин, формування особистісних рис громадян Української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури Це головна мета національного виховання."
Державна національна програма "Освіта"
( Україна ХХ1 століття )
Підлітковий вік охоплює період з 11 до 14 років (± 2 роки). В цей час проходить багаторівнева перебудова організму, завершується формування особистості. На гормональному рівні відбувається активація роботи гіпофізу, статевих залоз, щитовидної залози. Це приводить до значного збільшення росту й маси тіла, появи вторинних статевих ознак. У цьому віці відбувається подальший розвиток пам'яті (особливо смислової) довільної уваги, мотори-ки. Активно розвивається логічне й абстрактне мислення. Підліток уже цілком здатний сприймати математичні, фізичні та філософські поняття. Відбуваються зміни й у мотиваційній сфері особистості - замість навчальної мотивації на передній план починає виступати потреба в спілкуванні з однолітками, засвоєння цінностей і норм підліткового середовища. У ставленні до батьків проявляються ознаки реакції емансипації в діапазоні від відстоювання своєї точки зору з тих чи інших питань до втеч із дому. В цей період водночас із

 
 

Цікаве

Загрузка...