WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психолого-педагогічне вивчення життєвих перспектив учнів практичним психологом як один із засобів формування їх життєвої цілеспрямованості - Курсова робота

Психолого-педагогічне вивчення життєвих перспектив учнів практичним психологом як один із засобів формування їх життєвої цілеспрямованості - Курсова робота

(гіпотези орієнтувального розв'язання) дослідник застосовує різні варіанти психолого-педагогічного експерименту. Наприклад, в одному класі, пояснюючи історичний матеріал, він використовує спеціально дібрані картини для вивчення відповідної теми, а в іншому, паралельному класі демонструє їх під час пояснення. Таким чином, зберігаючи всі інші умови однаковими, вчитель дослідник варіює лише одну з них і потім вдається до порівняльного вивчення здобутих результатів. Порівняльне вивчення дослідницьких контрольних груп дуже поширене. Цей тип експерименту (в різних варіантах) дає змогу дослід-никові в разі потреби вводити (або виключати) певні умови, прийоми, посібники. Змінюючи таким чином процес виховання і навчання дітей, вчений може визначити вплиз цієї зміни на ту рису особистості дітей, яку вивчає.Психолого-педагогічний експеримент, що активно впливає на окрему дитину або на цілий клас, групу дітей, дає можливість дослідникові виявити особливості, залежності і сторони психічного процесу, який він вивчає, стан чи властивості особистості дитини, котрі неможливо розкрити під часспостереження або в лабораторному експерименті. Психолого-педагогічний експеримент має ще одну безперечну перевагу. Він ставить дітей в становище не досліджуваних, а виховуваних. Перевіряючи на виділеній групі дітей ефективні методи, найпрогресивніші прийоми навчання і виховання, дослідник створює дітям у дослідних групах найкращі можливості для розвитку. При проведенні періхолого-педагогічного експерименту звичайно беруть кілька "зрізів", які й мають дати картину стану явища, що вивчається до і після введення певної умови (наприклад, перегляду діапозитивів). Такі "зрізи" не виключають, а, навпаки, передбачають і поздовжнє дослідження. Воно включає повсякденне спостереження за досліджуваними, докладну фіксацію їх успіхів і помилок, труднощів у роботі або в спілкуванні з Іншими дітьми. Методи "зрізів" дають неначе поперечні перерізи процесу розвитку знань дитини, навичок, умінь, суджень, інтересів, які можна виявити спеціальною серією експериментальних завдань. Для психологічного вивчення "зрізами" використовують не тількирізні форми психолого-педагогічного експерименту, й деякі варіанти тестів. Проводять такі "зрізи" в різний час з різними інтервалами залежно від завдання та умов дослідження.
Метод тестів
Спеціальною формою експерименту є дослідження за допомогоютестів. Тести -- короткі стандартизовані завдання, складені для визначення міри розвитку в дитини різних психічних процесів, наприклад уміння запам'ятовувати і відтворювати осмислений і беззмістовний матеріал, логічно міркувати або робити самостійні висновки. Складність завдань перевірені численними попередними випробуваннями. Тести пропонують усім дітям (або дорослим), супроводжуючи їх стандартною інструкцією і однаковим матеріалом (картинками, малюнками, задачами). Результати розв'язання також передбачені, їх оцінюють за виробленою міркою (шкалою). Великому поширенню методу розумового розвитку дітей за допомогою серії певного ступеня складності значною мірою посприяли праці Альфреда Біне (талановитий французький психолог створив шлкалу вимірювання розумової обдарованості дітей від 3 до 15 років). Підхоплений психологами всього світу (використання тестів дуже приваблює простотою техніки дослідження і можливістю швидко здобувати результати: підраховуючи кількість балів, що їх одержав досліджуваний, дослідник визначає рівень його загального і спеціального розвитку відповідно до встановлених на шкалі градацій), цей метод незабаром перетворився в знаряддя легкого і науково обгрунтованого відбору дітей, підлітків і дорослих до різних типів навчальних закладів, видів виробництва. Починаючи з 20-х років, його почали застосовувати дедалі ширше і більш формально, що призвело до втрати ним наукової основи. Тепер численні варіанти такого методу широко використовують за рубежем, зокрема в США і Англії, як сито для затримки проникнення небажаних категорій учнів у деякі навчальні заклади або для визначення професійної непридатності небажаних робітників. Оцінюючи результати випробування, дослідники не вважають за потрібне з'ясовувати причини, що зумовлюють успішне або невдале розв'язання запропонованих досліджуваному тестів. Того, хто ненабирає встановленої кількості балів, відсіюють і у відповідну школу або на виробництво не приймають. Природно, що таке визначення розумових або професійних здібностей не об'єктивне і не наукове. Оскільки рівень розвитку дитини найчастіше залежить від соціально-економічних умов, в яких проходило її життя до тестування, не дивно, що в капіталістичному суспільстві діти з пролетарського середовища звичайно не набирають потрібної кількості балів. Це й розглядають як показник природної низької обдарованості дітей трудящих. На цій підставі їх вважають нездатними до навчання і не приймають до вищої школи. Нищівної критики поширеним в Англії тестам завдав англійський психолог Брайтон Саймон, довівши їх наукову і практичну неспроможність, а також тенденційність використання результатів для відбору дітей і дорослих за заданими показниками. Це насамперед рівняння на якусь норму. Визначення нормативів розвитку дітей -- невідкладне завдання дитячої психології. Без розв'язання цього питання всі проблеми доступності навчального матеріалу (тобто побудови програм) не можна науково об-грунтувати. Виробити нормативи вікового розвитку потрібно й для визнзачення відмінності між розумово відсталими і педагогічно занедбаними, але нормальними дітьми. Без обгрунтованого розв'язання цього питання вся освітньо-виховна робота з такими дітьми не матиме наукової основи. Тести дають можливість організувати повторне і варіативне, тобто порівняльне, вивчення дитини і цілих груп дітей у різний час, у різних умовах. Завдяки визначеності і стислості методу тестів дослідник має змогу швидко зібрати великий кількісний матеріал, а в процесі статистичної його обробки виразити результати в числових показниках (коефіцієнтах, індексах). Перевіряючи їх по-вторними випробуваннями за паралельними серіями (за ступенем труднощів), він дістає дані високого ступеня вірогідності. Проводити тестування може будь-який грамотний психолог, педагог, адже для цього не потрібні спеціальна три-вала підготовка чи складне обладнання. Побудовані на принципово іншому, ніж у буржуазній науці, розумінні розвитку дитини, тести в психології є засобом вия влення особливостей розвитку особистості кожної дитини. Тому дослідження проводять з перспективою побудувати дальшу педагогічну роботу з певною дитиною, враховуючи сильні чи слабкі сторони її особистості, виявлені методом тестів. Іншими словами, тестування можна використати, поряд з іншими методами, для вивчення психіки дитини. Метод спостереження і різноманітні види експерименту є основними способами збирання психологічних фактів. Проте в дослдженнях використовують як додаткові й інші методи, що

 
 

Цікаве

Загрузка...