WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психолого-педагогічне вивчення життєвих перспектив учнів практичним психологом як один із засобів формування їх життєвої цілеспрямованості - Курсова робота

Психолого-педагогічне вивчення життєвих перспектив учнів практичним психологом як один із засобів формування їх життєвої цілеспрямованості - Курсова робота

короткій формі. У найпримітивнішому випадку їх фіксують знаком + або -. Досліджуючи характер мислительних операцій при розв'язуванні задач, експериментатор підбиває підсумки з ряду показників: розв'язала чи нерозв'язала дитина задачу, скільки помилок припустила, їх характер і стійкість, способи розв'язання, час виконання завдання тощо.
Істотне значення мають також способи розв'язання задачі, що їх застосовує та чи інша дитина (учень), і те, як вона зуміла пояснити обраний нею шлях розв'язання. Тому протокол експерименту має бути докладним. У ньому фіксують розв'язання, спроби, помилки, їх виправлення, що характе-ризують діяльність дитини, а також час, затрачений на виконання кожногозапропонованого їй завдання.
4. Аналіз протоколу експерименту значно простіший, ніж обробка записів спостереження, бо дані експерименту більш однотонні, йдуть у тій самій заздалегідь передбаченій послідовності. Вони виражені в числових показниках, що дає змогу всебічно порівнювати й узагальнювати їх, застосовуючи різні форми статистичної обробки. Закономірності, виражені в числах, найбільш переконливі і доказові.
Проте експеримент як метод дослідження психології дитини має й недоліки:
1. Оскільки дослідник сам спричиняє психічне явище, яке вивчає, зникає природність його перебігу в дитини. Діти повинні відповідати на запитання, які їм ставлять, розв'язувати задачі, а іноді виконувати незнайомі їм, незрозумілі дії: натискувати на кнопки, стискувати за певними сигналами гумову грушу то правою, то лівою рукою тощо.
2. Короткі відповіді на нечисленні запитання, заздалегідь підготовлені експериментатором, не створюють цілісного уявлення про особистість дитини, яку вивчають.
З. До проведення експерименту дослідник повинен спеціально підготуватися, оволодіти технічними навичками, елементарними прийомами варіаційної статистики. Він має володіти навичками, що забезпечують наукову чистоту досліду. Це -- точність подання інструкції, додержання послідовності завдань, вміння стежити за часом і особливостями реакцій дитини та водночас здійснювати індивідуальний підхід до досліджуваних, особливо до маленьких дітей.
4. У зв'язку з тим, що різні прилади (в умовах лабораторного експерименту) демонструють сигнали, реєструють час і дії у відповідь досліджуваних, сам дослідник звичайно не такий уважний до поведінки дітей, як при спостереженні в природних умовах. Це створює для вченого небезпеку орієнтуватися більше на показники стрілок і лічильників, ніж на дії й слова дітей, яких він вивчає, ці недоліки експериментального методу властиві не всім видам експерименту однаковою мірою. Тепер широко застосовують такі види експерименту.
Лабораторний експеримент
Дослід проводять у спеціально обладнаному приміщенні. Для до-слідження використовують різні прилади й установки. Це насамперед апарати, на яких працює експериментатор. Він подає сигнали, команди, показує картинки, вмикає лампочки, дзвінки та інші подразники. Прилади потрібні й досліджуваному, який повинен натискувати, щоб подавати сигнали, на різні кнопки або важелі, повертати рукоятки, висовувати якісь штифти. Дитину звичайно поміщають у спеціально обладнану камеру, вона займає певне місце перед екраном або за спеціально обладнаним столом. Іноді досліджуваний перебуває в лежачому стані на спеціальному ліжку. Під час деяких експериментів до тіла дитини прикріплюють численні датчики, що вловлюють найменші зміни, які відбуваються в судинній, м'язовій і нервовій системах досліджуваного, і передають сигнали спеціальним приладам для записування. Крім того, в лабораторному експерименті використовують різні прилади для реєстрування. Це точні фіксатори часу, сили, швидкості і спрямованості рухів досліджуваного, процесів збудження в корі головного мозку, що виникають під впливом певного подразника, під впливом загального стану дитини. Така обстановка дослідження дуже незвичайна для дитини. Її штучність посилюється тим, що досліджуваний не бачить експериментатора, який подає сигнали і спостерігає за дитиною через спеціальні "вічка". За цієї форми експерименту досліджуваний перебуває в дуже штучних умовах. Тому психологи рідко використовують лабораторний експеримент у чистому вигляді для вивчення психіки маленьких дітей.
Камерний експеримент
Ця форма експерименту народилася й утвердилася протягом останніх 30-40 років. Прагнучи зменшити негативний вплив на дитину в штучних умовах лабораторного експерименту, психологи розробили спеціальну форму експерименту, яку умовно можна назвати камерним. На відміну від лабораторного, камерний експеримент проводять в будь-якій кімнаті, із звичайною для неї обстановкою. У камерному експерименті беруть участь до-слідник і досліджуваний. Експериментатор точно визначає і старанно додержує інструкції до кожного завдання, запитання, час, виділений для розв'язання будь-яких задач, послідовність їх постановки. Обстановка досліду не лякає дитину своєю незвичністю. Замість незнайомих апаратів, лампочок, важелів, кнопок дитині пропонують розглядати картинки, складати орнаменти з мозаїки, щось малювати чи розповідати, відгадувати загадки, тобто виконувати звичайні для неї, добре знайомі дії із знайомими іграшками, картинками, числами. Крім того, до початку експериментальної роботи дослідник знайомиться з кожною дитиною і з групою в цілому, бере активну участь у житті дітей. Тому заняття, які він проводить, щоб вивчати дітей, не насторожують їх, а зацікавлюють. Камерний експеримент має всі позитивні особливості лабораторного. Експериментатор бере на себе частину тих функцій, які в лабораторному експерименті виконують прилади. Він сам подає сигнали, фіксує відповіді досліджуваного, час, силу, спосіб дій останнього, уважно спостерігає за його поведінкою, станом, настроєм. Звичайно, і в камерному експерименті дослідник часто використо-вує нескладні прилади, наприклад секундомір або демонстраційний екран, проте це не порушує природної форми спілкування ди-тини із знайомою їй дорослою людиною.
Психолого-педагогічний експеримент
Цей вид експерименту, розроблений Лазурським, широко застосовують у педагогічній психології. Він дає змогу поєднувати вивчення дитини з її навчанням (або вихованням) і найбільшою мірою відповідає принциповим завданням психологічної науки. Відомо, що глибоко розкрити явище можна тоді, коли психолог сам активно впливає на нього, змінює, перетворює його. Напр-клад, якщо дослідник ставить завдання вивчити умови виникнення ранніх форм колективістичних взаємин у дітей, він не може обмежитись лише спостереженням за взаєминами дітей тільки вибраної ним групи. Щоб розкрити природу, причини, умови виникненннення колективістських взаємин, треба так організувати життя дітей, створювалися ці взаємини, а також можливості для виявлення ініціативи, позитивного ставлення дітей один до одного, фор-мувалися корисні звички. На основі певного наукового передбачення

 
 

Цікаве

Загрузка...