WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Формування самосвідомості дошкільника - Курсова робота

Формування самосвідомості дошкільника - Курсова робота

самооцінка (що і підтвердили дані нашого спостереження).
Основне призначення сучасних батьків і педагогів - забезпечити дитині право зростати свідомою, діяльною, самобутньою з розвиненою самосвідомістю. Розвиток свідомості (самосвідомості), дитячих видів діяльності й творчої активності мають стати основними лініями виховання дитини раннього віку як суб'єкта життєдіяльності та особистості. Важливо, щоб сенс дошкільної освіти XXI століття полягав у формуванні базису особистісної культури кожної конкретної дитини з її індивідуальними особливостями, біографією, досвідом, а не був спрямований лише на масову соціалізацію дитячих груп.
Висновки.
Виховання психологічно грамотних людей, які вміють вивчати самих себе, розвивати свою особистість, слід розпочинати якнайшвидше. Вивчаючи себе, свій внутрішній світ, дитина одночасно стає об'єктом і суб'єктом пізнання, що створює унікальну ситуацію навчання. Вихователям, практичним психологам варто приділити увагу формуванню позитивної "Я-концепції". Що ж це таке? Це поняття означає систему уявлень дитини про себе, усвідомлення нею власних фізичних, моральних та розумових якостей у доступному їй обсязі. Основними-складовими "Я-концепції" є:
o образ "Я" (система знань про себе - свої якості, чесноти та вади, здібності тощо);
o самооцінювання (позитивне ставлення до себе, усвідомлення своєї значущості і для інших);
o саморегуляція (уміння контролювати й регулювати власну поведінку, здатність суб'єктивно ставитися до зовнішніх впливів).
На час вступу до школи кожна дитина повинна орієнтуватись у своєму фізичному та соціальному "Я", що є продуктом самосвідомості особистості, результатом вражень про себе. Оцінюючи судження рідних і близьких людей, індивідуальний досвід самостійної діяльності визначається характером ставлення дитини до себе. Переважання приємних вражень та позитивних оцінювань дорослих сприяє формуванню високої думки про власну особу. І навпаки: переважання неприємних почуттів та відгуків продукує невпевненість у собі.
Важливу роль у морально-психологічній підготовці до школи відіграє сім'я. Саме тут дитина вперше пізнає моральні цінності, вироблені людством. Спочатку діти цінують у собі все те, за то їх хвалять рідні. На цій основі й формується потреба в самоповазі, виникає бажання стати кращим. Лише діючи, вступаючи у певні стосунки з дорослими й одно-літками, порівнюючи себе з ними, діти поступово привчаються правильно бачити самих себе.
Отже, процес оцінювання дорослим дитини передбачає усвідомлення ним своєї відповідальності за її особистісне зростання.
Невід'ємною складовою становлення самосвідомості як особистості дошкільнят є самопізнання. За сприятливих умов кожна дитина прагне пізнати своє "Я":
o матеріальне (власний організм, власне тіло);
o духовне і душевне (свої почуття, думки, бажання);
o соціальне (себе як члена групи, частину людської спільноти).
Процес пізнання варто організовувати в наступних напрямах:
Перший напрям - ознайомлення дошкільнят зі своїм фізичним "Я". Його основні аспекти:
1. Сформувати в дитини загальні уявлення про своє тіло.
2. Розвинути рухову активність, виробити вміння оцінити свою вправність; виховати здатність відчувати насолоду від здорового тіла, його легкості, рухливості.
3. Навчити навичок адекватної поведінки дитини, ознайомити із засобами самозбереження й самодопомоги.
Другий напрям - розвиток самосвідомості дитини, ознайомлення з поняттям "Мій внутрішній світ". Формування психологічного "Я" передбачає вирішення таких завдань:
1. Дати дитині загальне уявлення про її свідомість (думки, переживання, прагнення, мрій, бажання, стани, волю).
2. Забезпечити найпростішою інформацією про самосвідомість та її розвиток.
Отже, дошкільня може і має міркувати не лише про те, що його оточує, а й про власні думки, уміти будувати найпростіші умовиводи, послідовно формувати судження.
Третій напрям освітньо-виховної роботи - розвиток самосвідомості дитини, тісно пов'язаний з розвитком соціального "Я". Його основні аспекти:
1. Допомагати дитині визначити свій статус у колі однолітків, навчити її налагоджувати з ними контакти.
2. Виховувати здатність правильно оцінювати свої життєві емоції та імпульсивну поведінку, деструктивні дії, руйнівну активність.
Живучи у складному, суперечливому світі, маленька істота осягає свою залежність від нього, визначає у ньому своє місце. Вона чекає від нас, дорослих, підтримки, без якої їй важко створити бажаний життєвий світ. Тож ми маємо відповідати за забезпечення нормальних умов для формування у дитини вже в перші роки життя механізмів самопідтримки, саморозвитку і самозахисту.
Список використаних джерел:
1. Бернс Р. Развитие Я - концепции и воспитание: Пер. с англ. - М., 1986. - С. 141.
2. С. Булахова. На шляху до взаємодії. Поради батькам. // Психолог, № 12, 2003. - С. 8 - 13.
3. Выготский Л. С. Кризис трех лет // Собр. соч: В 6 т.. - М., 1984. - Т. 4. - С 379.
4. Гуріна З. Допоможемо малюкові зростати самостійним // Дошкільне виховання. - 2006. - № 11. - С. 7 - 9.
5. Емоційний розвиток дитини. / Упоряд.: С. Максименко, К. Максименко, О. Главник. - К.: Мікрос - СВС, 2003. - 112 с.
6. Кікінеджі О. Гендерне виховання змалку // Дошкільне виховання. - 2006. - № 2. - С. 3 - 6.
7. Кононко О. Особистісне зростання в ранньому віці: суть та умови сприяння // Дошкільне виховання. - 2006. - № 10. - С. 3 - 6.
8. В. Кузьменко. Самостійність. //Дошкільне виховання, № 11 - 12, 1999. - С. 28 - 30.
9. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М., 1973. - С. 188.
10. Методи вивчення психічного розвитку дитини - дошкільника: Метод. посіб. для педагогів, практ. психологів, студ. серед. і вищ. пед. закл. / С. Є. Кулачківська, Т. О. Піроженко, Л. Г. Подоляк та ін. - К.: Світич, 2003. - С. 7- 8.
11. Назаренко Г. Пізнання дитиною власного "Я" // Психолог. - 2004. - № 43.- С. 16 - 18.
12. Пеньковська Н. Сім'я формує самооцінку дитини // Дошкільне виховання.- 2002. - № 6. - С. 16 - 19.
13. Подоляк Л. Конспекти з вікової та педагогічної психології // Психологічна газета. - 2004. - № 18. - С. 19 - 24.
14. Полякова Г. Дитяче щастя у руках дорослих. // Психолог, № 12, 2003. - С. 14 - 16.
15. Поніманська Т. Дошкільна педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: "Академвидав", 2006. - 456 с.
16. Психологія: Підручник / Ю. Л. Трофімов, В. В. Рибалка, П. А. Гончарук та ін.; за ред. Ю. Л. Трофімова. - 2-ге вид., стереотип. - К.: Либідь, 2000. - С. 131, 151 - 154.
17. Психічний розвиток дитини - дошкільника: Навч. посіб. для педагогів, психологів, вихователів дит. дошк. закладів, студ. сер і вищ. пед. закладів, батьків / С. Є. Кулачківська, С. О. Ладивір, Т. О. Піроженко та ін. - К.: Світич, 2004. - С. 43 - 48.
18. Романовська Д., Довгань М. Психологічна абетка для малюків // Психолог. - 2003. - № 9. - С. 8 - 31.
19. Сіроштан. Соціальний та емоційний розвиток малят. // Психолог. - 2005. - № 12. - С. 3 - 10.
20. Спиркин А. Г. Сознание и самосознание. - М.,

 
 

Цікаве

Загрузка...